Statistika državnega prvenstva in ostalih tekem pod okriljem TARZS v zadnjih dveh desetletjih.

    D R Ž A V N A   prvenstva 2002 – 2023
LETO 1. mesto 2. mesto 3. mesto
2002 Koštomaj Marjan Jelakovič Ivan Makovec Bojan
2003 Nemšak Leon Randjelovič Boško Jelakovič Ivan
2004 Medved Samo Makovec Bojan Randjelovič Boško
2005 Nemšak Leon Stegnar Jure Fiegel Italo
2006 Makovec Bojan Kimovec Rajko Jelakovič Ivan
2007 Podvršnik Marko Fiegel Italo Štimac Cvetko
2008 Nemšak Leon Podvršnik Marko Makovec Bojan
2009 Filipančič Igor Stegnar Jure Goršič Janez
2010 Filipančič Igor Makovec Bojan Pučko Rudolf
2011 Šukljan Loris Lapajne Marjan Goršič Janez
2012 Goršič Janez Godnjavec Franci Makovec Bojan
2013 Šukljan Loris Makovec Bojan Markič Alojz
2014 Filipančič Igor Pučko Rudolf Štimac Cvetko
2015 Šukljan Loris Dolenc Matjaž Kodba Stanko
2016 Makovec Bojan Močnik Zdravko Hasemali Fredi
2017 Markič Alojz Šukljan Loris Štimac Cvetko
2018 Makovec Bojan Filipančič Igor Pučko Rudolf
2019 Jakopič Miran Lakič Fikret Šukljan Loris
2020-22 Makovec Bojan Štimac Cvetko Filipančič Igor
2023 Filipančič Igor Makovec Bojan Vidmar Drago
število turnirjev 1.-3. mesto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020- 2022 2023
DP-POS
1. Makovec Kline Makovec Fiegl Veselič Peternelj Gorenc J. Bogataj Česen Goršič Plazar Hasemali Skubic Šukljan Šukljan Zafošnik Višček Lakič Drev Zafošnik
1. 2. Koštomaj Lajtman Lesjak Bogadi Dečman Žorž Godnjavec Lavrič Bizjak ml. Godnjavec Goršič Bastašič Lotrič Tušek Lakič Toplak Drstvenšek Cobelj Hribar Plazar
3. Bogadi Zakrajšek Medved S. Peterman Makovec Hribar Leko Karat Filipančič Kodba Jakopič Ožbolt Obran Hasemali Štimac Čondič Bizjak F. Majcen Toplak Markič
1. Skubic Randjelovič Jasenc Drstvenšek Kimovec Maksimovič Podvršnik Goršič Žorž Kadunc Makovec Šutalo Vidmar Vidmar Goršič Sušec Anderle Rožman Štimac Makovec
2. 2. Kulevska Lavrič Krašovec Nemšak Jelakovič Čondič Štimac Žolnir Nemšak Rus Humar Medved S. Pučko R. Fekonja Majcen Kodba Markič Zagoričnik Žamut Kodba
3. Marcius Janc Jereb Medved S. Filipančič Podvršnik Randjelovič Ahac Horvat Koštomaj Lotrič Goršič Štimac Šukljan Mumlek Jerič B. Lokar Jerič S. Černic Markič
1. Pučko R. Luthar Perovšek Makovec Jasenc Repič Nemšak Neral Kovač A. Medved S. Medved S. Peternelj Humar Velkavrh Makovec Šukljan Golob Mastnak Štimac Filipančič
3. 2. Zajc Horvat Štimac Jelakovič Fras Koštomaj Kodba Veselič Ažman Jug Pučko R. Mrđen Jerič S. Ivanuša Drstvenšek Cobelj Šukljan Cebin F. Žamut Hasemali
3. Koštomaj Šutalo Fras Markič Podvršnik Randjelovič Bizjak F. Mirt Stegnar Lakič Goršič Veselič Pučko R. Verčič Ažman Karat Mastnak Toplak Cilenšek Kavčič
1. Maksimovič Erjavec Kržič Verbič Makovec Klemenčič Peternelj Verčič Filipančič Andrejašič Sodja Ivanuša Šukljan Goršič Mrđen Goršič Čepon Filipančič Štimac Filipančič
4. 2. Erjavec Randjelovič Marenče Mežnar Žolnir Frajzman Perovšek Peternelj Goršič Humar Makovec Leko Žorž Perovšek Vidmar Skitek Hasemali Pučko R. Bastašič Vrbanec
3. Lapajne Kimovec Munda Leko Kozjek Voljavec S. Podvršnik Markič Drstvenšek Mrvar Lipnik ml. Kovač A. Mastnak Jakopič Skubic Radolič Kodba Semenič Filipančič Štimac
