Stična,
28.12.2005
Rating,
izračunan za igralce pred začetkom sezone 2006
clan Ime raiting
1 0026 Lampret Janez                  310,11
2 0376 Krajnc
Leo
275,1
3 0104 Stegnar Jure                   243,32
4 0509 Nemšak
Leon
200,21
5 0307 Makovec
Bojan
198
6 0012 Erjavec Nikolaj                187,45
7 0081 Klavžer Rajko                  179,51
8 0819 Fiegl  Italo 172,2
9 0925 Pavlija
Marjan
160,45
10 0823 Žorž  Stojan 158
11 0820 Markič  Alojz 156,87
12 0887 Medved
Bogomir
145,45
13 0011 Randjelovič Boško              142
14 0247 Lakič Fikret                   141,12
15 0306 Bizjak Franc                   134,88
16 0102 Zagoričnik
Matjaž
132,42
17 0158 Ajdišek Milan                  132,12
18 0305 Jelakovič Ivan                 132
19 0753 Drstvenšek
Robert
130,78
20 0345 Ivanetič
Zvone
129,29
21 0006 Perovšek Milan                 121,2
22 0484 Zadravec
Zlatko
112,48
23 0205 Lotrič Stanko                  102,19
24 0750 Macuh
Janko
102,12
25 0054 Bogadi Franjo                  100,54
26 0362 Frajzman
Milko
98,5
27 0916 Koranter
Silvo
97,3
28 0717 Fras
Dušan
91,52
29 0506 Fabjan
Eli
84,15
30 0859 Repič
Marko
80,48
31 0902 Hasemali
Fredi
80,42
32 0317 Medved
Samo
79,99
33 0751 Macuh
Darko
78,3
34 0812 Dolenc  Maks 74,3
35 0825 Ažman
Anton
73,1
36 0030 Štimac Cvetko                  71,45
37 0923 Godnjavec
Franci
71,45
38 0213 Lapajne Marjan                 70,81
39 0109 Gradišnik Silvo                70,47
40 0907 Somer
Štefan
70,4
41 0769 Horvat
Danijel
70,11
42 0023 Kranjc Franc                   70
43 0700 Kastelic
Jože
68,71
44 0734 Hribar
Ignac
68,6
45 0487 Veselič
Renato
68,1
46 0583 Kozjek
Miloš
68
47 0071 Slapničar Brane                64,12
48 0939 Lipovec
Bojan
64,1
49 0038 Leko Zoran                     62,44
50 0447 Hočevar
Jože
61,11
51 0861 Gavranovič
Vlado
60,71
52 0005 Lokar Maks                     60,71
53 0086 Kimovec Rajko                  60,65
54 0639 Peterman
Rok
60,43
55 0015 Turščak Stane                  60,22
56 0398 Šutalo
Domagoj
60,17
57 0001 Višček Stane                   60,04
58 0761 Kadunc  Stane 60,04
59 0269 Maksimovič
Branko
59,5
60 0201 Maksimovič Manja               59,47
61 0508 Kodrič
Jože
59,4
62 0919 Korošec
Stane
59,12
63 0050 Gradišnik
Dušan
57,15
64 0783 Plavčak
Leopold
56,43
65 0906 Mumlek
Štefan
52,4
66 0908 Urlep
Leopold
51,94
67 0504 Kodba
Stanko
51,86
68 0572 Peternelj
Henrik
51,74
69 0037 Zakrajšek Uros                 51,72
70 0669 Anderle
Andrej
50,87
71 0264 Rugelj Mitja                   50,69
72 0444 Marenče
Anton
50,41
73 0299 Pečjak
Jože
50,17
74 0008 Jeraj Jože                     49,44
75 0208 Janežič Rudi                   49,15
76 0625 Bogataj
Dimitrij
48,9
77 0602 Šturm
Jože
43,15
78 0826 Miklič
Nikolaj
42,2
79 0835 Godec
Srečko
42,12
80 0944 Duračković
Sead
41,26
81 0091 Vencelj Joze                   40,41
82 0007 Verbič Jože                    40,03
83 0932 Kamenšek
Marko
39,5
84 0532 Dagarin
Marjan
39,12
85 0434 Mežnar
Petra
38,87
86 0440 Mežnar
Marjan
38,42
87 0735 Drnovšek
Tone
38
88 0514 Bizjak Ciril  37
89 0446 Jež
Ivo
36,9
90 0841 Lopičič
Peter
36,3
91 0052 Tauzes Cvetko                  36,12
92 0507 Piskernik
Jakob
35,9
