Ljubljana, 02.04.2005
Rezultati IV.turnirja za
državno prvenstvo v taroku
RT turnirja: 13,20 Udeležencev: 148
clan Ime_clana Kategorija tocke razlika klub
1 0012 Erjavec Nikolaj                M 8 2122 FIG
2 0750 Macuh Janko KV3 8 1577 MER
3 0487 Veselič Renato KV2 7 1829 MER
4 0717 Fras Dušan KV2 7 1749 JMB
5 0820 Markič  Alojz KV3 7 1324 EPI
6 0030 Štimac Cvetko                  M 7 1091 FIG
7 0630 Pretnar Janez   7 1050 KVB
8 0753 Drstvenšek Robert KV2 7 917 MER
9 0507 Piskernik Jakob KV3 7 404 MER
10 0230 Lavrič Jože                    KV1 6,5 2098 FIG
11 0081 Klavžer Rajko                  KV1 6,5 1851 MER
12 0786 Pem Zmago   6,5 1127 KVB
13 0208 Janežič Rudi                   KV1 6,5 1089 FIG
14 0900 Obran Stanislav   6,5 1068 ORM
15 0859 Repič Marko KV3 6,5 1022 EPI
16 0104 Stegnar Jure                   M 6,5 785 FIG
17 0819 Fiegl  Italo KV1 6,5 727 EPI
18 0006 Perovšek Milan                 M 6 1505 FIG
19 0916 Koranter Silvo   6 1260 KVB
20 0007 Verbič Jože                    M 6 1098 FIG
21 0509 Nemšak Leon M 6 877 ORM
22 0700 Kastelic Jože   6 821 FIG
23 0593 Beznik  Franci KV3 6 752 MER
24 0625 Bogataj Dimitrij KV3 6 535 KVB
25 0086 Kimovec Rajko                  MM 6 478 MER
26 0783 Plavčak Leopold   6 330 KVC
27 0532 Dagarin Marjan   6 133 KVB
28 0046 Voljavec Sonja                 KV1 6 -206 VAL
29 0398 Šutalo Domagoj M 5,5 1351 FIG
30 0382 Pučko Rudolf KV2 5,5 1135 PAH
31 0769 Horvat Danijel   5,5 1117 ORM
32 0031 Koštomaj Marjan                M 5,5 892 KVC
33 0224 Bobič Ljubo                    KV3 5,5 793 MER
34 0937 Žitnik Aleš   5,5 685 TDD
35 0025 Voljavec Matjaž                M 5,5 652 VAL
36 0751 Macuh Darko KV3 5,5 626 MER
37 0307 Makovec Bojan M 5,5 533 MER
38 0256 Kržič Aleš                     M 5,5 531 MER
39 0015 Turščak Stane                  M 5,5 505 VAL
40 0583 Kozjek Miloš KV2 5,5 492 KVB
41 0639 Peterman Rok KV3 5,5 435 MER
42 0873 Sotirov Slavko KV3 5,5 423 MER
43 0229 Bobič Mojca                    KV3 5,5 284 MER
44 0484 Zadravec Zlatko KV2 5,5 275 ORM
45 0011 Randjelovič Boško              MM 5,5 263 VAL
46 0514 Bizjak
Ciril 
KV2 5,5 119 KVB
47 0828 Kovač Jadran   5,5 98 TDD
48 0896 Hrovat Lojze   5,5 48 TDD
49 0023 Kranjc Franc                   KV1 5 847 VAL
50 0946 Zrimšek Ivan   5 812 MER
51 0094 Vengušt Marjan                 KV1 5 759 KVC
52 0823 Žorž  Stojan   5 536 EPI
53 0887 Medved Bogomir   5 450 PAH
54 0520 Jasenc
Rudi 
KV1 5 406 KVB
55 0054 Bogadi Franjo                  M 5 400 KVC
56 0008 Jeraj Jože                     M 5 333 FIG
57 0762 Petkovič  Goran   5 290 VAL
58 0376 Krajnc Leo   5 271 PAH
59 0901 Lebar Tomaž   5 233 ORM
60 0305 Jelakovič Ivan                 M 5 209 VAL
61 0925 Pavlija Marjan   5 179 DUI
62 0948 Ogrin   5 112 MER
63 0508 Kodrič Jože KV1 5 86 PAH
64 0734 Hribar Ignac   5 13 FIG
65 0843 Grebenc Jožef   5 -170 KTS
66 0467 Grivec Aleš   5 -391 ORM
67 0373 Dečman Adi KV1 5 -573 PAH
68 0481 Pavlin Janez   5 -742 TDD
69 0765 Fabjan  Jože KV2 5 -1196 MER
70 0038 Leko Zoran                     M 4,5 981 FIG
71 0882 Slivnik Klemen   4,5 739 MER
72 0944 Duraković Sead   4,5 640 TDD
