Od 1. 1. 2018 je v veljavi novo pravilo, ki je bilo sprejeto na seji ŠO 28. 1. 2017 in glasi: “Za solo brez talona se uvede pisanje radlca za vse igralce, tako kot je to pri beraču, klopu in valatu”.