93 0483 Rihtarič
Jože
35
94 0094 Vengušt Marjan                 34,84
95 0230 Lavrič Jože                    34,8
96 0888 Čeh
Franc
34,75
97 0141 Jereb Jani  34,38
98 0031 Koštomaj Marjan                34,34
99 0521 Konič  Jože  34,3
100 0047 Zupanc
Lojze
34,1
101 0046 Voljavec Sonja                 34,02
102 0801 Žolnir  Bojan 33,9
103 0795 Ajd  Josip 33,4
104 0382 Pučko
Rudolf
32,9
105 0901 Lebar
Tomaž
32,7
106 0373 Dečman
Adi
31,78
107 0798 Kozjek
Cene
31,7
108 0025 Voljavec Matjaž                31,68
109 0256 Kržič Aleš                     31,09
110 0004 Klemenčič Frane                30,74
111 0463 Munda
Marjan
30,4
112 0842 Blatnik
Ivan
30,17
113 0013 Gregorin
Dušan
29,51
114 0002 Pleteršič Bojan                29,1
115 0934 Jeretič
Marjan
28,4
116 0713 Grden
Bojan
26,4
117 0172 Hercegovac Darko               26,2
118 0900 Obran
Stanislav
26,09
119 0291 Črešnar Boštjan                26,03
120 0017 Lovše Janez                    25,94
121 0736 Hafner
Marko
25,4
122 0895 Miklič
Andrej
25,16
123 0445 Marenče
Silvestra
24,7
124 0485 Grivec
Milan
24,68
125 0896 Hrovat
Lojze
24,42
126 0353 Medved
Vera
24,18
127 0630 Pretnar
Janez
23,89
128 0635 Vidic
Bogo
23,39
129 0889 Kogoj
Vladimir
22,98
130 0800 Vidič  Dušan 22,66
131 0171 Podvršnik Marko                21,77
132 0018 Smodej Jože     21,29
133 0555 Piskernik
Zdenka
20,98
134 0320 Tacer
Marjan
20,69
135 0756 Šalamun
Slavko
20,67
136 0847 Polše
Franjo
20,5
137 0828 Kovač
Jadran
20,47
138 0949 Verdnik
Robert
20,17
139 0144 Sojč Anton                     19,59
140 0954 Polenčič
Franc
19,53
141 0657 Pečnik
Karel
19,16
142 0064 Mesojedec Janko                19,1
143 0371 Pinter
Franc
19,07
144 0799 Sodja Anže  18,61
145 0794 Šarfer  Ivan 18,39
146 0500 Kraljič
Uroš
18,27
147 0057 Pirh Sandi                     18
148 0341 Jelen
Jože
17,85
149 0765 Fabjan  Jože 17,74
150 0257 Ljubišič Drago                 17,44
151 0827 Pengal
Herman
17,4
152 0714 Novak
Dušan
17,3
153 0224 Bobič Ljubo                    16,91
154 0851 Mumel
Jože
16,88
155 0846 Dolšina
Primož
16,8
156 0882 Slivnik
Klemen
16,77
157 0024 Sluga Tone                     16,5
158 0922 Kosič
Anton
16,42
159 0453 Petrič
Zdravko
16,04
160 0929 Paulič
Mirko
16
161 0720 Lampret
Franc
15,59
162 0873 Sotirov
Slavko
14,62
163 0917 Mrvar
Lado
14,62
164 0517 Cvetek Jože  13,86
165 0486 Rebol
Janez
13,74
166 0366 Lever
Rolanda
12,99
167 0467 Grivec
Aleš
12,49
168 0297 Ognjanovič Dragoslav           12,1
169 0909 Kerhe
Martin
12,03
170 0053 Volčič Franc                   11,93
171 0762 Petkovič  Goran 11,9
172 0620 Repinc
Jaka
11,72
173 0910 Jurič
Damjan
11,06
174 0049 Groznik Stane                  10,92
175 0481 Pavlin
Janez
10,9
176 0845 Indihar
Tomaž
10,71
177 0571 Bohak
Branko
10,64
178 0520 Jasenc Rudi  10,51
179 0067 Kelih Zdravko                  10,48
180 0930 Bajič
Mišo
10,38
181 0938 Slivnik
Sebastjan
10,16
182 0805 Progar  Edvard 10,12
183 0848 Pavlin
Marjeta
10,12
184 0084 Sever Vili                     9,96
185 0665 Šilar
Edo
9,74
186 0918 Filipančič
Igor
9,43
187 0759 Zupanc
Drago
9,2
188 0209 Krašovec Simon                 9,11
189 0937 Žitnik
Aleš
9,03
190 0638 Girandon
Karel
