Izola, 05.03.2005
Rezultati IV.turnirja za
državno prvenstvo v taroku
RT turnirja: 12,48 Udeležencev: 148
clan Ime_clana Kategorija tocke razlika tock_mesto klub
1 0007 Verbič Jože                    M 8 2497 100 FIG
2 0434 Mežnar Petra KV3 8 1706 80 FIG
3 0038 Leko Zoran                     M 7 2603 60 FIG
4 0639 Peterman Rok KV3 7 2525 50 MER
5 0011 Randjelović Boško              MM 7 2218 40 VAL
6 0398 Šutalo Domagoj M 7 2017 38 FIG
7 0823 Žorž  Stojan   7 1050 36 EPI
8 0012 Erjavec Nikolaj                M 7 1037 34 FIG
9 0625 Bogataj Dimitrij KV3 7 469 32 KVB
10 0305 Jelakovič Ivan                 M 7 398 30 VAL
11 0509 Nemšak Leon M 6,5 1263 20 ORM
12 0024 Sluga Tone                     KV2 6,5 984 19 KVC
13 0025 Voljavec Matjaž                M 6,5 959 18 VAL
14 0256 Kržič Aleš                     M 6,5 650 17 MER
15 0023 Kranjc Franc                   KV1 6,5 480 16 VAL
16 0517 Cvetek
Jože 
KV3 6 1825 15 FIG
17 0006 Perovšek Milan                 M 6 1613 14 FIG
18 0820 Markič  Alojz KV3 6 1611 13 EPI
19 0842 Blatnik Ivan KV3 6 1293 12 KTS
20 0925 Pavlija Marjan   6 1264 11 DUI
21 0917 Mrvar Lado   6 1219 10 FIG
22 0805 Progar  Edvard   6 1016 9 EPI
23 0906 Mumlek Štefan   6 989 8 JMB
24 0353 Medved Vera x 6 937 7 PAH
25 0208 Janežič Rudi                   KV1 6 876 6 FIG
26 0104 Stegnar Jure                   M 6 758 5 FIG
27 0851 Mumel Jože   6 681 4 PAH
28 0071 Slapničar Brane                KV1 6 422 3 FIG
29 0783 Plavčak Leopold   6 236 2 KVC
30 0828 Kovač Jadran   5,5 1282 1 TDD
31 0269 Maksimovič Branko KV1 5,5 1176 0 MER
32 0031 Koštomaj Marjan                M 5,5 906 0 KVC
33 0504 Kodba Stanko KV1 5,5 875 0 JMB
34 0018 Smodej
Jože    
KV1 5,5 875 0 VAL
35 0046 Voljavec Sonja                 KV1 5,5 722 0 VAL
36 0483 Rihtarič Jože KV1 5,5 697 0 ORM
37 0171 Podvršnik Marko                KV1 5,5 688 0 MER
38 0094 Vengušt Marjan                 KV1 5,5 619 0 KVC
39 0923 Godnjavec Franci   5,5 577 0 DUI
40 0871 Slak Stane   5,5 501 0 MER
41 0086 Kimovec Rajko                  MM 5,5 477 0 MER
42 0307 Makovec Bojan M 5,5 473 0 MER
43 0001 Višček Stane                   M 5,5 330 0 FIG
44 0859 Repič Marko KV3 5,5 270 0 EPI
45 0847 Polše Franjo   5,5 156 0 FIG
46 0765 Fabjan  Jože KV2 5,5 72 0 MER
47 0795 Ajd  Josip   5,5 -405 0 PAH
48 0896 Hrovat Lojze   5,5 -741 0 TDD
49 0015 Turščak Stane                  M 5,5 -1239 0 VAL
50 0158 Ajdišek Milan                  KV2 5 2800 0 FIG
51 0053 Volčič Franc                   KV1 5 1151 0 VAL
52 0825 Ažman Anton KV3 5 944 0 KVB
53 0366 Lever Rolanda KV3 5 697 0 PAH
54 0669 Anderle Andrej KV2 5 674 0 MER
55 0700 Kastelic Jože   5 576 0 FIG
56 0002 Pleteršič Bojan                M 5 542 0 KVC
57 0753 Drstvenšek Robert KV2 5 428 0 MER
58 0725 Bobič Andrej KV3 5 370 0 MER
59 0751 Macuh Darko KV3 5 219 0 MER
60 0819 Fiegl  Italo KV1 5 139 0 EPI
61 0047 Zupanc Lojze KV1 5 -20 0 VAL
62 0054 Bogadi Franjo                  M 5 -24 0 KVC
63 0345 Ivanetič Zvone KV1 5 -29 0 FIG
64 0864 Sevčnikar Anton   5 -97 0 DUI
65 0790 Osredkar  Milan   5 -123 0 MER
66 0376 Krajnc Leo   5 -310 0 PAH
67 0882 Slivnik Klemen   5 -726 0 MER
68 0572 Peternelj Henrik KV1 4,5 1338 0 MER
69 0067 Kelih Zdravko                  KV1 4,5 777 0 KVB
70 0532 Dagarin Marjan   4,5 719 0 KVB
