TARZS v številkah od 2002 do 2023

Statistika državnega prvenstva in ostalih tekem pod okriljem TARZS v zadnjih dveh desetletjih.

    D R Ž A V N A   prvenstva 2002 – 2023
LETO 1. mesto 2. mesto 3. mesto
2002 Koštomaj Marjan Jelakovič Ivan Makovec Bojan
2003 Nemšak Leon Randjelovič Boško Jelakovič Ivan
2004 Medved Samo Makovec Bojan Randjelovič Boško
2005 Nemšak Leon Stegnar Jure Fiegel Italo
2006 Makovec Bojan Kimovec Rajko Jelakovič Ivan
2007 Podvršnik Marko Fiegel Italo Štimac Cvetko
2008 Nemšak Leon Podvršnik Marko Makovec Bojan
2009 Filipančič Igor Stegnar Jure Goršič Janez
2010 Filipančič Igor Makovec Bojan Pučko Rudolf
2011 Šukljan Loris Lapajne Marjan Goršič Janez
2012 Goršič Janez Godnjavec Franci Makovec Bojan
2013 Šukljan Loris Makovec Bojan Markič Alojz
2014 Filipančič Igor Pučko Rudolf Štimac Cvetko
2015 Šukljan Loris Dolenc Matjaž Kodba Stanko
2016 Makovec Bojan Močnik Zdravko Hasemali Fredi
2017 Markič Alojz Šukljan Loris Štimac Cvetko
2018 Makovec Bojan Filipančič Igor Pučko Rudolf
2019 Jakopič Miran Lakič Fikret Šukljan Loris
2020-22 Makovec Bojan Štimac Cvetko Filipančič Igor
2023 Filipančič Igor Makovec Bojan Vidmar Drago
število turnirjev 1.-3. mesto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020- 2022 2023
DP-POS
1. Makovec Kline Makovec Fiegl Veselič Peternelj Gorenc J. Bogataj Česen Goršič Plazar Hasemali Skubic Šukljan Šukljan Zafošnik Višček Lakič Drev Zafošnik
1. 2. Koštomaj Lajtman Lesjak Bogadi Dečman Žorž Godnjavec Lavrič Bizjak ml. Godnjavec Goršič Bastašič Lotrič Tušek Lakič Toplak Drstvenšek Cobelj Hribar Plazar
3. Bogadi Zakrajšek Medved S. Peterman Makovec Hribar Leko Karat Filipančič Kodba Jakopič Ožbolt Obran Hasemali Štimac Čondič Bizjak F. Majcen Toplak Markič
1. Skubic Randjelovič Jasenc Drstvenšek Kimovec Maksimovič Podvršnik Goršič Žorž Kadunc Makovec Šutalo Vidmar Vidmar Goršič Sušec Anderle Rožman Štimac Makovec
2. 2. Kulevska Lavrič Krašovec Nemšak Jelakovič Čondič Štimac Žolnir Nemšak Rus Humar Medved S. Pučko R. Fekonja Majcen Kodba Markič Zagoričnik Žamut Kodba
3. Marcius Janc Jereb Medved S. Filipančič Podvršnik Randjelovič Ahac Horvat Koštomaj Lotrič Goršič Štimac Šukljan Mumlek Jerič B. Lokar Jerič S. Černic Markič
1. Pučko R. Luthar Perovšek Makovec Jasenc Repič Nemšak Neral Kovač A. Medved S. Medved S. Peternelj Humar Velkavrh Makovec Šukljan Golob Mastnak Štimac Filipančič
3. 2. Zajc Horvat Štimac Jelakovič Fras Koštomaj Kodba Veselič Ažman Jug Pučko R. Mrđen Jerič S. Ivanuša Drstvenšek Cobelj Šukljan Cebin F. Žamut Hasemali
3. Koštomaj Šutalo Fras Markič Podvršnik Randjelovič Bizjak F. Mirt Stegnar Lakič Goršič Veselič Pučko R. Verčič Ažman Karat Mastnak Toplak Cilenšek Kavčič
1. Maksimovič Erjavec Kržič Verbič Makovec Klemenčič Peternelj Verčič Filipančič Andrejašič Sodja Ivanuša Šukljan Goršič Mrđen Goršič Čepon Filipančič Štimac Filipančič
4. 2. Erjavec Randjelovič Marenče Mežnar Žolnir Frajzman Perovšek Peternelj Goršič Humar Makovec Leko Žorž Perovšek Vidmar Skitek Hasemali Pučko R. Bastašič Vrbanec
3. Lapajne Kimovec Munda Leko Kozjek Voljavec S. Podvršnik Markič Drstvenšek Mrvar Lipnik ml. Kovač A. Mastnak Jakopič Skubic Radolič Kodba Semenič Filipančič Štimac
1. Dečman Frajzman MedvedS Fiegl Ajd Podvršnik Makovec Godnjavec Godnjavec Rus Jakopič Beg Goršič Dolenc Žorž Lakič Gorenc L. Randjelovič Filipančič Vidmar
5. 2. Lokar Klavžer Zupanc Stegnar Dolenc Fiegl Podvršnik Randjelovič Anderle Cilenšek Nemšak Makovec Filipančič Šifrer Nemšak Markič Toplak Godnjavec Pučko S. Makovec
3. Vengušt Kaiser Leko Leko Dagarin Štimac Nemšak Stegnar Ažman Kozjek Drstvenšek Kimovec Štimac Vidmar Medved S. Šukljan Ažman Heberle Radolič Filipančič
1. Tanko A. Krašovec Randjelovič Erjavec Planinc Ajdišek Makovec Štimac Štimac Križanič Jelakovič Štimac Močnik Mušič Bizjak ml. Lebar Bregar Drstvenšek Heberle Močnik
6. 2. Golob Dečman Stegnar Macuh Ivanetič Bolje Koštomaj Jerič S. Nemšak Nemšak Smodej Toplak Nemšak Kodba Pučko R. Rus Križanič Hasemali Merkuš Sušec
3. Koštomaj Bogadi Nemšak Veselič Klemenčič Turščak Drstvenšek Nemšak Medved S. Peternelj Čondič Rus Trauner Koranter Makovec Starkl Drstvenšek Cebin F. Planinc Sodja
1. Turščak Majcen G. Fiegl Lampret Žorž Slivnik Smodej Pučko R. Makovec Štimac Goršič Goršič Žorž Hasemali Cilenšek Godnjavec Šukljan Majcen Rus Koranter
7. 2. Pinter Nemšak Šanca Lotrič Štimac Stegnar Lotrič Makovec MaksManja Munda Nemšak Jakop Duračkovič Godnjavec Vidmar Križ Pučko R. Filipančič Majcen Hasemali
3. Sever Rebol Stegnar Zadravec Nemšak Drstvenšek Lakič Kimovec Smodej Kodba Ožbolt Mrđen Jakopič Pučko S. Brcko Jelakovič Makovec Bizjak F. Jakopič Šeško
1. Perovšek Čot Lampret Polenčič Repič Medved B. Skubic Lakič Drstvenšek Lotrič Markič Kovač A. Filipančič Jelakovič Jakopič Pučko R. Kodba Makovec Filipančič
8. 2. Lajtman Podvršnik Žorž Peterman Macuh Markič Čondič Markič Jug Ajd Stegnar Jerič B. Medved S. Pučko Žolnir Ažman Toplak Karat Randjelovič
3. Frajzman Koštomaj Nemšak Ivanetič Čondič Kodba Križ Godnjavec Gradišnik Bizjak C. Lavrič Jerič S. Žolnir Ažman Slapničar Jakop Heberle Šukljan Pišek
1. Mirnik Janežič Stegnar Dečman Koranter Karat Ivanetič Filipančič Kovač A. Markič Kodba Filipančič Drstvenšek Štimac Lipnik ml. Lotrič Anderle Godnjavec Makovec
9. 2. MedvedS Jelakovič Kimovec Pučko R. Pučko R. Rus Križ Kovač Šukljan Godnjavec Ule Rus Hajnšek Anderle Heberle Munda Filipančič Štimac Jakopič
3. Kržič Perovšek Bogadi Vengušt Kijevčanin Stegnar Dagarin Repič Brcko Verčič Mrđen Karat Markič Hasemali Mumlek Šijanec Jakopič Jerič B. Pučko S.
1. Nemšak Nemšak Filipančič Žorž Medved S. Bogataj Miklič Markič Štimac Ažman Markič Jakopič Filipančič Ivanetič Makovec Peternelj Kodba Kodrič
10. 2. Leko Peternelj Lakič Kozjek Salamon Turk Pristovnik Ahac Filipančič Šukljan Medved S. Križanič Makovec Leko Bastašič Munda Bizjak F. Karat
3. Šutalo Jelakovič Makovec Kodba Stegnar Perovšek Randjelović Bizjak ml. Goršič Ognjanovič Mrđen Radolič Križanič Štimac Hvasti Štante Šukljan Veselič
1. Medved S. Turščak Vidmar Drev Beg Peterman Filipančič Lipnik ml. Filipančič Mastnak Klojčnik Makovec Jakopič Kodrič Trauner
11. 2. Dolenc Lotrič Štante Markič Šukljan Veselič Macuh Štimac Cebin Majcen Karat Jerič T. Makovec Kadunc Pišek
3. Ivanetič Ivanetič Stegnar Koštomaj Bastašič Randjelovič Kovač A. Majcen Anderle Ažman Ažman Kodrič Šukljan Kodba Kodba
1. Pavlija Dolenc Stegnar Kadunc Šukljan Vidmar Medved S. Filipančič Humar Močnik Brglez Bastašič Lakič Makovec Urlep
12. 2. Krajnc Ivanetič Koranter Štante Lapajne Sodja Mastnak Humar Banko Makovec Štante Šukljan Bastašič Kovač J. Vidmar
3. Randjelović Rus Rus Leko Vidmar Gradišnik Bizjak ml. Rus Makovec Godnjavec Šukljan Gradišnik Golob Bastašič Cilenšek
1. Makovec Slivnik Polenčič Medved S. Žorž Humar Pučko R. Lotrič Medved S. Peternelj Štimac Godnjavec Makovec Filipančič Makovec Makovec Anderle
Masters 2. Erjavec Andrejašič Miklič Leko Rus Voljavec S. Zakovšek Križanič Nemšak Štimac Bastašič Močnik Verčič Anderle Markič Petelin Godnjavec
3. Bizjak F. Makovec Stegnar Jelakovič Goršič Šukljan Makovec Makovec Lipnik ml. Ažman Kodba Štimac Čondič Jakopič Ožbolt Tauner Papič
Posamezne uvrstitve 2002 – 2023
tarok turnirji za DP  2002 – 2023 (vsaj 3 zmage) 1. mesto 2. mesto 3. mesto SKUPAJ
1. Makovec Bojan 19 7 8 34
2. Filipančič Igor 15 4 4 23
3. Štimac Cveto 10 6 7 23
4. Medved Samo 8 4 4 16
5. Goršič Janez 8 2 4 14
6. Šukljan Loris 6 5 7 18
7. Žorž Stojan 6 3 9
8. Godnjavec Franci 5 5 2 12
9. Vidmar Drago 5 3 2 10
10. Peternelj Henrik 5 2 1 8
11. Pučko Rudolf 4 8 1 13
12. Markič Alojz 4 6 5 15
13. Drstvenšek Robert 4 2 5 11
14. Lakič Fikret 4 2 2 8
15. Jakopič Miran 4 1 6 11
16. Nemšak Leon 3 10 5 18
17. Kodba Stanko 3 4 8 15
18. Lotrič Stanko 3 4 1 8
19. Randjelovič Boško 3 3 5 11
20. Anderle Andrej 3 3 1 7
