Na seji Škisodbora 19.11.2022 v Restavraciji Gastro na Ptuju so bili obravnavani predlogi Komisije za pravila in tekmovalni sistem ter sprejeti naslednji sklepi v zvezi z dopolnitvami Pravil tekmovalnega taroka:

 • Dodatek k točki B.1.2.
  B-PRAVILA IGRE
  B1-POSTOPEK, IGRE, NAPOVEDI
  2. delivec premeša karte in jih ponudi igralcu desno od sebe, da jih vsaj enkrat privzdigne.
  Dodamo! Če igralca opazita in menita, da karte niso dobro premešane, ima katerikoli igralec pravico karte premešati in jih vrniti nazaj delilcu, da jih razdeli.

 • Dopolnilo točke A.7.
  A. Splošno
  7. Vsak igralec mora na tekmovanju imeti pisalo in komplet kart dobre kakovosti. Obrabljene,označene, poškodovane ali neprimerne karte se lahko na zahtevo enega ali več igralcev odstranijo in zamenjajo z drugimi. Če se igralci med sabo ne morejo dogovoriti o primernosti kart, odloči sodnik.