Komenda, 15. 3. 2014
Rezultati 5. turnirja za državno prvenstvo v taroku v sezoni 2014
Udeležencev:132 RT turnirja: 29,18
Član Ime člana Kategorija Klub Rang Točke Razlika
1 1075 Goršič Janez MM TIM 250 9 2532
2 0918 Filipančič Igor MM TSK 230 9 2221
3 0030 Štimac Cvetko MM ŠED 210 9 1698
4 0011 Randjelovič Boško MM VAL 200 8,5 2587
5 0486 Rebol Janez KV2 TDK 190 8,5 2430
6 1198 Drev Iztok KV1 TIM 180 8,5 1086
7 0056 Skubic Franc M PIK 170 8,5 862
8 0801 Žolnir Bojan KV1 KVC 160 8,5 537
9 1190 Bastašič Milan KV1 TRR 150 8 1342
10 0753 Drstvenšek Robert M TDK 140 8 1141
11 0317 Medved Samo MM TKM 130 8 1128
12 1288 Lanišek Cveto KV1 TKM 125 8 1011
13 1375 Majcen Zoran KV2 TKM 120 8 930
14 0050 Gradišnik Dušan KV1 VAL 115 7,5 1638
15 1142 Beg Drago M TIM 110 7,5 1335
16 0307 Makovec Bojan ŠM TDK 105 7,5 973
17 0944 Duračković Sead KV1 TDL 100 7,5 818
18 0071 Slapničar Brane KV1 PIK 95 7,5 676
19 0750 Macuh Janko M TDK 90 7,5 558
20 1118 Križ Rok KV1 ŠED 85 7,5 422
21 1254 Hajnšek Tanja KV3 TRR 80 7,5 241
22 0337 Porenta Srečko KV1 PIK 78 7,5 228
23 0013 Gregorin Dušan KV1 TIM 76 7,5 76
24 0358 Babnik Igor KV1 PIK 74 7 1668
25 0382 Pučko Rudolf M TSM 72 7 1003
26 1182 Močnik Zdravko KV1 TSK 70 7 931
27 0825 Ažman Anton KV1 TDK 68 7 664
28 0509 Nemšak Leon ŠM ORM 66 7 652
29 0447 Hočevar Jože KV1 TDL 64 7 272
30 0720 Lampret Franc KV1 TSM 62 7 -145
31 0572 Peternelj Henrik M TDK 60 7 -451
32 1191 Brcko Danijel KV2 TRR 59 7 -631
33 1090 Humar Bojan KV1 EPI 58 6,5 1602
34 0916 Koranter Silvester M TKM 57 6,5 1523
35 0487 Veselič Renato M TDK 56 6,5 1322
36 0514 Bizjak Ciril KV1 TDK 55 6,5 1204
37 1162 Kahrič Edo KV2 TDL 54 6,5 1162
38 0823 Žorž  Stojan M EPI 53 6,5 743
39 1197 Toplak Mišo KV1 TIM 52 6,5 559
40 1342 Bregar Jože KV3 TDP 51 6,5 465
41 1384 Hribar Vincenc TKM 50 6,5 458
42 1173 Jakopič Miran M TKM 49 6,5 451
43 1156 Pristovnik Jurij KV2 TIM 48 6,5 444
44 1081 Jenko Novka KV2 DUI 47 6,5 366
45 0190 Zakrajšek Matjaž – PIK PIK 46 6,5 364
46 1073 Jerič Simon KV1 TDL 45 6,5 244
47 1022 Rus Marjan M HKR 44 6,5 230
48 0900 Obran Stanislav KV1 ORM 43 6,5 146
49 0297 Ognjanovič Dragan KV1 TSK 42 6,5 67
50 1104 Karat Samo M KVC 41 6,5 -388
51 0018 Smodej Jože KV1 VAL 40 6,5 -459
52 0906 Mumlek Štefan KV1 ORM 39 6,5 -471
53 0820 Markič  Alojz M EPI 38 6 1175
54 0345 Ivanetič Zvone M PIK 37 6 593
55 0535 Bizjak Ciril ml. KV1 TDK 36 6 467
56 1159 Ahac Franc KV1 ŠED 35 6 267
57 1260 Mastnak Nikolaj KV1 VAL 34 6 201
58 0795 Ajd  Josip KV1 VAL 33 6 191
59 0306 Bizjak Franc M TDK 32 6 144
60 0052 Tavzes Cvetko KV1 VAL 31 6 63
61 1262 Pišek Igor KV2 TDL 30 6 62
62 0928 Jamnik Marjan KV2 DTŠ 29 6 8
63 1210 Trauner Robert KV1 TSK 28 6 -18