1. Dečman Frajzman MedvedS Fiegl Ajd Podvršnik Makovec Godnjavec Godnjavec Rus Jakopič Beg Goršič Dolenc Žorž Lakič Gorenc L. Randjelovič Filipančič Vidmar
5. 2. Lokar Klavžer Zupanc Stegnar Dolenc Fiegl Podvršnik Randjelovič Anderle Cilenšek Nemšak Makovec Filipančič Šifrer Nemšak Markič Toplak Godnjavec Pučko S. Makovec
3. Vengušt Kaiser Leko Leko Dagarin Štimac Nemšak Stegnar Ažman Kozjek Drstvenšek Kimovec Štimac Vidmar Medved S. Šukljan Ažman Heberle Radolič Filipančič
1. Tanko A. Krašovec Randjelovič Erjavec Planinc Ajdišek Makovec Štimac Štimac Križanič Jelakovič Štimac Močnik Mušič Bizjak ml. Lebar Bregar Drstvenšek Heberle Močnik
6. 2. Golob Dečman Stegnar Macuh Ivanetič Bolje Koštomaj Jerič S. Nemšak Nemšak Smodej Toplak Nemšak Kodba Pučko R. Rus Križanič Hasemali Merkuš Sušec
3. Koštomaj Bogadi Nemšak Veselič Klemenčič Turščak Drstvenšek Nemšak Medved S. Peternelj Čondič Rus Trauner Koranter Makovec Starkl Drstvenšek Cebin F. Planinc Sodja
1. Turščak Majcen G. Fiegl Lampret Žorž Slivnik Smodej Pučko R. Makovec Štimac Goršič Goršič Žorž Hasemali Cilenšek Godnjavec Šukljan Majcen Rus Koranter
7. 2. Pinter Nemšak Šanca Lotrič Štimac Stegnar Lotrič Makovec MaksManja Munda Nemšak Jakop Duračkovič Godnjavec Vidmar Križ Pučko R. Filipančič Majcen Hasemali
3. Sever Rebol Stegnar Zadravec Nemšak Drstvenšek Lakič Kimovec Smodej Kodba Ožbolt Mrđen Jakopič Pučko S. Brcko Jelakovič Makovec Bizjak F. Jakopič Šeško
1. Perovšek Čot Lampret Polenčič Repič Medved B. Skubic Lakič Drstvenšek Lotrič Markič Kovač A. Filipančič Jelakovič Jakopič Pučko R. Kodba Makovec Filipančič
8. 2. Lajtman Podvršnik Žorž Peterman Macuh Markič Čondič Markič Jug Ajd Stegnar Jerič B. Medved S. Pučko Žolnir Ažman Toplak Karat Randjelovič
3. Frajzman Koštomaj Nemšak Ivanetič Čondič Kodba Križ Godnjavec Gradišnik Bizjak C. Lavrič Jerič S. Žolnir Ažman Slapničar Jakop Heberle Šukljan Pišek
1. Mirnik Janežič Stegnar Dečman Koranter Karat Ivanetič Filipančič Kovač A. Markič Kodba Filipančič Drstvenšek Štimac Lipnik ml. Lotrič Anderle Godnjavec Makovec
9. 2. MedvedS Jelakovič Kimovec Pučko R. Pučko R. Rus Križ Kovač Šukljan Godnjavec Ule Rus Hajnšek Anderle Heberle Munda Filipančič Štimac Jakopič
3. Kržič Perovšek Bogadi Vengušt Kijevčanin Stegnar Dagarin Repič Brcko Verčič Mrđen Karat Markič Hasemali Mumlek Šijanec Jakopič Jerič B. Pučko S.
1. Nemšak Nemšak Filipančič Žorž Medved S. Bogataj Miklič Markič Štimac Ažman Markič Jakopič Filipančič Ivanetič Makovec Peternelj Kodba Kodrič
10. 2. Leko Peternelj Lakič Kozjek Salamon Turk Pristovnik Ahac Filipančič Šukljan Medved S. Križanič Makovec Leko Bastašič Munda Bizjak F. Karat
3. Šutalo Jelakovič Makovec Kodba Stegnar Perovšek Randjelović Bizjak ml. Goršič Ognjanovič Mrđen Radolič Križanič Štimac Hvasti Štante Šukljan Veselič
1. Medved S. Turščak Vidmar Drev Beg Peterman Filipančič Lipnik ml. Filipančič Mastnak Klojčnik Makovec Jakopič Kodrič Trauner
11. 2. Dolenc Lotrič Štante Markič Šukljan Veselič Macuh Štimac Cebin Majcen Karat Jerič T. Makovec Kadunc Pišek
