Prvi uradni turnir za državno prvenstvo posameznikov se nezadržno bliža. Odvijal se bo v Hotelu Galaksija TREBNJE, 14. januarja 2023. Vse tekmovalce, ki bodo igrali na tem turnirju obveščamo, da MORAJO predhodno njihovi klubi urediti licence za leto 2023. Postopek je takšen, da klubi pripravijo seznam svojih članov (reg. št, ime člana, stalno bivališče, rojstni datum) ter ga najkasneje do petka 13. 1. 2023 do 20:00 pošljejo skrbniku centralne evidence (Franci Flek) po elektronski pošti, sočasno pa morajo nakazati licenčnino na TRR Tarok zveze SI56 6100 0001 3856 603, Delavska hranilnica d.d. (število članov na seznamu se mora ujemati z nakazanim zneskom po 10€ na člana) pred začetkom 1. turnirja. Licenčnina za leto 2023 znaša 10€

Predsednike klubov in posamezne igralce opozarjamo, da se striktno držijo novih Pravil registracije v TARZS, da ne bomo imeli težav na 1. turnirju, oziroma kdo ne bo mogel igrati.
Za nove člane morajo klubi izpolniti vse podatke za posameznega člana na priloženi pristopni izjavi, za obstoječe člane to ni potrebno. Pri izpolnjevanju pazite, da bodo ustrezno označeni vsi podatki, za katere dovolite, da jih TARZS hrani v svojih evidencah.
Za člane, ki bodo zamenjali klub v prestopnem roku opozarjamo, da je pomladni prestopni rok od 15. 12. 2022 do 13. 1. 2023, ter poletni od 15. 7. 2023 do 25. 8. 2023, izven tega obdobja prestopi ne bodo možni. Pri prestopu mora obstoječi klub poskrbeti za podpisano IZPISNICO (dovoljenje za prestop v nov klub), ter nov klub za PRISTOPNO IZJAVO.