Članicam Zveze

Trojane, 29.1.2024

Komisija za Pokalno tekmovanje 2024 v sestavi Vasja Kavčič in Stanko Kodba 

ter

ŠKIS ODBOR pri TAROK ZVEZI SLOVENIJE v skladu z 2. členom Pravil tekmovanj ekip v taroku za Pokal TARZS in skladno s sklepom ŠO z dne 29.1.2024, razpisuje 

TEKMOVANJE EKIP ZA POKAL TARZS ZA LETO 2024

Tekmovanje ekip za POKAL TARZS se bo odvijalo v treh delih:

 • Predtekmovanje (do 30.4.2024),
 • Četrtfinale in polfinale (25.5.2024, lokacija bo določena naknadno) in
 • Finale (do 30.11.2024).

Vsa tekmovanja v vseh treh delih se odvijajo v skladu s Pravili tekmovanj ekip v taroku za pokal TARZS (glej https://tarokzveza.si/zveza/akti-in-pravilniki-tarok-zveze-slovenije/pravila-tekmovanj-ekip-v-taroku-za-pokal-tarzs/)

Igralci igrajo po Pravilih tekmovalnega taroka in morajo pri igri upoštevati določbe Pravilnika o osebnih in kolektivnih odgovornostih v TARZS in Etičnega kodeksa.

Društva preko predsednikov društev, klubov in sekcij naj svoje EKIPE PRIJAVIJO najkasneje do četrtka, 29.2.2024 do 20.00 ure na e-poštni naslov: vasja.kavcic@gmail.com

Prijava naj vsebuje ime ekipe, člane ekipe z navedbo matičnega društva in licenčne številke, vodjo ekipe s tel.številko ter rezervnega igralca.

Žrebanje ekip za predtekmovanje bo potekalo v gostišču Hochkraut, Tremerje, v odmoru po tretjem krogu 4. turnirja DP POS v soboto, 2.3.2024. Žrebanje bo vodila Komisija za pokalno 2024, imenovana s strani Škis odbora.

Vse tekme v predtekmovanju se morajo brezpogojno odigrati do 30.4.2024.

Vodja ekipe, ki je gostitelj troboja (nosilec, prvo imenovana ekipa), preveri pred začetkom troboja plačila pri blagajniku Zveze oziroma pobere pred začetkom igranja donacije po 30,00 EUR na ekipo, da se predtekmovalni boji lahko nemoteno začnejo.

Vodja prvo imenovane ekipe, gostitelj, mora poročilo in zapisnike v digitalni obliki poslati na e-poštni naslov: vasja.kavcic@gmail.com takoj, oz. najkasneje v treh dneh po odigranem troboju (lahko fotografija). Originalno poročilo, zapisnike in zbrane donacije pa mora predati blagajniku TARZS (Anton Merkuš) na prvem naslednjem turnirju za DP posameznikov. 

Pomembno:

 1. Ekipo sestavljajo trije igralci/igralke, licencirani pri TARZS. Ekipa lahko prijavi tudi rezervnega igralca.
 2. Igralec/igralka lahko igra v enem tekmovalnem letu ali sezoni le za eno ekipo.
 3. Pristojna komisija ŠO najprej razvrsti vse ekipe, ki so že v letu 2023 igrale v Pokalu TARZS (vsaj dva člana ekipe morata biti ista) glede na lanski rezultat ekipe v Pokalu TARZS (udeleženci polfinala 2023 in ustrezno število najboljših drugo uvrščenih četrtfinalistov) ter po regijskem principu v tri jakostne skupine (bobne). Bobni se nato popolnijo z novimi ekipami po regijskem principu glede na povprečni trenutni raiting članov ekipe.
 4. Ekipa, ki je prvo izžrebana v skupini, je lahko gostiteljica ostalih dveh ekip. Vodje ekip se dogovorijo za kraj in čas igranja.
 5. Troboji se morajo odigrati do datuma, ki ga določi ŠO (30.4.2024).
 6. Za red, mir, točnost in pravilnost je odgovoren vodja ekipe gostitelja. V pomoč sta mu vodji ostalih dveh ekip, ki skupaj sestavljajo tekmovalno razsodišče.
 7. Četrtfinale in polfinale se igra na tisti dan, v kraju in ob času, ki ga določi ŠO in se objavi na spletni strani TARZS (25.5.2024, lokacija bo sporočena naknadno).
 8. V četrtfinale se uvrsti največ 27 ekip iz predtekmovanja (vse zmagovalne ekipe iz predtekmovanja in za popolnitev števila 27 tudi najboljše drugouvrščene ekipe).
 9. Po končanem četrtfinalnem tekmovanju se na podlagi doseženih rezultatov vseh 9 zmagovalnih ekip uvrsti v polfinale.
 10. Ekipe v polfinalu začnejo tekmovanje takoj, ko je opravljen žreb po postopku, ki je zapisan v 10. členu Pravil tekmovanj ekip v taroku za pokal TARZS.
 11. ŠO za četrtfinale in pol finale določi sodnika in tri člansko tekmovalno razsodišče.
 12. Finale POKAL-a TARZS se odigra najkasneje do 30.11.2024, kraj in čas določijo finalisti soglasno ali pa to določi najboljša ekipa iz polfinala. Rezultati se objavijo na spletni strani TARZS.

Za dodatne informacije sta na voljo Vasja Kavčič In Stanko Kodba.

Generalna sekretarka TARZS,

Sabina Šeško Horvat

Predsednik TARZS,

Miran Jakopič

Tekmovalni zapisniki so objavljeni tukaj: https://tarokzveza.si/zveza/akti-in-pravilniki-tarok-zveze-slovenije/