21. Humar Bojan 3 3 6
22. Fiegel Italo 3 1 4
MASTERS 2002 – 2023
1.mesto 2.mesto 3.mesto
2005 Makovec Bojan Erjavec Nikolaj Bizjak Franc
2006 Slivnik Klemen Andrejašič Branko Makovec Bojan
2007 Polenčič Franc Miklič Nikolaj Stegnar Jure
2008 Medved Samo Leko Zoran Jelakovič Ivan
2009 Žorž Stojan Rus Marjan Goršič Janez
2010 Humar Bojan Voljavec Sonja Šukljan Loris
2011 Pučko Rudolf Zakovšek Sabina Makovec Bojan
2012 Lotrič Stanko Križanič Danilo Makovec Bojan
2013 Medved Samo Nemšak Leon Lipnik Jožef ml.
2014 Peternelj Henrik Štimac Cvetko Ažman Anton
2015 Štimac Cvetko Bastašič Milan Kodba Stanko
2016 Godnjavec Franci Močnik Zdravko Štimac Cvetko
2017 Makovec Bojan Verčič Milan Čondič Valter
2018 Filipančič Igor Anderle Andrej Jakopič Miran
2019 Makovec Bojan Markič Alojz Ožbolt Mir
2020 – 22 Makovec Bojan Petelin Tomislav Tauner Robert
2023 Anderle Andrej Godnjavec Franci Papič Laura
         M A S T E R S   z m a g o v a l c i   2005 – 2023
“Masters zmagovalci” 1. mesto 2. mesto 3. mesto + 3 najboljša mesta
1. Makovec Bojan 4 3 4 – 7 – 11
2. Medved Samo 2 9 – 31 – 31
3. Štimac Cvetko 1 1 1 7 – 32 – 37
4. Godnjavec Franci 1 1 5 – 26 – 27
5. Anderle Andrej 1 1 11 – 12 – 13
6. Filipančič Igor 1 4 – 6 – 8
7. Peternelj Henrik 1 4 – 10 – 12
8. Žorž Stojan 1 7 – 24 – 25
9. Lotrič Stanko 1 9 – 13 – 14
10. Humar Bojan 1 13 – 13 – 13
11. Pučko Rudolf 1 13 – 17 – 22
12. Polenčič Franc 1 19 – 22 – 39
13. Slivnik Klemen 1 67
         P O K A L N O     t e k m o v a n j e  2005 – 2023
LETO 1. mesto 2. mesto 3. mesto
2005 MERKUR-1           (Makovec-Veselič- Bizjak) KAVALIR BLED      (Koranter-Kozjek-Girandon) VALAT RIMSKE      (Smodej-Zagoričnik-Turščak) TOPLICE
2006 MERKUR-1           (Veselič-Makovec- Bizjak) PAH VETERANI             (Ajd-Kranjc-Jelen) TP LENDAVA                  (Zrna-Torna-Vidič)
2007 ORM šalbajzerji   (Šutalo-Medved-Nemšak) MERKUR-1                (Veselič-Makovec- Bizjak) TDL BS3-1                 (Jerič B.-Jerič S.-Horvat)
2008 MERKUR-1            (Veselič-Makovec- Bizjak) ORM šalbajzerji     (Nemšak-Medved-Šutalo) MERKUR 1004      (Anderle-Macuh J.-Macuh D.)
2009 MERKUR MLADI  ( Kimovec-Podvršnik-Skala) KTS-1                           (Štimac -Lakič-Lopičič) COBRA ORMOŽ      (Ivanuša-Nemšak-Zadravec)
2010 MERKUR 1004         (Anderle-Bec-Macuh J.) KAVAL-1                    (Koštomaj-Karat-Bogadi) BKP-1                         (Čondič-Zakrajšek-Tomšič)
2011 MERKUR MLADI  ( Skala-Kimovec-Podvršnik) ORM šalbajzerji     (Medved-Šutalo-Zakovšek) PIK-1                              (Hribar-Višček-Brvar)
2012 TSK-PECA          (Vidmar-Filipančič-Mencinga) PIRAN-1                  (Čondič-Tomšič-Godnjavec) EPIC-1                              (Humar-Žorž-Progar)
2013 TIM LAŠKO 3          (Jakop-Kopač-Heferle) KRANJ – NET    (Makovec-Drstvenšek-Plestenjak) MERKUR MLADI       (Kimovec-Skala-Podvršnik)
2014 KAVAL                     (Bogadi-Žolnir-Karat) KOČEVSKI                         (Lavrič-Cebin-Ožbolt) MEDVEDI COBRA ORMOŽ        (Ivanuša-Nemšak-Munda)
2015 PIK 1                       (Višček-Hribar-Mrvar) VALAT 2                   (Randjelovič-Jelakovič-Ajd) MENGEŠ MLADI       (Skala-Podvršnik-Kimovec)
2016 VALAT 2        (Randjelovič-Jelakovič-Rugelj) KAVAL-1                           (Štante-Karat-Žolnir) DOLENČKI                    (Lokar-Perovšek-Pučko S.)
2017 TSK-PECA         (Stegnar-Vidmar-Filipančič) KRANJ – NET    (Plestenjak-Makovec-Drstvenšek) VALAT 2                    (Ajd-Jelakovič-Randjelovič)
2018 KAVAL-1                 (Karat-Žolnir-Štante) STIČNA 1                  (Pučko S.-Porenta-Cilenšek) TEAM GROZDEK       (Duler-Mrđen-Hasemali)
2019 PRIMORCI        (Šukljan-Jakopič-Godnjavec) PRIJATELJI                  (Markić-Kovač A.-Humar) KAVAL-1                          (Štante-Karat-Žolnir)
2020- 2022 KAVAL-1                 (Karat-Žolnir-Štante)  Diskvalifikacija ekipe JAGRI                               (Kasalovič-Cebin-Wolf)
2023 PECA                 (Markič-Vidmar-Filipančič) KRANJ 1                      (Veselič-Bizjak-Makovec) EMONA BRONZE        (Rojs-Miloševič-Gorenc)
    E K I P N O     t e k m o v a n j e   2002 – 2023
LETO 1. mesto 2. mesto 3. mesto
2002- 2003 JURČIČI STARA GORA CELJSKI BUREKI
2006 MERKUR-       (Drstvenšek-Slivnik-Peterman) Pik Zigmarji Valat 2                   (Smodej-Zagoričnik-Turščak) PIRAN               (Čondič-Godnjavec-Pavlija)
2007 EPIC 2                  (Markič-Repič-Polenčič) MERKUR-Pik     (Slivnik-Drstvenšek-Peterman) Zigmarji PIRAN 1            (Godnjavec-Jeretič-Pavlija)
2008 Vene-vidi-viči    (Nemšak-Medved-Horvat) EPIC 1                          (Progar-Jurca-Žorž) EPIC 5                  (Groznik-Bergoč-Košnik)
2009 PAH – 3              (Kodba-Frajzman-Pučko) EPIC 2                      (Polenčič-Markić-Repič) MERKUR 1004      (Bec-Macuh-Anderle)
2010 PIRAN              (Godnjavec-Tomšič-Čondič)  Šalbajzerji         (Zakovšek-Medved-Šutalo) KAVAL 1              (Bogadi-Karat-Koštomaj)
2011  Šalbajzerji       (Zakovšek-Šutalo-Medved) ŠED – GERBARJI         (Turk-Kovač-Ahac) Štraus Ormož    (Munda-Nemšak-Jvanuša)
2012 PIRAN              (Tomšič-Godnjavec-Čondič) EPIC 1                         (Humar-Žorž-Progar) TRR – 2                   (Lipnik-Brcko-Kokovnik)
2013 TD KRANJ-      (Plestenjak-Bizjak F.-Makovec) MERKUR ŠTAJERCI                 (Križanič-Kodba-Pučko) TRIO ADIO           (Hasemali-Tušek-Mrđen)
2014 TD KRANJ-      (Makovec-Bizjak F.-Plestenjak) MERKUR VALAT 2            (Smodej-Gradišnik-Mastnak) TSK-PECA               (Vidmar-Stegnar-Sodja)
2015 TRIO ADIO         (Mrđen-Hasemali-Tušek) EPIC-1                        (Humar-Markič-Žorž) VALAT                 (Mastnak-Lalovič-Gradišnik)
2016 TSK-PECA       (Vidmar-Klemenčič-Stegnar) ZG. GORENJSKA     (Bizjak C.-Macuh-Anderle) MALEČNIK 1        (Lampret-Mumlek-Kaučič)
2017 KAVAL 1               (Žolnir-Karat-Štante) ZG. GORENJSKA      (Anderle-Bizjak C.-Macuh) EPIC-1                    (Nabergoj-Markič-Humar)
2018 TSK URŠLJA        (Filipančič-Lotrič-Golob) MAR – ROG                (Bastašič-Banko-Sušec) PTUJ BBKV              (Kokol-Duler-Bregar)
2019 ZGORNJA            (Bizjak C.-Macuh-Anderle) GORENJSKA TSK RADUHA              (Brglez-Orož-Trauner) BREGAR                  (Štimac-Lavrič-Bregar) TRANSPORT
2020- 2022 VALAT 3           (Zagoričnik-Plazar-Vidovič) VALAT 2             (Randjelovič-Rugelj-Jelakovič) PIVNICA-PICERIJA   (Bregar-Šiljanec-Hasemali) ZLATOROG_PTUJ
2023 KAVAL 1               (Žolnir-Karat-Štante) Emona Silver    (Plestenjak-Breceljnik-Petelin) KAVAL 2                              (Tauner-Jerič -Drev)
Državni prvaki in njihove uvrstitve 2002 – 2023
končne uvrstitve na DP  2002 – 2023 1. mesto 2. mesto 3. mesto
1. Makovec Bojan 4 4 3
2. Filipančič Igor 4 1 1
3. Šukljan Loris 3 1 1
4. Nemšak Leon 3
5. Podvršnik Marko 1 1
6. Goršič Janez 1 2
7. Markič Alojz 1 1
8. Jakopič Miran 1
9. Medved Samo 1
10. Koštomaj Marjan 1
“Zmagovalci”   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020- 2022 2023
1. Makovec Bojan 3. 6. 2. 16. 1. 21. 3. 6. 2. 7. 3. 2. 15. 9. 1. 4. 1. 5. 1. 2.
2. Filipančič Igor 150. 5. 143. 30. 1. 1. 5. 9. 8. 1. 5. 34. 9. 2. 13. 3. 1.
3. Šukljan Loris 136. 37. 1. 27. 1. 6. 1. 16. 2. 7. 3. 9. 46.
4. Nemšak Leon 1. 8. 1. 37. 76. 1. 78. 6. 24. 13. 28. 25. 75. 30 19. 52. 37. 47. 82.
5. Podvršnik Marko 218. 18. 55. 90. 28. 1. 2. 72. 145. 147. 164. 94. 76. 105. 162. 120. 138. 71.
6. Goršič Janez 11. 3. 15. 3. 1. 13. 9. 7. 21. 8. 16. 143.
7. Markič Alojz 50. 11. 8. 58. 49. 13. 5. 16. 10. 3. 18. 25. 29. 1. 6. 7. 7. 9.
8. Jakopič Miran 145. 48. 6. 5. 24. 4. 4. 19. 18. 29. 1. 6. 12.
9. Medved Samo 5. 32. 1. 6. 10. 20. 10. 59. 33. 23. 21. 4. 27. 44. 9. 28. 116. 72. 99. 72.
10. Koštomaj Marjan 1. 15. 18. 125. 27. 11. 48. 92. 30. 43. 78. 60. 109.