3. Ivanetič Ivanetič Stegnar Koštomaj Bastašič Randjelovič Kovač A. Majcen Anderle Ažman Ažman Kodrič Šukljan Kodba Kodba
1. Pavlija Dolenc Stegnar Kadunc Šukljan Vidmar Medved S. Filipančič Humar Močnik Brglez Bastašič Lakič Makovec Urlep
12. 2. Krajnc Ivanetič Koranter Štante Lapajne Sodja Mastnak Humar Banko Makovec Štante Šukljan Bastašič Kovač J. Vidmar
3. Randjelović Rus Rus Leko Vidmar Gradišnik Bizjak ml. Rus Makovec Godnjavec Šukljan Gradišnik Golob Bastašič Cilenšek
1. Makovec Slivnik Polenčič Medved S. Žorž Humar Pučko R. Lotrič Medved S. Peternelj Štimac Godnjavec Makovec Filipančič Makovec Makovec Anderle
Masters 2. Erjavec Andrejašič Miklič Leko Rus Voljavec S. Zakovšek Križanič Nemšak Štimac Bastašič Močnik Verčič Anderle Markič Petelin Godnjavec
3. Bizjak F. Makovec Stegnar Jelakovič Goršič Šukljan Makovec Makovec Lipnik ml. Ažman Kodba Štimac Čondič Jakopič Ožbolt Tauner Papič
Posamezne uvrstitve 2002 – 2023
tarok turnirji za DP  2002 – 2023 (vsaj 3 zmage) 1. mesto 2. mesto 3. mesto SKUPAJ
1. Makovec Bojan 19 7 8 34
2. Filipančič Igor 15 4 4 23
3. Štimac Cveto 10 6 7 23
4. Medved Samo 8 4 4 16
5. Goršič Janez 8 2 4 14
6. Šukljan Loris 6 5 7 18
7. Žorž Stojan 6 3 9
8. Godnjavec Franci 5 5 2 12
9. Vidmar Drago 5 3 2 10
10. Peternelj Henrik 5 2 1 8
11. Pučko Rudolf 4 8 1 13
12. Markič Alojz 4 6 5 15
13. Drstvenšek Robert 4 2 5 11
14. Lakič Fikret 4 2 2 8
15. Jakopič Miran 4 1 6 11
16. Nemšak Leon 3 10 5 18
17. Kodba Stanko 3 4 8 15
18. Lotrič Stanko 3 4 1 8
19. Randjelovič Boško 3 3 5 11
20. Anderle Andrej 3 3 1 7
21. Humar Bojan 3 3 6
22. Fiegel Italo 3 1 4
MASTERS 2002 – 2023
1.mesto 2.mesto 3.mesto
2005 Makovec Bojan Erjavec Nikolaj Bizjak Franc
2006 Slivnik Klemen Andrejašič Branko Makovec Bojan
2007 Polenčič Franc Miklič Nikolaj Stegnar Jure
2008 Medved Samo Leko Zoran Jelakovič Ivan
2009 Žorž Stojan Rus Marjan Goršič Janez
2010 Humar Bojan Voljavec Sonja Šukljan Loris
2011 Pučko Rudolf Zakovšek Sabina Makovec Bojan
2012 Lotrič Stanko Križanič Danilo Makovec Bojan
2013 Medved Samo Nemšak Leon Lipnik Jožef ml.
2014 Peternelj Henrik Štimac Cvetko Ažman Anton
2015 Štimac Cvetko Bastašič Milan Kodba Stanko
2016 Godnjavec Franci Močnik Zdravko Štimac Cvetko
2017 Makovec Bojan Verčič Milan Čondič Valter
2018 Filipančič Igor Anderle Andrej Jakopič Miran
2019 Makovec Bojan Markič Alojz Ožbolt Mir
2020 – 22 Makovec Bojan Petelin Tomislav Tauner Robert
2023 Anderle Andrej Godnjavec Franci Papič Laura
         M A S T E R S   z m a g o v a l c i   2005 – 2023
“Masters zmagovalci” 1. mesto 2. mesto 3. mesto + 3 najboljša mesta
1. Makovec Bojan 4 3 4 – 7 – 11
2. Medved Samo 2 9 – 31 – 31
3. Štimac Cvetko 1 1 1 7 – 32 – 37
4. Godnjavec Franci 1 1 5 – 26 – 27
5. Anderle Andrej 1 1 11 – 12 – 13
6. Filipančič Igor 1 4 – 6 – 8
7. Peternelj Henrik 1 4 – 10 – 12
8. Žorž Stojan 1 7 – 24 – 25
9. Lotrič Stanko 1 9 – 13 – 14
10. Humar Bojan 1 13 – 13 – 13
11. Pučko Rudolf 1 13 – 17 – 22
12. Polenčič Franc 1 19 – 22 – 39
13. Slivnik Klemen 1 67
         P O K A L N O     t e k m o v a n j e  2005 – 2023
LETO 1. mesto 2. mesto 3. mesto