71 0918 Filipančič Igor   4,5 518 0 PAH
72 0638 Girandon Karel   4,5 432 0 KVB
73 0485 Grivec Milan KV3 4,5 430 0 ORM
74 0317 Medved Samo MM 4,5 156 0 FIG
75 0050 Gradišnik Dušan KV2 4,5 114 0 TIM
76 0013 Gregorin
Dušan        
KV1 4,5 67 0 TIM
77 0555 Piskernik Zdenka   4,5 -33 0 MER
78 0910 Jurič Damjan   4,5 -80 0 PAH
79 0854 Bolje Jože   4,5 -126 0 DUI
80 0734 Hribar Ignac   4,5 -137 0 FIG
81 0571 Bohak Branko   4,5 -223 0 PAH
82 0856 Perc Rudolf   4,5 -285 0 DUI
83 0916 Koranter Silvo   4,5 -325 0 KVB
84 0720 Lampret Franc KV2 4,5 -341 0 JMB
85 0005 Lokar Maks                     KV1 4,5 -399 0 DIT
86 0889 Kogoj Vladimir   4,5 -417 0  
87 0826 Miklič Nikolaj   4,5 -434 0 TDD
88 0052 Tauzes Cvetko                  KV1 4,5 -516 0 KVC
89 0507 Piskernik Jakob KV3 4,5 -826 0 MER
90 0008 Jeraj Jože                     M 4,5 -1465 0 FIG
91 0919 Korošec Stane   4 706 0 TDD
92 0264 Rugelj Mitja                   KV1 4 683 0 VAL
93 0004 Klemenčič Frane                MM 4 528 0 FIG
94 0466 Puntigan Milan   4 116 0 ORM
95 0930 Balič Mišo   4 78 0 MER
96 0929 Paulič Mirko   4 59 0 FIG
97 0792 Mirt  Jože   4 -181 0 PAH
98 0487 Veselič Renato KV2 4 -185 0 MER
99 0320 Tacer Marjan KV3 4 -189 0 PAH
100 0446 Jež Ivo KV3 4 -298 0 MER
101 0932 Kamenšek   4 -418 0 TDD
102 0583 Kozjek Miloš KV2 4 -438 0 KVB
103 0630 Pretnar Janez   4 -456 0 KVB
104 0806 Dekanj  Adam   4 -465 0 EPI
105 0299 Pečjak Jože KV1 4 -525 0 FIG
106 0791 Urbanec  Janez KV3 4 -732 0 MER
107 0736 Hafner Marko   4 -857 0 FIG
108 0445 Marenče Silvestra KV3 4 -862 0 MER
109 0105 Kovaljev Izidor                KV2 4 -920 0 DIT
110 0155 Zajc Božidar                   KV2 4 -1202 0 FIG
111 0735 Drnovšek Tone   4 -1355 0 FIG
112 0887 Medved Bogomir   4 -1741 0 PAH
113 0439 Kovše Alfonz   4 -2433 0 PAH
114 0812 Dolenc  Maks   3,5 -72 0 EPI
115 0835 Godec Srečko   3,5 -124 0 DUI
116 0845 Indihar Tomaž   3,5 -255 0 KTS
117 0306 Bizjak Franc                   KV1 3,5 -375 0 MER
118 0914 Vrtovec Dušan   3,5 -415 0 FIG
119 0444 Marenče Anton KV2 3,5 -433 0 MER
120 0371 Pinter Franc KV2 3,5 -455 0 JMB
121 0201 Maksimovič Manja               KV1 3,5 -621 0 MER
122 0514 Bizjak
Ciril 
KV2 3,5 -637 0 KVB
123 0205 Lotrič Stanko                  KV1 3,5 -811 0 PAH
124 0373 Dečman Adi KV1 3,5 -1031 0 PAH
125 0109 Gradišnik Silvo                KV3 3,5 -1054 0 KVC
126 0921 Zgonik Vojko   3,5 -1596 0 DUI
127 0922 Kosič Anton   3,5 -1753 0 DUI
128 0756 Šalamun Slavko KV3 3,5 -2258 0 FIG
129 0447 Hočevar Jože KV3 3 514 0 TDD
130 0908 Urlep Leopold   3 -402 0 PAH
131 0761 Kadunc  Stane KV3 3 -491 0 VAL
132 0813 Košnik  Srečko   3 -876 0 EPI
133 0808 Milič  Slavko   3 -878 0 EPI
134 0558 Marolt Franc   3 -962 0  
135 0888 Čeh Franc   3 -1090 0 PAH
136 0084 Sever Vili                     KV2 3 -1099 0 VAL
137 0907 Somer Štefan   3 -1279 0 JMB
138 0141 Jereb
Jani 
KV1 3 -1612 0 VAL
139 0481 Pavlin Janez   3 -1707 0 TDD
140 0807 Stegel  Albin   3 -2516 0 EPI
141 0467 Grivec Aleš   2,5 -846 0 ORM
142 0049 Groznik Stane                  KV2 2,5 -1260 0 EPI
143 0911 Bolje Marija   2,5 -1516 0 DUI
144 0912 Žvikart Manfred   2,5 -1824 0 PAH
145 0506 Fabjan Eli   2,5 -1997 0 MER
146 0848 Pavlin Marjeta   2,5 -2228 0 FIG
147 0895 Miklič Andrej   2,5 -2288 0 TDD
148 0931 Žvab Ljubica   2 -2428 0 DUI