8,82
191 0495 Geiser
Bojan
8,82
192 0903 Horvat
Janko
8,7
193 0914 Vrtovec
Dušan
8,68
194 0839 Giromi
Uroš
8,4
195 0766 Donko  Jožef 8,2
196 0770 Koša  Leon 7,98
197 0792 Mirt  Jože 7,81
198 0229 Bobič Mojca                    7,42
199 0593 Beznik  Franci 7,12
200 0786 Pem
Zmago
7,09
201 0864 Sevčnikar
Anton
6,92
202 0962 Kaučič
Darko
6,92
203 0936 Veber
Primož
6,87
204 0879 Šanca
Gašper
6,87
205 0912 Žvikart
Manfred
6,83
206 0946 Zrimšek
Ivan
6,74
207 0512 Janc
Borut
6,7
208 0855 Strohsasck
Bogomir
6
209 0738 Orač
Tibor
5,98
210 0725 Bobič
Andrej
5,96
211 0609 Furman  Jaka 5,92
212 0791 Urbanec  Janez 5,86
213 0723 Dirnbek  Anton 5,79
214 0878 Kalan
Dejan
5,69
215 0454 Gorjup
Marjan
5,6
216 0858 Ovsenk
Miroslav
5,43
217 0040 Orač Tolja                     5,35
218 0036 Lesjak Srečko         5,06
219 0853 Korže
Danilo
5,02
220 0808 Milič  Slavko 4,94
221 0843 Grebenc
Jožef
4,9
222 0234 Blažič Janez                   4,9
223 0924 Ličen
Cveto
4,9
224 0948 Ogrin
Miha
4,84
225 0871 Slak
Stane
4,78
226 0105 Kovaljev Izidor                4,78
227 0957 Salamon
Tone
4,76
228 0490 Borčnik
Dare
4,64
229 0790 Osredkar  Milan 4,59
230 0643 Koranter
Valentin
4,59
231 0296 Mori Boris                     4,59
232 0554 Damiš
Jože
4,49
233 0466 Puntigan
Milan
4,49
234 0961 Somrak
Aleš
4,43
235 0955 Česnik
Brane
4,34
236 0804 Voglar
Ciril
4,3
237 0155 Zajc Božidar                   4,24
238 0531 Zabukovec
Janez
4,21
239 0068 Selič Zvone    4,11
240 0461 Ivanuša
Jani
4,11
241 0915 Bučan
Robert
4,1
242 0921 Zgonik
Vojko
4,02
243 0854 Bolje
Jože
4,02
244 0390 Černe
Tone
4,02
245 0248 Pintarič
Niko
3,99
246 0807 Stegel  Albin 3,89
247 0788 Leban
Roman
3,84
248 0649 Dolenc
Matjaž
3,76
249 0392 Zrna
Dejan
3,75
250 0584 Renko
Jože
3,7
251 0782 Sušanj
Gregor
3,7
252 0892 Jan
Martin
3,63
253 0832 Milanovič
Ilija
3,57
254 0952 Petrak
Branka
3,45
255 0862 Podbevšek
Alenka
3,45
256 0856 Perc
Rudolf
3,42
257 0633 Noč
Miroslav
3,42
258 0614 Prijatelj
Marjan
3,39
259 0950 Mikič
Aleksander
3,31
260 0719 Emeršič
Dušan
3,29
261 0497 Vajde
Dušan
3,29
262 0806 Dekanj  Adam 3,28
263 0439 Kovše
Alfonz
3,26
264 0043 Lesjak Damjan                  3,22
265 0393 Nagy  Robert 3,22
266 0558 Marolt
Franc
3,22
267 0528 Ožek
Franc
3,22
268 0897 Borondič
Zdravko
3,2
269 0928 Jamnik
Marjan
3,2
270 0813 Košnik  Srečko 3,2
271 0605 Miklavčič
Vinko
3,2
272 0943 Borštnik
Igor
3,2
273 0931 Žvab
Ljubica
3,2
274 0953 Karničnik
Rudolf
3,2
275 0236 Žefran Alojz                   3,2
276 0947 Kregar
Matjaž
3,2
277 0821 Jelerčič  Ivo 3,2
278 0059 Štimac Marjan                  3,2
279 0886 Žvikart
Manfred
3,2
280 0816 Progar  Karmen 3,2
281 0863 Podbevšek
Bojan
3,2
282 0940 Šinkovec
Tone
3,2
283 0942 Flek
Franc
3,2
284 0927 Drobnič
Janez
3,2
285 0911 Bolje
Marija
3,2
286 0860 Bizjak
Bojan
3,2
287 0899 Horvat
Alan
3,2
288 0727 Kuharič  Boštjan 3,2
289 0515 Klojčnik Ljuban  0,56
290 0872 Čošić
Ante
0,52
291 0190 Zakrajšek Matjaž              0,07
292 0119 Vujasin Dražen                 0,07
293 0154 Aupič Dejan                    0,06
294 0535 Bizjak
Ciril ml.
0,03
295 0169 Ajdišek Henrik                 0,02
296 0223 Kelih Miloš                    0,02