Delegiranje uradnih oseb za 4. turnir DP POS sezone 2023, ki bo v soboto 11.3.2023 v Gostilnstvo in turizem PUGELJ, Lepovče 23, 1310 Ribnica, na tej povezavi.

Opozorilo delegatu, sodniku, operaterju in vodji tekmovanja:

Delegat in ostale uradne osebe morajo stremeti k sprejetim sklepom, organizator pa mora imeti 2 rezervi, da do neopravičenega počivanja igralca/igralcev ne pride.

 

Z  lepimi pozdravi,

Jože Hočevar,

Komisar za delegiranje TARZ