Podeljeni nazivi 2009
Podelitev nazivov je potrdil ŠKIS odbor na6.  seji 15. 12. 2009 v Ljubljani.
Član Ime člana Kategorija Klub Naziv 2009
1 0104 Stegnar Jure MM TDL MM
2 0056 Skubic Franc KV1 PIK M
3 0382 Pučko Rudolf KV1 PAH M
4 0625 Bogataj Dimitrij KV1 KVB M
5 0823 Žorž  Stojan M EPI M
6 0918 Filipančič Igor KV1 PAH M
7 0201 Maksimovič Manja KV1 KTS KV1
8 0205 Lotrič Stanko KV1 PAH KV1
9 0230 Lavrič Jože KV1 KTS KV1
10 0362 Frajzman Milko KV1 PAH KV1
11 0363 Luthar Bojan KV1 PAH KV1
12 0461 Ivanuša Jani KV2 ORM KV1
13 0532 Dagarin Marijan KV1 TDL KV1
14 0583 Kozjek Miloš KV1 TDL KV1
15 0761 Kadunc Stane KV1 VAL KV1
16 0792 Mirt  Jože KV1 PAH KV1
17 0801 Žolnir Bojan KV1 KVC KV1
18 0820 Markič  Alojz KV1 EPI KV1
19 0916 Koranter Silvester KV1 TDL KV1
20 0923 Godnjavec Franci KV1 BKP KV1
21 0933 Čondič Valter KV1 BKP KV1
22 0934 Jeretič Marjan KV1 BKP KV1
23 0954 Polenčič Franc KV1 EPI KV1
24 0973 Planinc Marjan KV1 MER KV1
25 1004 Verčič Milan KV1 HKR KV1
26 1018 Jug Boris KV1 PAH KV1
27 1022 Rus Marjan KV1 HKR KV1
28 1075 Goršič Janez KV2 TIM KV1
29 1104 Karat Samo KV2 KVC KV1
30 1118 Križ Rok KV3 TDL KV1
31 0257 Ljubišič Drago KV3 VAL KV2
32 0337 Porenta Srečko KV3 PIK KV2
33 0358 Babnik Igor KV3 PIK KV2
34 0593 Beznik  Franci KV3 MER KV2
35 0832 Milanovič Ilija KV3 KTS KV2
36 0919 Korošec Stane KV2 TDL KV2
37 0928 Jamnik Marjan KV3 KTS KV2
38 0931 Žvab Ljubica KV3 DUI KV2
39 0957 Salamon Tone KV3 PAH KV2
40 1014 Krajnc Irena KV3 PAH KV2
41 1024 Štern Bojan KV3 PIK KV2
42 1055 Kijevčanin Drago ml. KV3 TDL KV2
43 1073 Jerič Simon KV3 TDL KV2
44 1089 Jurca Niko KV3 EPI KV2
45 1090 Humar Bojan KV3 EPI KV2
46 1091 Neral Jožef KV3 TDL KV2
47 1092 Rozman Karol KV3 TDL KV2
48 1113 Debeljak Boris KV3 DUI KV2
49 1127 Vidmar Drago PAH KV2
50 1132 Jenčič Uroš KV3 TDL KV2
51 1141 Štante Sašo KVC KV2
52 1142 Beg Drago PIK KV2
53 1159 Ahac Franc KTS KV2
54 0535 Bizjak Ciril ml. TDL KV3
55 0757 Bertoncelj Marta MER KV3
56 0937 Žitnik Aleš TDL KV3
57 1029 Štrubelj Franc TDL KV3
58 1037 Pelan Stane EPI KV3
59 1041 Hartman Robert TDL KV3
60 1098 Cvrle Branislav TDL KV3
61 1100 Lončar Nada TDL KV3
62 1102 Kammrath Igor TDL KV3
63 1106 Križanič Danilo PAH KV3
64 1120 Pajk Ivan TDL KV3
65 1149 Brajdot Danilo EPI KV3
66 1160 Turk Anton KTS KV3
67 1164 Kovač Anton KTS KV3
68 1173 Jakopič Miran BKP KV3
69 1174 Hiršel Stojan BKP KV3
70 1175 Šukljan Loris BKP KV3