2005 MERKUR-1           (Makovec-Veselič- Bizjak) KAVALIR BLED      (Koranter-Kozjek-Girandon) VALAT RIMSKE      (Smodej-Zagoričnik-Turščak) TOPLICE
2006 MERKUR-1           (Veselič-Makovec- Bizjak) PAH VETERANI             (Ajd-Kranjc-Jelen) TP LENDAVA                  (Zrna-Torna-Vidič)
2007 ORM šalbajzerji   (Šutalo-Medved-Nemšak) MERKUR-1                (Veselič-Makovec- Bizjak) TDL BS3-1                 (Jerič B.-Jerič S.-Horvat)
2008 MERKUR-1            (Veselič-Makovec- Bizjak) ORM šalbajzerji     (Nemšak-Medved-Šutalo) MERKUR 1004      (Anderle-Macuh J.-Macuh D.)
2009 MERKUR MLADI  ( Kimovec-Podvršnik-Skala) KTS-1                           (Štimac -Lakič-Lopičič) COBRA ORMOŽ      (Ivanuša-Nemšak-Zadravec)
2010 MERKUR 1004         (Anderle-Bec-Macuh J.) KAVAL-1                    (Koštomaj-Karat-Bogadi) BKP-1                         (Čondič-Zakrajšek-Tomšič)
2011 MERKUR MLADI  ( Skala-Kimovec-Podvršnik) ORM šalbajzerji     (Medved-Šutalo-Zakovšek) PIK-1                              (Hribar-Višček-Brvar)
2012 TSK-PECA          (Vidmar-Filipančič-Mencinga) PIRAN-1                  (Čondič-Tomšič-Godnjavec) EPIC-1                              (Humar-Žorž-Progar)
2013 TIM LAŠKO 3          (Jakop-Kopač-Heferle) KRANJ – NET    (Makovec-Drstvenšek-Plestenjak) MERKUR MLADI       (Kimovec-Skala-Podvršnik)
2014 KAVAL                     (Bogadi-Žolnir-Karat) KOČEVSKI                         (Lavrič-Cebin-Ožbolt) MEDVEDI COBRA ORMOŽ        (Ivanuša-Nemšak-Munda)
2015 PIK 1                       (Višček-Hribar-Mrvar) VALAT 2                   (Randjelovič-Jelakovič-Ajd) MENGEŠ MLADI       (Skala-Podvršnik-Kimovec)
2016 VALAT 2        (Randjelovič-Jelakovič-Rugelj) KAVAL-1                           (Štante-Karat-Žolnir) DOLENČKI                    (Lokar-Perovšek-Pučko S.)
2017 TSK-PECA         (Stegnar-Vidmar-Filipančič) KRANJ – NET    (Plestenjak-Makovec-Drstvenšek) VALAT 2                    (Ajd-Jelakovič-Randjelovič)
2018 KAVAL-1                 (Karat-Žolnir-Štante) STIČNA 1                  (Pučko S.-Porenta-Cilenšek) TEAM GROZDEK       (Duler-Mrđen-Hasemali)
2019 PRIMORCI        (Šukljan-Jakopič-Godnjavec) PRIJATELJI                  (Markić-Kovač A.-Humar) KAVAL-1                          (Štante-Karat-Žolnir)
2020- 2022 KAVAL-1                 (Karat-Žolnir-Štante)  Diskvalifikacija ekipe JAGRI                               (Kasalovič-Cebin-Wolf)
2023 PECA                 (Markič-Vidmar-Filipančič) KRANJ 1                      (Veselič-Bizjak-Makovec) EMONA BRONZE        (Rojs-Miloševič-Gorenc)
    E K I P N O     t e k m o v a n j e   2002 – 2023
LETO 1. mesto 2. mesto 3. mesto
2002- 2003 JURČIČI STARA GORA CELJSKI BUREKI
2006 MERKUR-       (Drstvenšek-Slivnik-Peterman) Pik Zigmarji Valat 2                   (Smodej-Zagoričnik-Turščak) PIRAN               (Čondič-Godnjavec-Pavlija)
2007 EPIC 2                  (Markič-Repič-Polenčič) MERKUR-Pik     (Slivnik-Drstvenšek-Peterman) Zigmarji PIRAN 1            (Godnjavec-Jeretič-Pavlija)
2008 Vene-vidi-viči    (Nemšak-Medved-Horvat) EPIC 1                          (Progar-Jurca-Žorž) EPIC 5                  (Groznik-Bergoč-Košnik)