Trije najmočnejši po raitingu konec tekmovalnih sezon za leto 2005 – 2023

(izračunan raiting konec sezone velja kot začetni raiting naslednje sezone)

 

sezona

mesto

član

Ime

raiting

 

1

26

Lampret Janez

310,11

2005

2

376

Krajnc Leo

275,1

 

3

104

Stegnar Jure

243,32

 

1

307

Makovec Bojan

259

2006

2

345

Ivanetič Zvone

257,2

 

3

509

Nemšak Leon

252,3

 

1

307

Makovec Bojan

290,9

2007

2

823

Žorž  Stojan

266,8

 

3

504

Kodba Stanko

265

 

1

307

Makovec Bojan

412,5

2008

2

104

Stegnar Jure

406,69

 

3

317

Medved Samo

396,46

 

1

104

Stegnar Jure

421,5

2009

2

1118

Križ Rok

404,15

 

3

823

Žorž  Stojan

362,63

 

1

307

Makovec Bojan

438

2010

2

918

Filipančič Igor

396,73

 

3

820

Markič  Alojz

388,61

 

1

104

Stegnar Jure

376,5

2011

2

1173

Jakopič Miran

362,73

 

3

213

Lapajne Marjan

362,69

 

1

820

Markič  Alojz

382,5

2012

2

1075

Goršič Janez

375,45

 

3

923

Godnjavec Franci

360,13

 

1

30

Štimac Cvetko

370,5

2013

2

918

Filipančič Igor

369,78

 

3

307

Makovec Bojan

349,34

 

1

382

Pučko Rudolf

321

2014

2

1375

Majcen Zoran

316,04

 

3

1175

Šukljan Loris

312,14

 

1

1175

Šukljan Loris

307,5

2015

2

923

Godnjavec Franci

287,36

 

3

649

Dolenc Matjaž

272,22

 

1

307

Makovec Bojan

328,5

2016

2

902

Hasemali Fredi

322,79

 

3

1182

Močnik Zdravko

313,06

 

1

30

Štimac Cvetko

318

2017

2

1173

Jakopič Miran

313,88

 

3

820

Markič  Alojz

294,04

 

1

307

Makovec Bojan

349,5

2018

2

382

Pučko Rudolf

333,78

 

3

1197

Toplak Mirko

320,53

 

1

1173

Jakopič Miran

363

2019

2

1175

Šukljan Loris

296,98

 

3

307

Makovec Bojan

286,43

 

1

307

Makovec Bojan

387

2020-22

2

1173

Jakopič Miran

326,78

 

3

382

Pučko Rudolf

324,18

 

1

1364

Urlep Andrej

327

2023

2

307

Makovec Bojan

323,78

 

3

918

Filipančič Igor

317,27

OSTL – Skupno po petih turnirjih vodi Bojan Makovec

OSTL 2023/2024            
  SKUPAJ Turnir 1 Turnir 2 Turnir 3 Turnir 4 Turnir 5 
mestoigralectočkerazlikaTRTRTRTRTR
1Makovec Bojan40520181182816708226811678956
2Papič Laura393577869691111733474928944
3Breceljnik Borut3493173517-31874056117482
4Duračković Sead34822715972735-376976264
5Bojičić Milenko33171076246-545633713837215
6Čepon Dušan3212085-1056-3971268938447
7Urlep Andrej3213078426-2827-12773045-607
8Rus Marjan31403181529  9116452091318
9Veladžič Ibrahim31778648572655-27885955-289
10Anderle Andrej312666-1264574-140777681152
11Petelin Tomislav311194-97381054621384875-662
12Škofic Vinko30-16588696-3516-894-6586-629
13Badovinac Bjelič Irena29-28556-576-1595-6255-16397-375
14Rihar Marko2883051025-661515-2957878
15Ule Evald26241276626516  62537981
16Peternelj Henrik26927  6-207873171625241
17Bauk Mirsad2675962497626790  6-206
18Kovač Janez26-6075-916  855664287-675
19Venta Emil26-20963-11224-534812456-6185-1067
20Trope Mrak Lidija26-30325-9156-9274-5595-3476-284
21Nabergoj Simon25869848079346-53  4-492
22Mohorič Peter257415-6685477503  5-243
23Veselič Renato2459369095-4516-17136  
24Piskernik Jakob24-572  71435-6246-4836392
25Peterman Rok2110409153874935-991    
26Kavčič Vasja212936-374-5844197895  
27Obleščak Ljubo20633  83696366228  
28Pestar Branko20-21387-3844-3385-1584-1258  
29Vrbanec Jože1811786-26  714005-196  
30Butina Zvonimir18-33043-9576-5065-12894-552  
31Gaspari Drago17-2616-246-65  5-172  
32Gaspari Marta17-4195367140  5-595  
33Milošević Milan17-13386-765-640    6-622
34Gostinčar Polonca16-463  65373253-841  
35Bizjak Franc16-12806-523  4-1586-599  
36Ferjan Vili15-768  5-54153  5-230
37Macuh Janko12-20779715-1178      
38Jeza Marjan11-635      73944-1029
39Šušteršič Marko10-1311  5-368  5-943  
40Kobilica Igor10-31464-13493-12863-511    
41Majcen Zoran8919      8919  
42Bregar Roman8671  8671      
43Cilenšek Stane71334  71334      
44Špacapan Alenka71407140        
45Gorenc Lado7-109      7-109  
46Koranter Silvester67406740        
47Šanjug Mate5-1255-125        
48Pučko Simon5-358  5-358      
49Slapničar Brane5-522  5-522      
50Mohorič Jože5-5345-534        
51Brezovnik Alenka5-18675-1867        
52Tancek Jernej4-957  4-957      
53Vučko Mojca4-16964-1696        

