Podeljeni nazivi 2006 in skupni nazivi za vse tekmovalce  
         
     

V Ljubljani, 16. 1. 2007

       
član ime klub Podeljeno 2006 Doseženi naziv
0004 Klemenčič Frane                FIG   MM
0011 Randjelovič Boško              VAL   MM
0012 Erjavec Nikolaj                FIG   MM
0086 Kimovec Rajko                  MER MM MM
0104 Stegnar Jure                   EPI   MM
0307 Makovec Bojan MER MM MM
0317 Medved Samo FIG   MM
0509 Nemšak Leon ORM   MM
0001 Višček Stane FIG   M
0002 Pleteršič Bojan                KVC   M
0003 Zajc Marjan                    FIG   M
0006 Perovšek Milan                 FIG   M
0007 Verbič Jože                    FIG   M
0008 Jeraj Jože                     FIG   M
0009 Kopač Aleš                         M
0010 Janič Tone                         M
0015 Turščak Stane                  VAL M M
0025 Voljavec Matjaž                VAL   M
0026 Lampret Janez                  FIG   M
0028 Marcius Zvonko                 KVC   M
0030 Štimac Cvetko                  EPI M M
0031 Koštomaj Marjan                KVC M M
0038 Leko Zoran                     FIG   M
0054 Bogadi Franjo                  KVC M M
0209 Krašovec Simon                 FIG   M
0256 Kržič Aleš                     MER   M
0305 Jelakovič Ivan                 VAL MM MM
0345 Ivanetič Zvone FIG   M
0373 Dečman Adi PAH M M
0398 Šutalo Domagoj FIG   M
0487 Veselič Renato MER M M
0819 Fiegl  Italo EPI   M
0005 Lokar Maks                     DIT   KV1
0013 Gregorin Dušan TIM   KV1
0014 Golob Anton                    FIG   KV1
0016 Bukovec Bojan                      KV1
0017 Lovše Janez                    DIT   KV1
0018 Smodej Jože     VAL   KV1
0021 Zupanc Stane                       KV1
0022 Hoefrle Silvo                      KV1
0023 Kranjc Franc                   VAL   KV1
0027 Cilenšek Stane                     KV1
0036 Lesjak Srečko         TIM   KV1
0037 Zakrajšek Uros                 FIG   KV1
0040 Orač Tolja                     BKC   KV1
0042 Majcen Gorazd      KV1
0043 Lesjak Damjan                  FIG   KV1
0046 Voljavec Sonja                 VAL   KV1
0047 Zupanc Lojze VAL   KV1
0050 Gradišnik Dušan TIM   KV1
0051 Tanko Miro                     FIG   KV1
0052 Tauzes Cvetko                  KVC   KV1
0053 Volčič Franc                   VAL   KV1
0055 Ilovar Srečko                      KV1
0056 Skubic Franc                       KV1
0067 Kelih Zdravko                  KVB   KV1
0071 Slapničar Brane                FIG   KV1
0077 Djokić Goran                       KV1
0081 Klavžer Rajko                  MER KV1 KV1
0094 Vengušt Marjan                 KVC KV1 KV1
0119 Vujasin Dražen                 DIT   KV1
0141 Jereb Jani  VAL   KV1
0144 Sojč Anton                     TIM   KV1
0158 Ajdišek Milan                  FIG   KV1
0171 Podvršnik Marko                MER KV1 KV1
0199 Horvat Marijan                 FIG   KV1
0201 Maksimovič Manja               MER   KV1
0205 Lotrič Stanko                  PAH   KV1
0208 Janežič Rudi                   FIG   KV1
0213 Lapajne Marjan                 FIG   KV1
0229 Bobič Mojca                    MER KV1 KV1