2009 PAH – 3              (Kodba-Frajzman-Pučko) EPIC 2                      (Polenčič-Markić-Repič) MERKUR 1004      (Bec-Macuh-Anderle)
2010 PIRAN              (Godnjavec-Tomšič-Čondič)  Šalbajzerji         (Zakovšek-Medved-Šutalo) KAVAL 1              (Bogadi-Karat-Koštomaj)
2011  Šalbajzerji       (Zakovšek-Šutalo-Medved) ŠED – GERBARJI         (Turk-Kovač-Ahac) Štraus Ormož    (Munda-Nemšak-Jvanuša)
2012 PIRAN              (Tomšič-Godnjavec-Čondič) EPIC 1                         (Humar-Žorž-Progar) TRR – 2                   (Lipnik-Brcko-Kokovnik)
2013 TD KRANJ-      (Plestenjak-Bizjak F.-Makovec) MERKUR ŠTAJERCI                 (Križanič-Kodba-Pučko) TRIO ADIO           (Hasemali-Tušek-Mrđen)
2014 TD KRANJ-      (Makovec-Bizjak F.-Plestenjak) MERKUR VALAT 2            (Smodej-Gradišnik-Mastnak) TSK-PECA               (Vidmar-Stegnar-Sodja)
2015 TRIO ADIO         (Mrđen-Hasemali-Tušek) EPIC-1                        (Humar-Markič-Žorž) VALAT                 (Mastnak-Lalovič-Gradišnik)
2016 TSK-PECA       (Vidmar-Klemenčič-Stegnar) ZG. GORENJSKA     (Bizjak C.-Macuh-Anderle) MALEČNIK 1        (Lampret-Mumlek-Kaučič)
2017 KAVAL 1               (Žolnir-Karat-Štante) ZG. GORENJSKA      (Anderle-Bizjak C.-Macuh) EPIC-1                    (Nabergoj-Markič-Humar)
2018 TSK URŠLJA        (Filipančič-Lotrič-Golob) MAR – ROG                (Bastašič-Banko-Sušec) PTUJ BBKV              (Kokol-Duler-Bregar)
2019 ZGORNJA            (Bizjak C.-Macuh-Anderle) GORENJSKA TSK RADUHA              (Brglez-Orož-Trauner) BREGAR                  (Štimac-Lavrič-Bregar) TRANSPORT
2020- 2022 VALAT 3           (Zagoričnik-Plazar-Vidovič) VALAT 2             (Randjelovič-Rugelj-Jelakovič) PIVNICA-PICERIJA   (Bregar-Šiljanec-Hasemali) ZLATOROG_PTUJ
2023 KAVAL 1               (Žolnir-Karat-Štante) Emona Silver    (Plestenjak-Breceljnik-Petelin) KAVAL 2                              (Tauner-Jerič -Drev)
Državni prvaki in njihove uvrstitve 2002 – 2023
končne uvrstitve na DP  2002 – 2023 1. mesto 2. mesto 3. mesto
1. Makovec Bojan 4 4 3
2. Filipančič Igor 4 1 1
3. Šukljan Loris 3 1 1
4. Nemšak Leon 3
5. Podvršnik Marko 1 1
6. Goršič Janez 1 2
7. Markič Alojz 1 1
8. Jakopič Miran 1
9. Medved Samo 1
10. Koštomaj Marjan 1
“Zmagovalci”   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020- 2022 2023
1. Makovec Bojan 3. 6. 2. 16. 1. 21. 3. 6. 2. 7. 3. 2. 15. 9. 1. 4. 1. 5. 1. 2.
2. Filipančič Igor 150. 5. 143. 30. 1. 1. 5. 9. 8. 1. 5. 34. 9. 2. 13. 3. 1.
3. Šukljan Loris 136. 37. 1. 27. 1. 6. 1. 16. 2. 7. 3. 9. 46.
4. Nemšak Leon 1. 8. 1. 37. 76. 1. 78. 6. 24. 13. 28. 25. 75. 30 19. 52. 37. 47. 82.
5. Podvršnik Marko 218. 18. 55. 90. 28. 1. 2. 72. 145. 147. 164. 94. 76. 105. 162. 120. 138. 71.
6. Goršič Janez 11. 3. 15. 3. 1. 13. 9. 7. 21. 8. 16. 143.
7. Markič Alojz 50. 11. 8. 58. 49. 13. 5. 16. 10. 3. 18. 25. 29. 1. 6. 7. 7. 9.
8. Jakopič Miran 145. 48. 6. 5. 24. 4. 4. 19. 18. 29. 1. 6. 12.
9. Medved Samo 5. 32. 1. 6. 10. 20. 10. 59. 33. 23. 21. 4. 27. 44. 9. 28. 116. 72. 99. 72.
10. Koštomaj Marjan 1. 15. 18. 125. 27. 11. 48. 92. 30. 43. 78. 60. 109.

