Ekipa Naziv ekipe Ekipne točke Točke Razlika
1 023 TRIO ADIO 8 18,5 4007
1340 TDP Mrđen Peter KV1 6,5 1510
0902 TDP Hasemali Fredi KV1 6 1483
1339 TDP Tušek Lidija KV3 6 1014
2 003 EPIC 1 6,5 18 659
1090 EPI Humar Bojan M 7 681
0820 EPI Markič  Alojz M 5,5 789
0823 EPI Žorž  Stojan MM 5,5 -811
3 029 Valat 6,5 16,5 750
1260 VAL Mastnak Nikolaj KV1 6 358
0348 VAL Lalovič Zvone KV2 5,5 512
0050 VAL Gradišnik Dušan KV1 5 -120
4 001 TSK Peca 6 18 -410
1127 TSK Vidmar Drago M 7 1274
0104 TSK Stegnar Jure MM 5,5 -678
0918 TSK Filipančič Igor ŠM 5,5 -1006
5 024 KRANJ – MERKUR 6 17 4321
0307 TDK Makovec Bojan ŠM 7 3467
1343 TDK Plestenjak Franci 5,5 506
0306 TDK Bizjak Franc M 4,5 348
6 016 OLDTAJMERJI 6 16,5 -525
1336 TRR Lipnik Jožef st. 7 529
1254 TRR Hajnšek Tanja KV2 5,5 -200
1337 TRR Krajnčič Ivan KV3 4 -854
7 011 KAVAL 1 5,5 16 1801
1104 KVC Karat Samo M 6,5 1386
0801 KVC Žolnir Bojan M 5,5 715
0054 KVC Bogadi Franjo M 4 -300
8 021 TIM 1 5,5 15 1345
1075 TIM Goršič Janez MM 6 1231
1349 TIM Jerič Bojana – TIM KV3 5 350
1198 TIM Drev Iztok M 4 -236
9 009 TDL – 1 5,5 14,5 724
0346 TDL Ule Evald KV1 6 773
1379 TDL Kovač Janez KV3 5,5 418
0283 TDL Čepon Dušan 3 -467
10 002 TSK Uršlja 5,5 13,5 -2312
1182 TSK Močnik Zdravko M 5,5 176
0205 TSK Lotrič Stanko MM 4 -848
1261 TSK Golob Drago KV1 4 -1640
11 020 KAVAL 2 5,5 13 311
1248 KVC Banko Dušan KV2 5,5 270
1356 TSK Klemenčič Gorazd KV3 5,5 2
1378 KVC Praprotnik Srečko 3 39
12 026 PIK NOVO MESTO 5 16 3075
0006 PIK Perovšek Milan M 7 1221
0038 PIK Leko Zoran M 5 1778
0358 PIK Babnik Igor KV1 4 76
13 019 VALAT II 5 15 -403
0023 VAL Kranjc Franc KV1 5,5 282
0305 VAL Jelakovič Ivan MM 5 -621
0011 VAL Randjelovič Boško MM 4,5 -64
14 004 TSK Rezerve 5 15 -1704
0297 TSK Ognjanović Dragan KV1 7 809
1185 TSK Orož Marjan KV1 4 -950
1320 TSK Skitek Zdenko KV2 4 -1563
15 010 EPIC 2 5 12,5 -441
0816 EPI Progar  Karmen 4,5 154
1082 EPI Bajc Simona 4 121
1238 EPI Kraševec Matej KV3 4 -716
16 018 PIK IVANČNA GORICA 4,5 16 1271
1143 PIK Pučko Simon KV2 5,5 868
0337 PIK Porenta Srečko KV1 5,5 206
0027 PIK Cilenšek Stane M 5 197
17 028 ŠTAJERCI 4,5 16 -104
1106 ORM Križanič Danilo KV1 6 123
0382 TSM Pučko Rudolf M 5,5 -52
0900 ORM Obran Stanislav KV1 4,5 -175
18 007 TDL – 2 4,5 14,5 315
1237 TDL Veladžič Ibrahim 4 -591
0944 TDL Duračković Sead KV1 2,5 -963
1263 TDL Raišić Miloš KV3 7 1869
19 012 KRANJ – SENIORJI 4,5 14,5 -523
0507 TDK Piskernik Jakob KV1 5,5 168
0555 TDK Piskernik Zdenka KV1 5 -44
0572 TDK Peternelj Henrik M 4 -647
20 025 TIM 2 4,5 12 -1925
0022 TIM Heferle Silvo KV1 4,5 50
0013 TIM Gregorin Dušan KV1 4 -862
1156 TIM Pristovnik Jurij KV2 3,5 -1113
21 005 KRANJ – GORENJCI 4 14,5 43
0535 TDK Bizjak Ciril ml. KV1 7 1172
0750 TDK Macuh Janko M 4 -259
0669 TDK Anderle Andrej M 3,5 -870
22 027 VALAT Rimske Toplice III 4 14,5 -1345
0266 VAL Plazar Branko KV1 5,5 148
1402 VAL Plazar Nada 5 -896
0047 VAL Zupanc Lojze KV1 4 -597
23 015 SLATINČANI 4 14 -916
1190 TRR Bastašič Milan KV1 5,5 329
1282 TRR Lipnik Jožef ml. KV1 5 511
1391 TRR Boršič Srečko 3,5 -1756
24 013 ROGAČANI 4 13,5 -1077
0783 TRR Plavčak Leopold KV1 5,5 992
1405 TRR Ivekovič Slavko 4 -789
1191 TRR Brcko Danijel KV1 4 -1280
25 017 TIBOSI 4 13,5 -1304
1096 TDL Jerič Tina KV3 5 -396
1073 TDL Jerič Simon KV1 4,5 -52
1074 TDL Jerič Bojana KV1 4 -856
26 008 DTŠ 4 13,5 -2444
1359 DTŠ Bauk Mirsad KV3 5,5 -1087
1138 DTŠ Djordjević Nenad KV1 4,5 -177
0928 DTŠ Jamnik Marjan KV2 3,5 -1180
27 022 PETOVIO 3,5 13 -70
1266 TDP Starkl Peter KV3 7 1512
0974 TDP Pravdič Rajko 3,5 -13
0899 TDP Horvat Alen 2,5 -1569
28 014 DONAČKA 3 11,5 335
1316 TRR Kamenšek Ana KV3 4 162
1398 TRR Zafošnik Vladimir 4 -12
1392 TRR Vrečar Željko 3,5 185
29 006 PIK SENIORJI 2,5 11 -1054
0071 PIK Slapničar Brane KV1 4,5 -219
1024 PIK Štern Bojan KV1 3,5 -831
0190 PIK Zakrajšek Matjaž – PIK KV3 3 -4

 

Najboljši posameznik turnirja je bil Bojan Makovec!