0230 Lavrič Jože                    EPI   KV1
0235 Lajtman Zoran                      KV1
0247 Lakič Fikret                   EPI M KV1
0260 Podgrajšek Branko                  KV1
0264 Rugelj Mitja                   VAL   KV1
0269 Maksimovič Branko MER KV1 KV1
0299 Pečjak Jože FIG   KV1
0306 Bizjak Franc MER   KV1
0362 Frajzman Milko PAH   KV1
0372 Kline Zlatko PAH   KV1
0382 Pučko Rudolf PAH   KV1
0409 Čot Roman FIG   KV1
0444 Marenče Anton MER   KV1
0447 Hočevar Jože TDL KV1 KV1
0463 Munda Marjan ORM   KV1
0465 Dajčbauer Danilo ORM   KV1
0483 Rihtarič Jože ORM   KV1
0484 Zadravec Zlatko ORM   KV1
0504 Kodba Stanko PAH   KV1
0507 Piskernik Jakob MER   KV1
0508 Kodrič Jože PAH   KV1
0520 Jasenc Rudi  KVB KV1 KV1
0572 Peternelj Henrik MER   KV1
0583 Kozjek Miloš KVB KV1 KV1
0625 Bogataj Dimitrij KVB   KV1
0639 Peterman Rok MER KV1 KV1
0649 Dolenc Matjaž KVB KV1 KV1
0669 Anderle Andrej MER   KV1
0717 Fras Dušan PAH KV1 KV1
0734 Hribar Ignac FIG KV1 KV1
0750 Macuh Janko MER KV1 KV1
0753 Drstvenšek Robert MER   KV1
0769 Horvat Danijel ORM KV1 KV1
0801 Žolnir  Bojan KVC KV1 KV1
0820 Markič  Alojz EPI KV1 KV1
0823 Žorž  Stojan EPI KV1 KV1
0859 Repič Marko EPI KV1 KV1
0860 Bizjak Bojan TPL   KV1
0873 Sotirov Slavko MER   KV1
0887 Medved Bogomir PAH KV1 KV1
0888 Čeh Franc PAH   KV1
0916 Koranter Silvester KVB KV1 KV1
0918 Filipančič Igor PAH KV1 KV1
0923 Godnjavec Franci BKP KV1 KV1
0925 Pavlija Marjan BKP   KV1
0954 Polenčič Franc EPI KV1 KV1
0019 Oven Jože                          KV2
0020 Lesar Roman     KV2
0024 Sluga Tone                     KVC   KV2
0029 Useničnik Igor                     KV2
0032 Ostanek Vojko                  FIG   KV2
0033 Jezovšek Stane                     KV2
0034 Žehelj Aleksandra  TIM   KV2
0035 Bezovšek Aleš   KVC   KV2
0049 Groznik Stane                  EPI   KV2
0057 Pirh Sandi                     DIT   KV2
0063 Hoge Aleš EPI   KV2
0064 Mesojedec Janko                EPI KV2 KV2
0066 Štimac Jure                        KV2
0068 Selič Zvone    VAL   KV2
0073 Plahuta Darko     KV2
0075 Gerhold Štefan                 KVC   KV2
0084 Sever Vili                     VAL   KV2
0087 Brezovar B.                    DIT   KV2
0090 Hriberski Ivan                 FIG   KV2
0091 Vencelj Joze                   FIG   KV2
0092 Mirnik Aleš                    KVC   KV2
0099 Korošec Teo                    PAH   KV2
0102 Zagoričnik Matjaž VAL KV2 KV2
0105 Kovaljev Izidor                DIT   KV2
0109 Gradišnik Silvo                KVC   KV2
0149 Vengust Emil KVC   KV2
0154 Aupič Dejan                    DIT   KV2
0155 Zajc Božidar                   FIG   KV2
0212 Zupančič Mavricij                  KV2
0224 Bobič Ljubo                    MER KV2 KV2
0234 Blažič Janez                   FIG   KV2
0253 Plemenitaš Edvard     KV2
0266 Plazar Branko                  VAL   KV2
0289 Leva Rihard                        KV2
0291 Črešnar Boštjan                PAH   KV2
0296 Mori Boris                     PAH   KV2
0301 Golob Peter                        KV2
0313 Josič Zoran VAL   KV2
0320 Tacer Marjan PAH   KV2
0341 Jelen Jože PAH KV2 KV2
0353 Medved Vera PAH   KV2