5. turnir OSTL 2023/2024, 23.11.2023

Rezultati  5.turnirja OSTL, 23.11.2023

Zmagovalec Marjan Rus

mesto   Ime člana naziv klub točke razlika
1 1022 Rus Marjan MM HKR 9 1318
2 669 Anderle Andrej M TDK 8 1152
3 307 Makovec Bojan ŠM TDK 8 956
4 1441 Papič Laura KV1 EMO 8 944
5 283 Čepon Dušan KV1 EMO 8 447
6 346 Ule Evald M EMO 7 981
7 1449 Rihar Marko KV3 EMO 7 878
8 1529 Breceljnik Borut KV3 EMO 7 482
9 1538 Bojičić Milenko KV3 EMO 7 215
10 1450 Badovinac Bjelič Irena   EMO 7 -375
11 1379 Kovač Janez KV1 TDL 7 -675
12 507 Piskernik Jakob KV1 TDK 6 392
13 944 Duračković Sead KV1 EMO 6 4
14 1359 Bauk Mirsad KV2 DTŠ 6 -206
15 1582 Trope Mrak Lidija DTŠ 6 -284
16 1537 Milošević Milan KV3 EMO 6 -622
17 1453 Škofic Vinko KV2 TDK 6 -629
18 572 Peternelj Henrik M TDK 5 241
19 1438 Ferjan Vili KV2 DTŠ 5 -230
20 1494 Mohorič Peter  KV3 TDK 5 -243
21 1237 Veladžič Ibrahim KV1 EMO 5 -289
22 1364 Urlep Andrej KV3 HKR 5 -607
23 1470 Petelin Tomislav KV2 EMO 5 -662
24 1424 Venta Emil KV1 DTŠ 5 -1067
25 1427 Nabergoj Simon KV1 TAG 4 -492
26 1522 Jeza Marjan   DTŠ 4 -1029