64 1164 Kovač Anton M ŠED 27 6 -23
65 1323 Demšar Jurij KV3 TDK 26 6 -201
66 0583 Kozjek Miloš M TKM 25 6 -306
67 0463 Munda Marjan KV1 ORM 24 6 -501
68 0639 Peterman Rok M PIK 23 6 -660
69 1231 Cebin Franc KV2 ŠED 22 5,5 1211
70 0038 Leko Zoran M PIK 21 5,5 677
71 1248 Banko Dušan KV3 TSK 20 5,5 425
72 0847 Polše Franjo KV2 TDL 19 5,5 354
73 1373 Hribar Marjan TKM 18 5,5 314
74 1269 Korez Milan KV2 TDP 17 5,5 245
75 0669 Anderle Andrej M TDK 16 5,5 196
76 1290 Bevk Franc KV3 TKM 15 5,5 -12
77 1361 Gorenc Lado KV3 TKM 14 5,5 -66
78 0902 Hasemali Fredi KV1 TDP 13 5,5 -69
79 0832 Milanovič Ilija KV2 DTŠ 12 5,5 -217
80 0230 Lavrič Jože M ŠED 11 5,5 -239
81 0104 Stegnar Jure MM TSK 10 5,5 -295
82 0305 Jelakovič Ivan MM VAL 9 5,5 -320
83 1206 Eberle Lado ŠED 8 5,5 -394
84 0266 Plazar Branko KV1 VAL 7 5,5 -526
85 1380 Koradej Štefan TDL 6 5,5 -1083
86 1096 Jerič Tina TDL 5 5,5 -1129
87 1160 Turk Anton KV2 ŠED 4 5 203
88 0484 Zadravec Zlatko KV1 ORM 3 5 167
89 0086 Kimovec Rajko MM TDK 2 5 -104
90 1074 Jerič Bojana KV1 TDL 1 5 -195
91 1370 Milunič Milovan TDP 0 5 -234
92 0914 Vrtovec Dušan KV1 TDL 0 5 -254
93 0962 Kaučič Darko KV2 TSM 0 5 -300
94 1349 Jerič Bojana – TIM TIM 0 5 -327
95 0027 Cilenšek Stane M PIK 0 5 -492
96 1287 Marolt Brane TKM 0 5 -762
97 1058 Šifrer Franc KV1 HKR 0 5 -805
98 1359 Bauk Mirsad DTŠ 0 5 -1043
99 1127 Vidmar Drago M TSK 0 5 -1080
100 1284 Kobilšek Jože KV3 TKM 0 5 -1156
101 0649 Dolenc Matjaž KV1 TDK 0 5 -1235
102 1337 Krajnčič Ivan TRR 0 5 -1245
103 0205 Lotrič Stanko MM TSK 0 5 -1859
104 1340 Mrđen Peter KV1 TDP 0 4,5 -61
105 1379 Kovač Janez TDL 0 4,5 -199
106 0461 Ivanuša Jani KV1 ORM 0 4,5 -300
107 1004 Verčič Milan M HKR 0 4,5 -395
108 1261 Golob Drago KV2 TSK 0 4,5 -518
109 1316 Kamenšek Ana KV3 TRR 0 4,5 -576
110 0047 Zupanc Lojze KV1 VAL 0 4,5 -602
111 1106 Križanič Danilo KV1 TSM 0 4,5 -857
112 0973 Planinc Marjan KV1 TDK 0 4,5 -890
113 1024 Štern Bojan KV1 PIK 0 4,5 -1062
114 1029 Štrubelj Franc KV3 TDL 0 4,5 -1268
115 0508 Kodrič Jože KV1 TSM 0 4,5 -1269
116 1293 Ožbolt Miro KV2 ŠED 0 4 287
117 0506 Fabjan Eli KV1 TDK 0 4 -696
118 1378 Praprotnik Srečko KVC 0 4 -707
119 0434 Mežnar Petra KV2 PIK 0 4 -817
120 1374 Kveder Božidar TKM 0 4 -904
121 1236 Meglen Olga KV2 DTŠ 0 4 -1314
122 1366 Filipič Bruno TDL 0 4 -1360
123 1265 Šoštarič Jolanda TDP 0 4 -1547
124 0504 Kodba Stanko M TSM 0 4 -2857
125 1113 Debeljak Boris KV1 DUI 0 3,5 -732
126 1289 Mikula Ludvik KV3 TKM 0 3,5 -1035
127 0031 Koštomaj Marjan M KVC 0 3,5 -1383
128 1339 Tušek Lidija TDP 0 3,5 -1432
129 0756 Šalamun Slavko KV2 PIK 0 3 -1180
130 1336 Lipnik Jožef st. TRR 0 3 -1297
131 0954 Polenčič Franc M EPI 0 3 -2488
132 0911 Bolje Marija KV2 DUI 0 2,5 -2819