0358 Babnik Igor     KV2
0363 Luthar Bojan PAH   KV2
0365 Pirc Venceslav     KV2
0366 Lever Rolanda PAH   KV2
0371 Pinter Franc PAH   KV2
0376 Krajnc Leo PAH   KV2
0390 Černe Tone PAH   KV2
0392 Zrna Dejan TPL   KV2
0400 Kulevska Jana     KV2
0416 Bobnar Jože     KV2
0434 Mežnar Petra FIG   KV2
0445 Marenče Silvestra MER   KV2
0446 Jež Ivo MER   KV2
0454 Gorjup Marjan TDL   KV2
0477 Marolt Dušan FIG   KV2
0481 Pavlin Janez TDL   KV2
0485 Grivec Milan ORM   KV2
0486 Rebol Janez MER   KV2
0492 Žehelj Dušan ORM   KV2
0496 Gorenc Jože FIG   KV2
0506 Fabjan Eli MER KV2 KV2
0512 Janc Borut MER   KV2
0514 Bizjak Ciril  KVB   KV2
0515 Klojčnik Ljuban  MER KV2 KV2
0517 Cvetek Jože  FIG   KV2
0519 Drol Živo  MER   KV2
0532 Dagarin Marjan KVB KV2 KV2
0555 Piskernik Zdenka MER KV2 KV2
0620 Repinc Jaka KVB   KV2
0630 Pretnar Janez KVB   KV2
0657 Pečnik Karel MER   KV2
0700 Kastelic Jože FIG   KV2
0713 Grden Bojan TDL KV2 KV2
0720 Lampret Franc PAH   KV2
0735 Drnovšek Tone FIG   KV2
0751 Macuh Darko MER   KV2
0761 Kadunc  Stane VAL   KV2
0762 Petkovič  Goran VAL   KV2
0765 Fabjan  Jože MER   KV2
0795 Ajd  Josip PAH KV2 KV2
0799 Sodja Anže  KVB   KV2
0800 Vidič  Dušan TPL KV2 KV2
0825 Ažman Anton KVB   KV2
0826 Miklič Nikolaj TDL KV2 KV2
0842 Blatnik Ivan KTS   KV2
0861 Gavranovič Vlado FIG   KV2
0879 Šanca Gašper KVB   KV2
0889 Kogoj Vladimir EPI KV2 KV2
0896 Hrovat Lojze TDL   KV2
0900 Obran Stanislav ORM KV2 KV2
0908 Urlep Leopold PAH   KV2
0922 Kosič Anton DUI KV2 KV2
0944 Duračković Sead TDL KV2 KV2
0973 Planinc Marjan MER KV2 KV2
0039 Karakaš Mirko                  DIT   KV3
0041 Muhvič Roman                       KV3
0044 Useničnik Matej                    KV3
0045 Kunej Roman                        KV3
0058 Šemrov                             KV3
0059 Štimac Marjan                      KV3
0060 Erzar Robi                         KV3
0065 Grešak Boris                   TIM   KV3
0069 Božič Milan                        KV3
0070 Kump Dušan                         KV3
0072 Sluga Andrej                       KV3
0076 Napret Uroš                        KV3
0079 Cegnar Uroš                        KV3
0080 Koporec Bojan                  FIG   KV3
0082 Bregar Lovro                       KV3
0083 Zorko Bogdan                       KV3
0085 Hoge Dejan                         KV3
0096 Zakrajšek Dusan                DIT   KV3
0110 Planinc Miran                      KV3
0114 Nikolov Stanko                     KV3
0117 Jan Rajmond                        KV3
0118 Rajšek Bojan                       KV3
0123 Čandek Jože                        KV3
0127 Štrubelj Gregor                FIG   KV3
0128 Kump Jože                          KV3
0129 Einspiler Vili                     KV3
0133 Jakop Vlado                        KV3
0136 Mihelič Alojz                  FIG   KV3
0139 Kompan Hermes                      KV3
0140 Mirt Marjan  KVC   KV3
0143 Bukovec August                     KV3
0169 Ajdišek Henrik                 DIT   KV3
0172 Hercegovac Darko               FIG   KV3
0200 Maksimovič Meta                MER   KV3
0204 Rebselj Mitja                      KV3