Začetni rating za sezono 2024

z.št.ČlanIme članaKategorijaKlubZačetni raiting 2024
11364Urlep AndrejKV3HKR327.00
2307Makovec BojanŠMTDK323.78
3918Filipančič IgorŠMTSK317.27
41104Karat SamoMKVC298.32
51361Gorenc LadoKV1EMO296.16
61127Vidmar DragoMMTSK288.49
7508Kodrič JožeMTMB278.51
8504Kodba StankoMMTMB276.71
91573Visočnik Mitja TMB268.55
101173Jakopič MiranŠMBKP268.15
111441Papič LauraKV1EMO265.53
12820Markič  AlojzMMTSK264.32
131143Pučko SimonKV1ŠDS263.31
1411Randjelovič BoškoMMVAL261.48
151378Praprotnik SrečkoKV1TRR259.83
161414Sušec IgorKV1DPD255.80
171210Trauner RobertKV1KVC255.18
18923Godnjavec FranciMMBKP255.02
191375Majcen ZoranMDPD254.63
201250Fekonja MilanKV1KVC251.30
211190Bastašič MilanMTDR251.26
221022Rus MarjanMMHKR249.44
23902Hasemali FrediMTDP247.20
2427Cilenšek StaneMŠDS246.44
251262Pišek IgorKV1TDL244.98
26306Bizjak FrancMTDK244.70
271591Polenik Slavko KVC242.13
28158Ajdišek MilanKV1BKP242.13
291578Kavčič Vasja EMO241.21
301427Nabergoj SimonKV1TAG239.47
3118Smodej JožeMVAL236.48
32266Plazar BrankoKV1VAL234.20
33382Pučko RudolfMMTRR233.49
341182Močnik ZdravkoMMTSK233.21
351141Štante SašoMKVC232.33
36916Koranter SilvesterMTDK230.73
371197Toplak MirkoMMEL229.54
381269Korez MilanKV1TMB228.08
39669Anderle AndrejMTDK225.03
40571Bohak BrankoKV1PAH224.93
41205Lotrič StankoMMTSK222.97
42761Kadunc StaneMVAL222.29
431395Vrecl Gajšek GizelaKV3PAH220.79
44487Veselič RenatoMTDK220.40
451466Kuk VojkoKV3EMO219.52
461577Plevnik Darko TDR219.14
471316Kamenšek AnaKV3TRR216.78
48447Hočevar JožeKV1TDL216.75
49463Munda MarjanMORM212.70
501133Merkuš AntonKV2PAH212.68
51944Duračković SeadKV1EMO210.26
521536Rojs IgorKV3EMO209.07
53783Plavčak LeopoldKV1TRR208.14
541175Šukljan LorisŠMBKP207.49
55720Lampret FrancKV1TSM206.47
561004Verčič MilanMHKR205.84
571198Drev IztokMKVC205.80
581169Voh AlbinKV1PAH204.68
5930Štimac CvetkoMMKTK203.43
6094Vengušt MarjanKV1KVC202.70
611349Jerič Bojana – KVCMKVC202.52
621508Kukovec Peter KV3TMB201.44
631404Salobir NorbertKV2TRR201.05
641248Banko DušanKV1TRR200.64
6550Gradišnik DušanMVAL200.54
66801Žolnir BojanMKVC195.82
671320Skitek ZdenkoKV1TSK195.80
68509Nemšak LeonŠMORM194.11
69577Burja SlavkoKV3TDK193.03
701467Vrbanec JožeKV2TDL192.79
711401Heberle TomažKV1TDK190.40
721538Bojičić MilenkoKV3EMO190.17
731453Škofic VinkoKV2TDK189.61
741479Serec Miran KV3ORM189.31
751537Milošević MilanKV3EMO188.96
76317Medved SamoMMBKP187.90
77639Peterman RokMDTŠ187.17
781570Šeško SabinaKV3DPD186.06
791571Grm Mira TMB185.22
801567Mak RajkoKV3PAH182.39
811379Kovač JanezKV1TDL182.09
821595Spruk Aleksander TDK181.68
831261Golob DragoKV1TSK181.68
84572Peternelj HenrikMTDK180.67
851390Pestar BrankoKV2TDK180.48
86917Mrvar LadoKV1BKP178.87
871529Breceljnik BorutKV3EMO178.06
881430Nikolič MilošKV1TDK177.85
891191Brcko DanijelKV1TRR177.73
90283Čepon DušanKV1EMO177.68
911106Križanič DaniloMTMB177.47
92906Mumlek ŠtefanKV1ORM177.29
93247Lakić FikretMMEMO175.97
94461Ivanuša JaniKV1ORM175.34
951359Bauk MirsadKV2DTŠ173.96
961392Vrečar ŽeljkoKV1TDR170.04
971413Marolt Darko KV3TDK167.38
98872Čosič AnteKV2TDK165.04
99366Lever RolandaKV1TMB162.76
1001074Jerič BojanaKV1TSK161.19
1011254Hajnšek TanjaKV1TRR160.26
102297Ognjanović DraganKV1TSK159.37
1031337Krajnčič IvanKV1TRR158.49
1041583Cencič Miran TRR158.45
1051424Venta EmilKV1DTŠ158.12
106583Kozjek MilošMTDK156.64
1071566Marinšek Marjan HKR154.99
1081486Kuternik Marjan TRR152.67
109914Vrtovec DušanKV1EMO151.27
1101370Milunič MilovanKV2TDP151.13
1111470Petelin TomislavKV2EMO151.10
1121398Zafošnik VladimirKV1TDR150.69
1131389Radolič IgorMDPD148.80
1141343Plestenjak FranciKV2EMO148.69
1151527Gomboc Jernej KV3TDK147.95
1161548Bozaj Ana PAH147.61
1171494Mohorič Peter KV3TDK147.59
1181402Plazar NadaKV2VAL146.74
1191553Goršič Igor KV3KVC138.65
1201468Cebin RomanKV3KTK136.91
1211073Jerič SimonMTSK136.35
122962Kaučič DarkoKV1TSM135.83
1231594Teršek Rok KVC135.39
1241336Lipnik Jožef st.KV2TRR134.09
1251593Obrez Vojko KVC133.43
1261543Šušteršič Marko EMO132.83
1271568Košič Šorn Kristjana TRR130.92
1281180Mlinar VlastaKV2KVC129.66
129305Jelakovič IvanMMVAL128.33
130346Ule EvaldMEMO126.01
1311237Veladžič IbrahimKV1EMO125.28
132295Kasalovič Aleš KV3KTK124.55
1331485Butina Zvonimir DTŠ121.92
1341090Humar BojanMTSK114.56
1351438Ferjan ViliKV2DTŠ113.34
136957Salamon ToneKV1TMB111.50
1371130Tomšič Marjan BKP110.35
138973Planinc MarjanMTDK109.11
1391556Purkhard Dušan PAH108.98
1401111Mohorič Jože TDK108.18
1411231Cebin FrancKV1KTK107.89
1421260Mastnak NikolajMVAL106.88
1431266Starkl PeterKV1TDP104.75
1441487Šijanec BrankoKV2TDP103.97
1451061Majnik BorutKV2BKP100.83
1461299Tonkli MiroslavKV3EMO100.80
1471393Špacapan AlenkaKV3EMO98.38
1481599Gramc Matija Bogdan TDL98.07
149799Sodja AnžeMTSK96.45
1501582Trope Mrak Lidija DTŠ96.11
1511440Cvetko Branko TDP93.50
1521540Golob Stanko TMB90.40
153535Bizjak Ciril ml.MTDK90.03
154907Somer ŠtefanKV1TSM89.76
1551419Brglez StanislavKV1TSK86.68
1561405Ivekovič SlavkoKV2TRR84.82
1571463Ošlovnik PeterKV2TSK83.84
1581Višček StaneMBKP81.18
159310Vizjak Damjan KV3ORM79.96
16068Selič ZvoneKV2VAL79.69
161296Mori BorisKV1TSK78.85
1621584Špiljak Slavko TRR77.42
1631185Orož MarjanKV1TSK75.68
16438Leko ZoranMŠDS73.15
16571Slapničar BraneKV1ŠDS72.07
166617Mušič GorazdKV1ORM71.52
1671569Štelcer Branko TMB71.29
168734Hribar IgnacKV1BKP70.44
169485Grivec MilanKV1ORM70.23
1701238Kraševec MatejKV2EPI68.18
1711347Vekić PeroKV3TMB67.35
172753Drstvenšek RobertMMTDK65.38
173521Konič  JožeKV3EMO64.90
1741597Dodig Nikola TDL64.89
1751447Semenič HenrikKV2EPI64.01
1761406Rožman DanijelKV1HKR63.82
1771267Cobelj SamoKV1TDP63.30
1781081Jenko NovkaKV1BKP62.88
1791544Ramovš Zoran KV3HKR62.84
1801557Golob Anita TMB62.08
1811416Batistič AndrejKV2HKR60.90
182230Lavrič Jože                   MKTK60.60
1831420Derbuc DarkoKV1TDP60.21
184794Šarfer  IvanKV3PAH60.06
1851461Pogorelc DaniloKV3TSK58.93
186474Volf FrancKV1KTK58.63
1871048Duler ToniKV1TDP58.12
188933Čondič ValterMBKP56.41
189345Ivanetič ZvoneMŠDS55.86
190495Geiser BojanKV3PAH55.42
191750Macuh JankoMTDK54.56
1921549Felicijan Divjak Nena KVC53.79
1931293Ožbolt MiroKV1KTK52.19
194484Zadravec ZlatkoKV1ORM51.90
1951588Močilnikar Peter EMO50.63
1961096Subotić TinaKV1TSK50.32
197213Lapajne MarjanMŠDS50.06
198525Potočnik Bojan  TMB49.13
19926Lampret JanezMŠDS47.76
2001601Posavec Tadej EMO47.36
2011517Bratušek Jožef PAH47.11
2021391Boršič SrečkoKV3TDR46.55
2031484Poklukar AndrejKV3TDK46.34
204901Lebar TomažKV1ORM45.72
2051434Bregar RomanKV2KTK45.61
2061565Krč Edita HKR44.99
207389Žamut IvanKV2PAH44.36
2081000Gaspari Marta DTŠ43.39
2091580Radić Milenko TMB42.66
210756Šalamun SlavkoKV2ŠDS42.25
21159Štimac MarjanKV2KTK41.26
212825Ažman AntonMTDK40.97
2131082Bajc Simona EPI40.83
2141156Pristovnik JurijKV1MEL40.65
2151541Popovšek Petersen Peter PAH40.14
216236Žefran AlojzKV3ŠDS38.95
2171579Žerdoner Hermina TRR38.82
2181532Kolarič Matija ORM38.58
2191062Gaspari Drago DTŠ38.34
220264Rugelj MitjaKV1VAL37.90
2211339Tušek LidijaKV1TSM37.89
2221429Horvat DušanKV2ORM37.62
223308Vidovič Franc VAL37.16
2241519Krajnc Marija Majda PAH37.14
2251523Kobalej LeopoldKV3PAH36.90
2261358Kojc MiranKV2TDP36.87
227104Stegnar JureMMTSK36.72
2281209Hvasti JankoKV1TDK36.69
2291439Krga Darko TSM36.27
230248Pintarič NikoKV1KVC35.08
2311444Černic SergejKV1DTŠ34.51
2321581Visočnik Katarina TMB34.02
2331409Ali BojanaKV2EMO33.87
2341450Badovinac Bjelič Irena EMO33.74
2351159Ahac FrancKV1KTK33.57
2361587Trček Alojzij EMO32.70
2371522Jeza Marjan DTŠ32.67
238507Piskernik JakobKV1TDK32.37
2391592Zavšek Brane KVC32.31
2401118Križ RokKV1KVC31.30
241483Rihtarič JožeKV1ORM31.21
2421340Mrđen PeterKV1TDP31.09
2431469Javornik Aleksander VAL31.04
244171Podvršnik MarkoMMTDK30.86
2451194Mrkša PavleKV3TRR29.82
2461500Murko Jože DTŠ29.72
2471457Mihelčič SrečkoKV3HKR29.38
2481526Curk Andrej TAG29.17
24972Sluga Andrej                  KV2VAL29.07
2501256Vavpotič MilanKV3TDL28.83
2511432Omerzel Anton PIK27.97
2521292Juvanc Rozalija VAL27.80
253141Jereb JaniKV1VAL27.68
2541478Paljak Vladimir TMB27.48
2551503Gostinčar Polonca EMO27.44
2561098Cverle BranislavKV3TDL26.87
2571490Rutar Jožef TAG26.68
258982Andrejašič BrankoKV1TMB26.18
2591448Jakop BorisKV2TSK26.10
260102Zagoričnik MatjažKV1VAL25.72
261877Hrast Roman TDK24.96
2621558Osolnik Jana TDK24.86
2631472Čelešnik BožidarKV3DTŠ24.57
2641290Bevk FrancKV2TKM24.53
2651236Meglen OlgaKV2DTŠ24.38
2661512Unetič Marjan VAL24.37
2671554Ušaj Marko EPI24.11
2681530Gabrovec Željko TSK23.32
269434Mežnar PetraKV1BKP22.28
270454Gorjup MarjanKV2TDL22.27
2711521Vidmar Jorgi TAG21.69
272928Jamnik MarjanKV1DTŠ21.30
2731533Lazar Rajko ORM20.84
2741013Kokol AlešKV1TDP20.57
2751585Šeme Emiljan ŠDS20.39
2761489Gričar Brane EMO20.27
2771446Škedelj Franc DTŠ19.91
2781295Juričan FrancKV3TSK19.68
2791559Klemenčič Jan TDK17.88
280554Damiš Jože PAH17.73
2811093Smrdel FrancKV1EMO17.00
2821547Blažon Stanislava PIK16.99
2831411Franc Zvonko TSK16.39
2841493Jelovčan Ciril TDK16.33
2851464Bem Slavko EMO15.61
2861531Fele Monika EMO15.23
2871449Rihar MarkoKV3EMO14.91
288942Flek Franc EMO14.90
2891426Klemenčič Stane VAL14.89
2901356Klemenčič GorazdKV1TMB14.84
2911289Mikola LudvikKV2EMO14.47
2921509Cizej Boštjan KVC14.21
2931091Neral JožefKV1TDL13.96
2941499Šanjug Mate DTŠ13.28
2952Pleteršič BojanMKVC12.78
2961555Petrič Maksimiljan PAH12.77
297190Zakrajšek Matjaž – PIKKV3PIK12.61
2981572Ramšak Franci TMB12.43
29936Lesjak SrečkoKV1MEL12.19
3001510Potočnik Ivan TDL12.19
3011092Rozman KarolKV1TDL12.09
3021436Pahernik Milan TSM11.99
3031452Trplan Andrej EMO11.60
3041539Suhadolnik Jernej EMO11.27
3051325Krajnik Stane TDK11.26
3061546Martinčič Laura PIK11.12
3071550Lavrenčič Anuška TAG10.66
3081476Sep Dejan TMB10.46
3091482Štuhec Boštjan ORM9.96
310444Marenče AntonKV1TDK9.92
3111445Zupanec Ana EMO9.91
3121506Trojer Tomislav TAG9.89
3131360Furlan Gorazd ŠPO9.77
3141513Starkl Aljaž TDP9.71
3151443Zabavnik Gregor EMO9.43
316900Obran StanislavKV1ORM9.34
3171507Jelinčič Franc TAG8.98
3181545Dragan Franci BKP8.57
3191365Ramšak AljažKV2KTK8.48
320144Sojč Anton                    KV1MEL8.23
3211505Markovčič Friderik TAG8.12
3221303Škoberne Renato ŠPO8.11
3231462Selan Rado BojanKV3DTŠ8.08
3241477Vekić Teodora TMB8.00
32554Bogadi FranjoMKVC7.99
3261511Zajc Tjaša VAL7.99
32786Kimovec Rajko                 MMTKM7.67
328506Fabjan EliKV1TDK7.65
3291488Lovšin Rudi KTK7.61
3301324Demšar Matevž TDK7.60
33122Heferle Silvo                 KV1MEL7.29
3321268Rižnar Miran TDP6.97
3331394Vreča Mitja EMO6.89
3341431Jarc Mirko TDL6.76
3351483Sredenšek Zora EMO6.52
3361323Demšar JurijKV3TDK6.51
3371211Ferbar JanezKV3TSK6.45
3386Perovšek Milan                MŠDS6.41
3391481Babič Zdravko TDL6.17
3401501Rezo Sabina ŠDS5.96
3411253Založnik Anton TDR5.94
3421382Somer Grega TSM5.38
343847Polše FranjoKV2TDL4.83
3441374Kveder BožidarKV3TKM4.83
3451421Antolinc Franc TRR4.53
3461384Hribar Vincenc TKM2.90
347871Slak StaneKV3TDK2.75
3481057Klojčnik Marko HKR2.57
3491458Košir AlešKV3HKR2.41
3501388Kolevski VesnaKV2DTŠ2.23
3511460Bučar Samo PIK2.11
3521423Laurenčič Sergej DTŠ2.03
3531396Zupan Rok DTŠ2.01
3541408Paradinovič Zlatko TKM1.92
3551138Đorđević Nenad KV1DTŠ1.88
3569Kopač Aleš                    MTIM1.85
3571152Franulič JureKV3KVC1.79
3581142Beg DragoMKVC1.78
3591465Ilijevec Avguštin EMO1.76
36052Tavzes Cvetko                 KV1VAL1.75
3611066Suhoveršnik Nastja TKM1.71
362358Babnik IgorKV1ŠDS1.70
3631287Marolt Brane TKM1.66
3641147Kureš Branko VAL1.48
3651291Velkavrh BraneKV2TKM1.42
3661288Lanišek CvetoKV1TKM1.34
3671451Margeta Ante DTŠ1.27
3681284Kobilšek JožeKV2TKM1.26
369320Tacer MarjanKV2PAH1.24
3701014Krajnc IrenaKV2PAH1.23
3711113Debeljak BorisKV1DUI1.18
3721422Tepeš Alenka DTŠ1.16
373486Rebol JanezKV1TDK1.15
374826Miklič NikolajKV1TDL1.13
375229Bobič Mojca                   KV1TDK1.07
376861Gavranovič VladoKV1PIK1.04
377224Bobič Ljubo                   KV2TDK1.03