73 0205 Lotrič Stanko                  KV1 4,5 523 PAH
74 0825 Ažman Anton KV3 4,5 452 KVB
75 0504 Kodba Stanko KV1 4,5 349 JMB
76 0013 Gregorin Dušan KV1 4,5 236 TIM
77 0024 Sluga Tone                     KV2 4,5 164 KVC
78 0317 Medved Samo MM 4,5 163 FIG
79 0105 Kovaljev Izidor                KV2 4,5 133 DIT
80 0888 Čeh Franc   4,5 120 PAH
81 0841 Lopičič Peter   4,5 101 KTS
82 0434 Mežnar Petra KV3 4,5 67 FIG
83 0446 Jež Ivo KV3 4,5 22 MER
84 0847 Polše Franjo   4,5 -76 FIG
85 0269 Maksimovič Branko KV1 4,5 -100 MER
86 0835 Godec Srečko   4,5 -160 DUI
87 0735 Drnovšek Tone   4,5 -220 FIG
88 0788 Leban Roman   4,5 -438 KVB
89 0366 Lever Rolanda KV3 4,5 -440 PAH
90 0390 Černe Tone KV3 4,5 -689 PAH
91 0453 Petrič Zdravko   4,5 -814 TDD
92 0005 Lokar Maks                     KV1 4 1825 DIT
93 0908 Urlep Leopold   4 446 PAH
94 0936 Veber Primož   4 386 FIG
95 0264 Rugelj Mitja                   KV1 4 331 VAL
96 0506 Fabjan Eli   4 88 MER
97 0345 Ivanetič Zvone KV1 4 -47 FIG
98 0795 Ajd  Josip   4 -95 PAH
99 0447 Hočevar Jože KV3 4 -190 TDD
100 0353 Medved Vera x 4 -201 PAH
101 0614 Prijatelj Marjan   4 -328 TDD
102 0517 Cvetek
Jože 
KV3 4 -412 FIG
103 0929 Paulič Mirko   4 -473 FIG
104 0934 Jeretič Marjan   4 -507 DUI
105 0923 Godnjavec Franci   4 -511 DUI
106 0109 Gradišnik Silvo                KV3 4 -563 KVC
107 0371 Pinter Franc KV2 4 -577 JMB
108 0720 Lampret Franc KV2 4 -636 JMB
109 0444 Marenče Anton KV2 4 -782 MER
110 0064 Mesojedec Janko                KV2 4 -785 FIG
111 0713 Grden Bojan KV3 4 -941 TDD
112 0555 Piskernik Zdenka   4 -974 MER
113 0719 Emeršič Dušan   4 -1073 JMB
114 0500 Kraljič Uroš   4 -1313 TDD
115 0919 Korošec Stane   4 -1413 TDD
116 0947 Kregar Matjaž   4 -2078 MER
117 0914 Vrtovec Dušan   3,5 33 FIG
118 0714 Novak Dušan   3,5 -66 TDD
119 0362 Frajzman Milko KV1 3,5 -87 JMB
120 0454 Gorjup Marjan KV3 3,5 -211 TDD
121 0018 Smodej
Jože    
KV1 3,5 -499 VAL
122 0067 Kelih Zdravko                  KV1 3,5 -585 KVB
123 0943 Borštnik Igor   3,5 -652 TDD
124 0889 Kogoj Vladimir   3,5 -691 EPI
125 0052 Tauzes Cvetko                  KV1 3,5 -1025 KVC
126 0572 Peternelj Henrik KV1 3,5 -1273 MER
127 0858 Ovsenk Miroslav   3,5 -1405 PAH
128 0921 Zgonik Vojko   3,5 -1922 DUI
129 0928 Jamnik Marjan   3,5 -1923 KTS
130 0306 Bizjak Franc                   KV1 3 -300 MER
131 0826 Miklič Nikolaj   3 -454 TDD
132 0895 Miklič Andrej   3 -710 TDD
133 0171 Podvršnik Marko                KV1 3 -810 MER
134 0799 Sodja
Anže 
  3 -994 KVB
135 0158 Ajdišek Milan                  KV2 3 -1041 FIG
136 0827 Pengal Herman   3 -1230 TDD
137 0906 Mumlek Štefan   3 -1255 JMB
138 0201 Maksimovič Manja               KV1 3 -1424 MER
139 0299 Pečjak Jože KV1 2,5 -538 FIG
140 0812 Dolenc  Maks   2,5 -1071 EPI
141 0445 Marenče Silvestra KV3 2,5 -1143 MER
142 0942 Flek Franc   2,5 -1160 TDD
143 0141 Jereb
Jani 
KV1 2,5 -1466 VAL
144 0531 Zabukovec Janez   2,5 -1748 TDD
145 0846 Dolšina Primož   2,5 -1868 KTS
146 0084 Sever Vili                     KV2 2,5 -1984 VAL
147 0848 Pavlin Marjeta   2,5 -2646 FIG
148 0932 Kamenšek Marko   2 -1916 TDD