Skip to content

2020

Uradni začetni raiting za sezono 2023

Uradni začetni raiting za sezono 2023 Trojane, 28. 12. 2022 Pri izračunu raitinga so bila upoštevana vsa določila pravilnika o raitingu, upoštevan je bil povprečen

ZAČETNI RAITING ZA SEZONO 2020

Uradni začetni raiting za sezono 2020 Lavrica, 30. 11. 2019 Pri izračunu raitinga so bila upoštevana vsa določila pravilnika o raitingu, upoštevan je bil povprečen