Državni prvak za sezono 2023 je Igor Filipančič

MestoLicencaČlanKategorijaKlubRangTočkeRazlika
1918Filipančič IgorŠMTSK161513513667
2307Makovec BojanŠMTDK151813512573
31127Vidmar DragoMMTSK131513312242
41364Urlep AndrejKV3HKR126012010608
51104Karat SamoMKVC121813111588
6902Hasemali FrediMTDP114312910441
7504Kodba StankoMMTMB11261319338
81378Praprotnik SrečkoKV1TRR10831296556
9820Markič  AlojzMMTSK10731327567
101441Papič LauraKV1EMO10091285795
111210Trauner RobertKV1KVC9971297200
121173Jakopič MiranŠMBKP9931266840
131190Bastašič MilanMTDR99212711045
1411Randjelovič BoškoMMVAL9911278799
151022Rus MarjanMMHKR9641248737
16306Bizjak FrancMTDK9641246726
171375Majcen ZoranMDPD9601279718
18923Godnjavec FranciMMBKP9231266197
19266Plazar BrankoKV1VAL9231215384
201182Močnik ZdravkoMMTSK9211264337
211414Sušec IgorKV1DPD9131246320
22382Pučko RudolfMMTRR9121263569
231578Kavčič Vasja0EMO9071266645
241143Pučko SimonKV1ŠDS900959331
25669Anderle AndrejMTDK8931267531
261361Gorenc LadoKV1EMO8321014750
2718Smodej JožeMVAL7961221768
281591Polenik Slavko0KVC7881235144
291269Korez MilanKV1TMB7691206041
301262Pišek IgorKV1TDL7691192855
31801Žolnir BojanMKVC7681217974
321250Fekonja MilanKV1KVC7481211468
331141Štante SašoMKVC7481196467
34487Veselič RenatoMTDK7391197706
351316Kamenšek AnaKV3TRR7361161460
361573Visočnik Mitja0TMB7041223790
37158Ajdišek MilanKV1BKP6991192748
38508Kodrič JožeMTMB6941096532
39916Koranter SilvesterMTDK6931162128
40783Plavčak LeopoldKV1TRR6641162550
41447Hočevar JožeKV1TDL6581151922
421197Toplak MirkoMMEL6471184192
431467Vrbanec JožeKV2TDL6361143008
44205Lotrič StankoMMTSK6311173447
451466Kuk VojkoKV3EMO612120876
461175Šukljan LorisŠMBKP596886179
471401Heberle TomažKV1TDK5941163489
48571Bohak BrankoKV1PAH5851173172
491570Šeško SabinaKV3DPD579114828
50944Duračković SeadKV1EMO5691012444
5130Štimac CvetkoMMKTK558952888
5227Cilenšek StaneMŠDS555991603
531536Rojs IgorKV3EMO5271053617
541404Salobir NorbertKV2TRR506115135
55761Kadunc StaneMVAL503874759
561004Verčič MilanMHKR498974136
571427Nabergoj SimonKV1TAG4871062158
58917Mrvar LadoKV1BKP477675955
591395Vrecl Gajšek GizelaKV3PAH473100-2199
601320Skitek ZdenkoKV1TSK4611133695
611169Voh AlbinKV1PAH4561101574
62720Lampret FrancKV1TSM447109808
631191Brcko DanijelKV1TRR4191101831
641577Plevnik Darko0TDR412822033
65463Munda MarjanMORM405109-1915
661349Jerič Bojana – KVCMKVC3991052625
67572Peternelj HenrikMTDK3981082578
681248Banko DušanKV1TRR394911687
691379Kovač JanezKV1TDL3881103310
70247Lakić FikretMMEMO387931460
711430Nikolič MilošKV1TDK38381390
72317Medved SamoMMBKP382842024
731540Golob Stanko0TMB376543711
741106Križanič DaniloMTMB372864528
751538Bojičić MilenkoKV3EMO3711102551
76639Peterman RokMDTŠ369911349
771537Milošević MilanKV3EMO366112-1295
7894Vengušt MarjanKV1KVC364111-2131
791398Zafošnik VladimirKV1TDR358100-2468
801594Teršek Rok0KVC35778-1081
811529Breceljnik BorutKV3EMO34999457
82509Nemšak LeonŠMORM348112-1730
83906Mumlek ŠtefanKV1ORM346111-2968
841453Škofic VinkoKV2TDK336108-2962
851133Merkuš AntonKV2PAH335110-2635
861479Serec MiranKV3ORM32864-204
871571Grm Mira0TMB326107-1017
881Višček StaneMBKP320562035
891074Jerič BojanaKV1TSK310911202
901527Gomboc Jernej KV3TDK297641325
911390Pestar BrankoKV2TDK29098-720
92346Ule EvaldMEMO289531352
931198Drev IztokMKVC28270-269
941454Čosič AnteKV3TDK278813609
95283Čepon DušanKV1EMO27791535
961405Ivekovič SlavkoKV2TRR27353902
9750Gradišnik DušanMVAL25198-65
981260Mastnak NikolajMVAL25051-505
99305Jelakovič IvanMMVAL245451506
1001508Kukovec Peter KV3TMB2347819
1011359Bauk MirsadKV2DTŠ22392-5358
1021583Cencič Miran0TRR21598-3334
1031254Hajnšek TanjaKV1TRR21086-387
104799Sodja AnžeMTSK210141173
1051595Spruk Aleksander0TDK20680-2262
106297Ognjanović DraganKV1TSK20495-3931
1071343Plestenjak FranciKV2EMO200631343
1081470Petelin TomislavKV2EMO195721093
1091073Jerič SimonMTSK18885-2788
110957Salamon ToneKV1TMB183412412
11138Leko ZoranMŠDS183341079
1121416Batistič AndrejKV2HKR17031-449
1131337Krajnčič IvanKV1TRR16667-2546
1141486Kuternik Marjan0TRR16595-3591
1151424Venta EmilKV1DTŠ16186-2023
116577Burja SlavkoKV3TDK16013926
117914Vrtovec DušanKV1EMO15893-1938
1181413Marolt Darko KV3TDK15394-3112
119461Ivanuša JaniKV1ORM15363-1591
1201567Mak RajkoKV3PAH14961-1103
1211593Obrez Vojko0KVC14576-3410
1221461Pogorelc DaniloKV3TSK14437-3675
123366Lever RolandaKV1TMB14189-3809
1241370Milunič MilovanKV2TDP14183-2959
1251389Radolič IgorMDPD14149430
12671Slapničar BraneKV1ŠDS13841237
1271261Golob DragoKV1TSK13667-1061
128933Čondič ValterMBKP13642982
1291081Jenko NovkaKV1BKP13049-1321
1301543Šušteršič Marko0EMO12864-4662
1311392Vrečar ŽeljkoKV1TDR12773-2876
1321463Ošlovnik PeterKV2TSK11940-1120
1331336Lipnik Jožef st.KV2TRR11788-7118
134734Hribar IgnacKV1BKP11540901
135295Kasalovič Aleš KV3KTK11032598
1361548Bozaj Ana0PAH10688-8162
1371419Brglez StanislavKV1TSK10522439
1381402Plazar NadaKV2VAL10387-5824
139583Kozjek MilošMTDK10190-4007
1401111Mohorič Jože0TDK10057-1879
1411569Štelcer Branko0TMB8536-4278
142345Ivanetič ZvoneMŠDS8520144
1431090Humar BojanMKTK7940-329
1441494Mohorič Peter KV3TDK7890-7264
145535Bizjak Ciril ml.MTDK7812765
1461557Golob Anita0TMB7744-3021
1471180Mlinar VlastaKV2KVC7677-5638
1481130Tomšič Marjan0BKP76111124
149521Konič  JožeKV3EMO7446-1613
1501061Majnik BorutKV2BKP7411973
1511487Šijanec BrankoKV2TDP7121-562
152296Mori BorisKV1TSK7020-539
153213Lapajne MarjanMŠDS7012815
1541391Boršič SrečkoKV3TDR6620-993
1551568Košič Šorn Kristjana0TRR6585-10204
1561553Goršič Igor KV3KVC6563-2921
157962Kaučič DarkoKV1TSM6482-9180
1581231Cebin FrancKV1KTK6256-2000
1591582Trope Mrak Lidija0DTŠ6063-9090
1601580Radić Milenko0TMB5437-2237
1611434Bregar RomanKV2KTK5434-1359
1621237Veladžič IbrahimKV1EMO5419-953
1631393Špacapan AlenkaKV3EMO5210883
1641544Ramovš Zoran KV3HKR5020657
1651566Marinšek Marjan0HKR4953-3018
1661468Cebin RomanKV3KTK4554-3804
1671587Trček Alojzij0EMO4519-607
1681438Ferjan ViliKV2DTŠ3958-5669
1691599Gramc Matija Bogdan0TDL3336-1415
1701556Purkhard Dušan0PAH3156-7836
1711299Tonkli MiroslavKV3EMO3010-432
172310Vizjak Damjan KV3ORM2934-1780
1731420Derbuc DarkoKV1TDP2828-22
1741347Vekić PeroKV3TMB2728-1984
1751440Cvetko Branko0TDP2259-5059
1761597Nikola Dodig0TDL2223-4435
1771592Zavšek Brane0KVC2120-708
1781541Popovšek Petersen Peter0PAH2024-2961
1791517Bratušek Jožef0PAH1918-1554
1801266Starkl PeterKV1TDP1853-8487
1811588Močilnikar Peter0EMO1417-741
1821000Gaspari Marta0DTŠ1019-643
1831485Butina Zvonimir0DTŠ574-8178
1841450Badovinac Bjelič Irena0EMO525-2964
1851293Ožbolt MiroKV1KTK418-897
1861584Špiljak Slavko0TRR055-10716
18768Selič ZvoneKV2VAL039-4687
1881549Felicijan Divjak Nena0KVC032-5704
1891292Juvanc Rozalija0VAL030-5017
190907Somer ŠtefanKV1TSM024-2670
1911565Krč Edita0HKR023-2668
1921503Gostinčar Polonca0EMO022-3813
193474Volf FrancKV1KTK018-1188
19459Štimac MarjanKV2KTK018-1576
195236Žefran AlojzKV3ŠDS017-2282
196756Šalamun SlavkoKV2ŠDS016-801
197485Grivec MilanKV1ORM016-1141
1981062Gaspari Drago0DTŠ015-3668
199264Rugelj MitjaKV1VAL0996
200484Zadravec ZlatkoKV1ORM09-513
2011478Paljak Vladimir0TMB09-592
202454Gorjup MarjanKV2TDL08-548
203495Geiser BojanKV3PAH08-580
2041522Jeza Marjan0DTŠ08-658
2051156Pristovnik JurijKV1MEL08-737
206434Mežnar PetraKV1BKP08-841
207308Vidovič Franc0VAL08-856
208141Jereb JaniKV1VAL08-868
2091519Krajnc Marija Majda0PAH08-906
21026Lampret JanezMŠDS08-1015
2111585Šeme Emiljan0ŠDS08-1136
21272Sluga AndrejKV2VAL08-1497
2131579Žerdoner Hermina0TRR07-708
2141601Posavec Tadej0EMO07-990
2151581Visočnik Katarina0TMB07-1271
2161185Orož MarjanKV1TSK07-1330
2171545Dragan Franci0BKP06-3160
2181469Javornik Aleksander0VAL05-2302