0221 Kump Anton                         KV3
0223 Kelih Miloš                    KVB   KV3
0225 Bukošek Jože                       KV3
0228 Škufca Milan                   DIT   KV3
0236 Žefran Alojz                   FIG   KV3
0244 Cenčič Anže                        KV3
0245 Franko Jure                        KV3
0257 Ljubišič Drago                 VAL   KV3
0272 Pevnik Ivan                        KV3
0287 Ladi Levart                        KV3
0288 Pastirk Miro                       KV3
0292 Brance Teodor                      KV3
0297 Ognjanovič Dragoslav               KV3
0309 Zidar Jože FIG   KV3
0311 Ojstršek Vili VAL   KV3
0315 Haler Igor     KV3
0322 Oder Peter     KV3
0330 Ivanuša Robert     KV3
0346 Ule Evald      KV3
0368 Matjašec Dušan     KV3
0375 Bukšek Miran PAH   KV3
0379 Kaiser Emil PAH   KV3
0380 Tome Marko     KV3
0384 Korže Danilo     KV3
0386 Mezgec Rok     KV3
0389 Žamut Ivan     KV3
0396 Kramberger Bogdan PAH   KV3
0407 Kranjc Franci     KV3
0415 Šefran Branko FIG   KV3
0417 Zupanc Rado     KV3
0427 Hauptman Branko     KV3
0439 Kovše Alfonz PAH   KV3
0440 Mežnar Marjan FIG   KV3
0461 Ivanuša Jani ORM   KV3
0467 Grivec Aleš ORM   KV3
0500 Kraljič Uroš TDL   KV3
0518 Tertnik Bojan      KV3
0521 Konič  Jože  KVB   KV3
0553 Heningman Jože FIG   KV3
0571 Bohak Branko PAH   KV3
0577 Burja Alojz MER   KV3
0584 Renko Jože KVB KV3 KV3
0593 Beznik  Franci MER   KV3
0599 Lakovšek Franc     KV3
0714 Novak Dušan TDL   KV3
0719 Emeršič Dušan PAH   KV3
0725 Bobič Andrej MER   KV3
0736 Hafner Marko FIG   KV3
0756 Šalamun Slavko FIG   KV3
0759 Zupanc Drago MER KV3 KV3
0782 Sušanj Gregor ORM   KV3
0783 Plavčak Leopold KVC KV3 KV3
0786 Pem Zmago KVB   KV3
0791 Urbanec  Janez MER   KV3
0792 Mirt  Jože PAH KV3 KV3
0797 Poklukar Alojz KVB   KV3
0798 Kozjek Cene KVB   KV3
0805 Progar  Edvard EPI   KV3
0807 Stegel  Albin EPI   KV3
0812 Dolenc  Maks EPI   KV3
0828 Kovač Jadran TDL KV3 KV3
0835 Godec Srečko BEK   KV3
0841 Lopičič Peter KTS   KV3
0846 Dolšina Primož KTS   KV3
0847 Polše Franjo TDL   KV3
0848 Pavlin Marjeta TDL   KV3
0853 Korže Danilo PAH   KV3
0858 Ovsenk Miroslav PAH   KV3
0864 Sevčnikar Anton DUI   KV3
0872 Čošić Ante KVB   KV3
0882 Slivnik Klemen MER KV3 KV3
0895 Miklič Andrej TDL   KV3
0897 Borondič Zdravko TDL   KV3
0901 Lebar Tomaž ORM   KV3
0902 Hasemali Fredi ORM KV3 KV3
0903 Horvat Janko ORM KV3 KV3
0906 Mumlek Štefan PAH   KV3
0907 Somer Štefan PAH   KV3
0910 Jurič Damjan PAH KV3 KV3
0914 Vrtovec Dušan FIG KV3 KV3
0917 Mrvar Lado FIG   KV3
0919 Korošec Stane TDL   KV3
0929 Paulič Mirko TDL   KV3
0932 Kamenšek Marko TDL KV3 KV3
0933 Čondič Valter BKP KV3 KV3
0934 Jeretič Marjan BKP KV3 KV3
0938 Slivnik Sebastjan MER   KV3
0949 Verdnik Robert PAH KV3 KV3
0950 Mikič Aleksander BKP KV3 KV3
0958 Rakar Milka PAH KV3 KV3
0961 Somrak Aleš FIG   KV3
0968 Škufca Robert FIG   KV3
0982 Andrejašič Branko PAH KV3 KV3
0992 Vogrinčič Zvonko PAH KV3 KV3
1004 Verčič Milan HKR KV3 KV3
1006 Lapajne Andrej HKR KV3 KV3
1007 Košmrlj Janez HKR KV3 KV3
1008 Lampret Marjan HKR KV3 KV3
1013 Kokol Aleš ORM KV3 KV3
1022 Rus Marjan HKR KV3 KV3
1023 Čufer Marjan HKR KV3 KV3