2.ekipno prvenstvo Slovenije
(2002/2003
KONČNI
VRSTNI RED 
Mesto ime   PRVI TURNIR     DRUGI TURNIR     SEŠTEVEK  
  ekipe EKIPA. POSAM RAZLIKA EKIPA POSAM RAZLIKA Vs. točk  pos.toč. Vs. razlik
1 JURČIČI 8 18,5 2497 5 14,5 29 13 33 2526
2 STARA GORA 5,5 16 586 7 19 1563 12,5 35 2149
3 CELJSKI BUREKI 5,5 15 1503 7 17,84 2634 12,5 32,84 4137
4 FIGURA 1 6 16 32 5 15 1119 11 31 1151
5 VALAT 1 6 17 1508 5 13,5 -145 11 30,5 1363
6 DIT ŠENTRUPERT 5 16 11 5,5 15,5 989 10,5 31,5 1000
7 LJUBLJANA 1 4,5 13 -408 6 15,5 463 10,5 28,5 55
8 DOBREPOLJE 3 5 14 186 4,5 13 -398 9,5 27 -212
9 ŠUMARJI 5 16 2867 4 14 86 9 30 2953
10 DOBREPOLJE 1 4,5 14,5 256 4 13,5 -1260 8,5 28 -1004
11 JOKER 4,5 13,5 -306 3,5 13,5 -708 8 27 -1014
12 DOBREPOLJE 2 2 9 -3169 4 14,34 -1395 6 23,34 -4564
13 BALINARJI   5,5 17 137 5,5 17 137
14 NOVO MESTO 1 5,5 15 845     5,5 15 845
15 DRAVOGRAD 5,5 14,5 -702     5,5 14,5 -702
16 ASI   5,5 13 148 5,5 13 148
17 MARTIN KRPAN   5 16,5 -142 5 16,5 -142
18 DOBREPOLJE VI.   5 14,84 554 5 14,84 554
19 LAŠKE MUŠNICE 5 13,5 -387     5 13,5 -387
20 DOBREPOLJE V.   4,5 14,5 1243 4,5 14,5 1243
21 ORMOŽ 2 4 13 -1123     4 13 -1123
22 POMAGAJMO SI “ORMOŽ” 4 12 -1573     4 12 -1573
23 MOSTE 3,5 13 -153     3,5 13 -153
24 DPSŠ MARIBOR 1 3,5 12,5 -416     3,5 12,5 -416
25 LDS ORMOŽ 3 12 -22     3 12 -22
26 VELIKI GABER   3 10,5 -1591 3 10,5 -1591
27 DOBREPOLJE IV.   3 10,5 -2126 3 10,5 -2126
28 DPSŠ MARIBOR 2 2,5 10 -2032       2,5 10 -2032