Masters 2023 – zmagovalec je Andrej Anderle

1Anderle AndrejMTDK2501511701558,96870,67
2Godnjavec FranciMMBKP230149831496,46773,28
3Papič LauraKV1EMO2101316521251,41801,06
4Močnik ZdravkoMMTSK2001312951273,84898,03
5Kamenšek AnaKV3TRR190137401184,93572,59
6Urlep AndrejKV3HKR180136381647,061380,12
7Praprotnik SrečkoKV1TRR1701217601118,34884,88
8Kodba StankoMMTMB1601216401245,32992,41
9Jakopič MiranŠMBKP1501212731153,93659,9
10Pučko SimonKV1ŠDS1401211471220,88997,31
11Randjelovič BoškoMMVAL1301211401210,71075,92
12Karat SamoMKVC125128771302,35938,89
13Žolnir BojanMKVC120125011224,8860,16
14Pučko RudolfMMTRR115123341311,091024,44
15Hasemali FrediMTDP110121811089,92930,78
16Trauner RobertKV1KVC1051113341236,461062,49
17Kodrič JožeMTMB100111293982,3727,22
18Heberle TomažKV1TDK95111222903,71489,27
19Peternelj HenrikMTDK9011967995,04626,62
20Fekonja MilanKV1KVC85119271130,18686,12
21Veselič RenatoMTDK8011844868,45577,71
22Majcen ZoranMDPD78117891270,951087,93
23Vidmar DragoMMTSK76116571323,481232,49
24Markič AlojzMMTSK74113931003,74755,05
25Bojičić MilenkoKV3EMO72112431029,75807,08
26Kavčič VasjaEMO72112431055,8749,93
27Šeško SabinaKV3DPD681125771,24394,11
28Plavčak LeopoldKV1TRR6611131187,561075,2
29Polenik SlavkoKVC6411−162938,57648,1
30Nikolič MilošKV1TDK6211−394877,62591,06
31Bastašič MilanMTDR6011−4701117,73988,14
32Štante SašoMKVC59101016822,19770,34
33Bizjak FrancMTDK58104591038,981274,61
34Brcko DanijelKV1TRR5710317868,88652,8
35Jerič Bojana – KVCMKVC561071890,24704,97
36Medved SamoMMBKP551063970,85729,37
37Skitek ZdenkoKV1TSK541014922,1728,8
38Salobir NorbertKV2TRR5310−33865,35610,38
39Gorenc LadoKV1EMO5210−741088,31197,17
40Mumlek ŠtefanKV1ORM5110−131730,79370,15
41Rojs IgorKV3EMO5010−191929,44700,23
42Banko DušanKV1TRR4910−3321004,9853,74
43Pišek IgorKV1TDL4810−497801,12771,17
44Kuk VojkoKV3EMO4710−893863,67750,29
45Kovač JanezKV1TDL4691129752,97659,52
46Plevnik DarkoTDR459619837,33671,01
47Teršek RokKVC44998781,49484,48
48Cilenšek StaneMŠDS439391084,881150,7
49Milošević MilanKV3EMO42917719,81957,67
50Sušec IgorKV1DPD419−352798,15682,86
51Vengušt MarjanKV1KVC409−382646,57579,72
52Rus MarjanMMHKR399−387819,78935,66
53Makovec BojanŠMTDK389−421979,491174,74
54Hočevar JožeKV1TDL379−477760,95632,96
55Korez MilanKV1TMB369−505828,42748,67
56Toplak MirkoMMEL359−567863,08858,82
57Duračković SeadKV1EMO349−759841,2677,72
58Bohak BrankoKV1PAH339−862775,8808,16
59Nemšak LeonŠMORM329−1771796,79699,04
60Koranter SilvesterMTDK318147615,04502,82
61Zafošnik VladimirKV1TDR308−437667,05621,9
62Škofic VinkoKV2TDK298−461584,82646,83
63Grm MiraTMB288−765770,22742,17
64Ajdišek MilanKV1BKP278−786773,42984,66
65Vrbanec JožeKV2TDL268−900528,72446,71
66Visočnik MitjaTMB258−995684,641011,83
67Filipančič IgorŠMTSK248−1107802,32666,54
68Merkuš AntonKV2PAH238−1438521,64490,91
69Munda MarjanMORM228−2520700,471089,92
70Lotrič StankoMMTSK217−1417608,58779,73
71Smodej JožeMVAL207−1470612,45719,63
72Voh AlbinKV1PAH197−1498597,55869,01
73Plazar BrankoKV1VAL187−1888606,45749,47
74Vrecl Gajšek GizelaKV3PAH176−1413474,07798,86
75Lampret FrancKV1TSM166−1515508,12988,57

