Podeljeni nazivi 2007

V Ljubljani, 16. 1. 2008

Član Ime Klub Podeljeno 2007 Stara kategorija Opombe
0030 Štimac Cvetko KTS M M
0031 Koštomaj Marjan KVC M M
0171 Podvršnik Marko MER M KV1
0750 Macuh Janko MER M KV1
0819 Fiegl  Italo EPI M M
0823 Žorž  Stojan EPI M KV1
0859 Repič Marko EPI M KV1
0023 Kranjc Franc VAL KV1 KV1 5 x med prvih 50 RT igralcev
0046 Voljavec Sonja VAL KV1 KV1 na treh DP je osvojila 5% točk
0081 Klavžer Rajko MER KV1 KV1
0158 Ajdišek Milan PIK KV1 KV1
0201 Maksimovič Manja MER KV1 KV1
0205 Lotrič Stanko PAH KV1 KV1 na treh DP je osvojil 5% točk
0306 Bizjak Franc MER KV1 KV1
0362 Frajzman Milko PAH KV1 KV1
0376 Krajnc Leo PAH KV1 KV2 2 x osvojil KV2
0382 Pučko Rudolf PAH KV1 KV1
0504 Kodba Stanko PAH KV1 KV1
0572 Peternelj Henrik MER KV1 KV1
0625 Bogataj Dimitrij KVB KV1 KV1
0639 Peterman Rok MER KV1 KV1 na treh DP je osvojil 5% točk
0649 Dolenc Matjaž MER KV1 KV1
0720 Lampret Franc PAH KV1 KV2 2 x osvojil KV2
0734 Hribar Ignac PIK KV1 KV1
0753 Drstvenšek Robert MER KV1 KV1
0761 Kadunc  Stane VAL KV1 KV2 2 x osvojil KV2
0800 Vidič  Dušan TPL KV1 KV2 2 x osvojil KV2
0820 Markič  Alojz EPI KV1 KV1 na 3 DP uvrščen med 30 RT igralcev
0825 Ažman Anton KVB KV1 KV2
0861 Gavranovič Vlado PIK KV1 KV2 2 x osvojil KV2
0896 Hrovat Lojze TDL KV1 KV2 2 x osvojil KV2
0916 Koranter Silvester KVB KV1 KV1
0922 Kosič Anton DUI KV1 KV2 2 x osvojil KV2
0925 Pavlija Marjan BKP KV1 KV1 na treh DP je osvojil 5% točk
0933 Čondič Valter BKP KV1 KV3
0944 Duračković Sead TDL KV1 KV2 2 x osovjil KV2
0954 Polenčič Franc EPI KV1 KV1
0973 Planinc Marjan MER KV1 KV2 2 x osvojil KV2
0751 Macuh Darko MER KV2 KV2 3 x med 50 RT igralcev
0783 Plavčak Leopold KVC KV2 KV3 2 x osvojil KV3
0792 Mirt  Jože PAH KV2 KV3
0798 Kozjek Cene KVB KV2 KV3
0841 Lopičič Peter KTS KV2 KV3 2 x nastopil na 5 turnirjev DP, 2 x osvojil KV3
0847 Polše Franjo TDL KV2 KV3 2 x osovjil KV3
0882 Slivnik Klemen MER KV2 KV3
0901 Lebar Tomaž ORM KV2 KV3 2 x osvojil KV3
0902 Hasemali Fredi ORM KV2 KV3 3 x osvojil 0,5% točk, 2 x osvojil KV3
0906 Mumlek Štefan PAH KV2 KV3
0914 Vrtovec Dušan PIK KV2 KV3 2 x nastopil na 5 turnirjev DP, 2 x osovjil KV3
0929 Paulič Mirko TDL KV2 KV3 2 x osvojil KV3
0932 Kamenšek Marko TDL KV2 KV3
0934 Jeretič Marjan BKP KV2 KV3 2 x osovjil KV3
0949 Verdnik Robert PAH KV2 KV3 2 x osvojil KV3
0958 Rakar Milka PAH KV2 KV3
0982 Andrejašič Branko PAH KV2 KV3
0992 Vogrinčič Zvonko PAH KV2 KV3 2 x nastopil na 5 turnirjev DP, 2 x osovjil KV3
1004 Verčič Milan HKR KV2 KV3
1008 Lampret Marjan HKR KV2 KV3
1022 Rus Marjan HKR KV2 KV3 2 x osvojil KV3
1023 Čufer Marjan HKR KV2 KV3
0337 Porenta Srečko FIG KV3
0348 Lalovič Zvone VAL KV3
0491 Verbančič Iztok ORM KV3
0495 Geiser Bojan PAH KV3
0714 Novak Dušan TDL KV3 KV3 2 x nastopil na 5 turnirjev DP
0806 Dekanj  Adam EPI KV3
0832 Milanovič Ilija KTS KV3 2 x nastopil na 5 turnirjev DP
0854 Bolje Jože DUI KV3
0911 Bolje Marija DUI KV3
0928 Jamnik Marjan KTS KV3 2 x nastopil na 5 turnirjev DP
0931 Žvab Ljubica DUI KV3 2 x nastopil na 5 turnirjev DP
0962 Kaučič Darko PAH KV3
0972 Pečnik Borut TDL KV3 2 x nastopil na 5 turnirjev DP
0993 Bauman Slavko PAH KV3 2 x nastopil na 5 turnirjev DP
1005 Kašman Cene HKR KV3
1014 Večernik Irena PAH KV3 2 x nastopil na 5 turnirjev DP
1024 Bojan Štern PIK KV3 2 x nastopil na 5 turnirjev DP
1045 Bec Alojz MER KV3
1049 Kijevčanin Dragoslav TDL KV3
1058 Šifrer Franc HKR KV3
1065 Šterk Tomaž KVB KV3
1074 Jerič Bojana TDL KV3
1075 Goršič Janez TIM KV3
1091 Neral Jožef TDL KV3
1092 Rozman Karol TDL KV3