Trije najmočnejši po raitingu konec tekmovalnih sezon za leto 2005 – 2023

(izračunan raiting konec sezone velja kot začetni raiting naslednje sezone)

 

sezona

mesto

član

Ime

raiting

 

1

26

Lampret Janez

310,11

2005

2

376

Krajnc Leo

275,1

 

3

104

Stegnar Jure

243,32

 

1

307

Makovec Bojan

259

2006

2

345

Ivanetič Zvone

257,2

 

3

509

Nemšak Leon

252,3

 

1

307

Makovec Bojan

290,9

2007

2

823

Žorž  Stojan

266,8

 

3

504

Kodba Stanko

265

 

1

307

Makovec Bojan

412,5

2008

2

104

Stegnar Jure

406,69

 

3

317

Medved Samo

396,46

 

1

104

Stegnar Jure

421,5

2009

2

1118

Križ Rok

404,15

 

3

823

Žorž  Stojan

362,63

 

1

307

Makovec Bojan

438

2010

2

918

Filipančič Igor

396,73

 

3

820

Markič  Alojz

388,61

 

1

104

Stegnar Jure

376,5

2011

2

1173

Jakopič Miran

362,73

 

3

213

Lapajne Marjan

362,69

 

1

820

Markič  Alojz

382,5

2012

2

1075

Goršič Janez

375,45

 

3

923

Godnjavec Franci

360,13

 

1

30

Štimac Cvetko

370,5

2013

2

918

Filipančič Igor

369,78

 

3

307

Makovec Bojan

349,34

 

1

382

Pučko Rudolf

321

2014

2

1375

Majcen Zoran

316,04

 

3

1175

Šukljan Loris

312,14

 

1

1175

Šukljan Loris

307,5

2015

2

923

Godnjavec Franci

287,36

 

3

649

Dolenc Matjaž

272,22

 

1

307

Makovec Bojan

328,5

2016

2

902

Hasemali Fredi

322,79

 

3

1182

Močnik Zdravko

313,06

 

1

30

Štimac Cvetko

318

2017

2

1173

Jakopič Miran

313,88

 

3

820

Markič  Alojz

294,04

 

1

307

Makovec Bojan

349,5

2018

2

382

Pučko Rudolf

333,78

 

3

1197

Toplak Mirko

320,53

 

1

1173

Jakopič Miran

363

2019

2

1175

Šukljan Loris

296,98

 

3

307

Makovec Bojan

286,43

 

1

307

Makovec Bojan

387

2020-22

2

1173

Jakopič Miran

326,78

 

3

382

Pučko Rudolf

324,18

 

1

1364

Urlep Andrej

327

2023

2

307

Makovec Bojan

323,78

 

3

918

Filipančič Igor

317,27