ŠKL – skupno vodi Zoran Majcen

 SKUPNO ŠKL 2023 
MestoPriimek in imeDruštvoTočkeRazlika
1Majcen ZoranDPD617211
2Križanič DaniloTMB607194
3Randjelović BoškoVAL605679
4Korez MilanTMB582871
5Pučko RudolfTRR574518
6Šeško Horvat SabinaDPD563952
7Hajnšek TanjaTRR522137
8Praprotnik SrečkoTRR521546
9Skitek ZdenkoTSK515102
10Bastašić MilanTDR512188
11Visočnik MitjaTMB51-59
12Cencič MiranTRR492164
13Voh AlbinPAH491131
14Merkuš AntonPAH482524
15Plavčak LeopoldTRR48251
16Plazar BrankoVAL48-131
17Munda MarjanORM47552
18Bozaj AnaPAH47-1721
19Grm MiraTMB450
20Brcko DanijelTRR45-234
21Zafošnik VladimirTDR43923
22Salobir NorbertTRR43-357
23Filipančič IgorTSK423249
24Kuternik MarjanTRR42-3256
25Lotrič StankoTSK401675
26Kaučič DarkoTSM40-5306
27Lampret FrancTSM38-3915
28Golob StankoTMB371273
29Plazar NadaVAL36-3044
30Golob DragoTSK34-355
31Bohak BrankoPAH331116
32Lipnik JožefTRR32-2953
33Golob AnitaTMB32-5504
34Čujež BorutTRR31-2513
35Cvetko BrankoTDP292587
36Vrečar ŽeljkoTDR282554
37Popovšek Petersen PeterPAH26-43
38Purkhard DušanPAH26-1656
39Hasemali FrediTDP25595
40Nemšak LeonORM25-1573
41Vrecl Gajšek GizelaPAH242421
42Kosič Šorn KristjanaTRR24-6472
43Ivanuša JaniORM231666
44Vidovič FrancVAL23480
45Kukovec PeterTMB23-713
46Radolič IgorDPD221888
47Mumlek ŠtefanORM2120
48Jelakovič IvanVAL20838
49Gradišnik DušanVAL20685
50Tavzes CvetoVAL20-3878
51Radić MilenkoTMB186
52Polšak NatašaTRR18-4830
53Krga DarkoTSM17737
54Ognjanović DraganTSK17-572
55Grivec MilanORM16-19
56Selič ZvoneVAL15-772
57Salamon ToneTMB15-914
58Visočnik KatarinaTMB15-1724
59Starkl PeterTDP15-1861
60Sluga AndrejVAL141651
61Grivec DarinkaORM14274
62Somer ŠtefanTSM14-291
63Petrič MaksimiljanPAH14-1414
64Ciglar AndrejORM131845
65Kodba StankoTMB13114
66Banko DušanTRR13-29
67Kamenšek AnaTRR13-2261
68Milunič MilovanTDP12-422
69Šumej MirkoVAL12-3365
70Serec MiranORM11-457
71Šijanec BrankoTDP10233
72Plevnik DarkoTDR10-888
73Vizjak DamjanORM10-968
74Krajnc DavidORM9940
75Polenik SlavkoKVC9-604
76Golob MarjanTSM9-2265
77Vekić PeroTMB8351
78Mak RajkoPAH71173
79Bratušek JožefPAH7449
80Teršek RokKVC7427
81Derbuc DarkoTDP7148
82Brezovnik MihaelaTSK7-295
83Kodrič JožeTMB6417
84Mrkša PavleTRR6203
85Špiljak SlavkoTRR6131
86Goršič IgorVAL658
87Ošlovnik PeterTSK6-4
88Palja VladimirTMB6-204
89Zadravec ZlatkoORM6-478
90Ivekovič StanislavTRR5150
91Lebar TomažORM5137
92Kolarič MatijaORM5-136
93Janežič LojzeTSK5-877
94Lazar RajkoORM5-893
95Kadunc StaneVAL4593
96Juvanc RozalijaVAL4-477
97Božič JožeTSK4-670
98Gavez ViljemTSK4-742
99Teršek LucijaKVC3-1087
100Kropivnik IdaTSK3-2861

9.tekma ŠKL

  9.tur. ŠKL 2023, Prevalje 10.11.2023     
MestoPriimek in imeDruštvoTočkeRazlikaT1R1T2R2T3R3
1Majcen ZoranDPD92002389138953216
2Vrecl Gajšek GizelaPAH91196348931383569
3Radolič IgorDPD81076320338762-3
4Vrečar ŽeljkoTDR8942355922143169
5Cencič MiranTRR88962-7131583809
6Pučko RudolfTRR83762423249385
7Križanič DaniloTMB7124022863943211
8Lotrič StankoTSK7988379534061-213
9Plavčak LeopoldTRR757738721-9113616
10Salobir NorbertTRR747535891-6203506
11Visočnik MitjaTMB74422-3153711246
12Munda MarjanORM73721-5313873330
13Plazar NadaVAL73562-473363240
14Brezovnik MihaelaTSK7-29531991-7143220
15Skitek ZdenkoTSK678535161-782347
16Golob StankoTMB66732-1291-823884
17Golob DragoTSK625735322-601-215
18Vidovič FrancVAL625438182161-580
19Hajnšek TanjaTRR618422262-4220
20Šeško Horvat SabinaDPD614734342-1621-125
21Korez MilanTMB61091-50824773140
22Bastašić MilanTDR6-1571-15231702-175
23Golob AnitaTMB6-3932-602-762-257
24Šijanec BrankoTDP51981-48037081-30
25Filipančič IgorTSK5-221371-207268
26Grm MiraTMB5-741-9621232-101
27Merkuš AntonPAH5-232292901-331
28Praprotnik SrečkoTRR5-2441-3401-883184
29Bozaj AnaPAH5-412233824061-1156
30Ognjanović DraganTSK5-6241-81535501-359
31Janežič LojzeTSK5-8772151-4532-439
32Voh AlbinPAH5-8981-8451-5863533
33Plazar BrankoVAL5-12152-3101-8342-71
34Čujež BorutTRR5-13873811-13491-119
35Šumej MirkoVAL4-3901-1002-821-208
36Božič JožeTSK4-6701-3871-5402257
37Gavez ViljemTSK4-7421-4612-1681-113
38Kosič Šorn KristjanaTRR4-9271-90024181-445
39Tavzes CvetoVAL3-11451-7721-38219
40Kropivnik IdaTSK3-28611-7121-13501-799

4. turnir OSTL 2023/2024, 9.11.2023

Rezultati  4.turnirja OSTL, 9.11.2023

Zmagovalec Sead Duračković

1 944 Duračković Sead KV1 EMO 9 762
2 307 Makovec Bojan ŠM TDK 8 1167
3 1375 Majcen Zoran M DPD 8 919
4 1237 Veladžič Ibrahim KV1 EMO 8 595
5 1470 Petelin Tomislav KV2 EMO 8 487
6 1538 Bojičić Milenko KV3 EMO 7 1383
7 1578 Kavčič Vasja EMO 7 895
8 1441 Papič Laura KV1 EMO 7 492
9 1522 Jeza Marjan   DTŠ 7 394
10 1364 Urlep Andrej KV3 HKR 7 304
11 572 Peternelj Henrik M TDK 7 162
12 487 Veselič Renato M TDK 7 136
13 669 Anderle Andrej M TDK 7 76
14 1361 Gorenc Lado KV1 EMO 7 -109
15 283 Čepon Dušan KV1 EMO 6 893
16 1379 Kovač Janez KV1 TDL 6 428
17 346 Ule Evald M EMO 6 253
18 1298 Obleščak Ljubo   EMO 6 228
19 1529 Breceljnik Borut KV3 EMO 6 11
20 507 Piskernik Jakob KV1 TDK 6 -483
21 306 Bizjak Franc M TDK 6 -599
22 1424 Venta Emil KV1 DTŠ 6 -618
23 1022 Rus Marjan MM HKR 5 20
24 1062 Gaspari Drago   DTŠ 5 -172
25 1467 Vrbanec Jože KV2 TDL 5 -196
26 1449 Rihar Marko KV3 EMO 5 -295
27 1582 Trope Mrak Lidija DTŠ 5 -347
28 1000 Gaspari Marta   DTŠ 5 -595
29 1543 Šušteršič Marko   EMO 5 -943
30 1450 Badovinac Bjelič Irena   EMO 5 -1639
31 1485 Butina Zvonimir   DTŠ 4 -552
32 1453 Škofic Vinko KV2 TDK 4 -658
33 1390 Pestar Branko KV2 TDK 4 -1258
34 1503 Gostinčar Polonca   EMO 3 -841

Finale POKALNEGA – Zmagovalec je ekipa PECA

POKAL TARZS 2023 – rezultati finala      
            
8.11.2023      
            
FINALEEKIPA 1 TOČKRAZLIKA EKIPA 2TOČKRAZLIKA EKIPA 3TOČKRAZLIKA
 EMONA BRONZE   PECA   KRANJ 1  
 IGOR ROJS3794:ALOJZ MARKIČ2-316 BOJAN MAKOVEC1-478
 MILAN MILOŠEVIĆ1-334 DRAGO VIDMAR3407 FRANC BIZJAK2-73
 LADO GORENC1-965 IGOR FILIPANČIČ3682 RENATO VESELIČ2283
            
            
Vrstni red ekip:          
            
Št.EkipaTočkRazlika        
1.PECA8773        
2.KRANJ 15-268        
3.EMONA BRONZE5-505