Uradni začetni raiting za sezono 2015

Laško, 25. 11. 2014

Pri izračunu raitinga so bila upoštevana vsa določila pravilnika o raitingu, upoštevan je bil povprečen raiting za vsa uradna tekmovanja za posameznike v DP, brez Masters. Objavljeni raiting je potrdil Škis odbor na  3. seji v Laškem 25. 11. 2014

Član Ime člana Kategorija Klub Začetni raiting 2015
1 0382 Pučko Rudolf M TSM 321,00
2 1375 Majcen Zoran KV2 TKM 316,04
3 1175 Šukljan Loris MM TKM 312,14
4 0918 Filipančič Igor MM TSK 309,34
5 0030 Štimac Cvetko MM ŠED 305,93
6 1075 Goršič Janez MM TIM 297,23
7 1198 Drev Iztok KV1 TIM 297,16
8 1173 Jakopič Miran M TKM 292,59
9 0515 Klojčnik Ljuban KV1 HKR 288,16
10 1347 Vekić Pero TSM 285,99
11 1197 Toplak Mišo KV1 TIM 277,63
12 0317 Medved Samo MM TKM 276,60
13 1190 Bastašič Milan KV1 TRR 274,95
14 1182 Močnik Zdravko KV1 TSK 272,84
15 1260 Mastnak Nikolaj KV1 VAL 272,43
16 1138 Djordjević Nenad KV2 DTŠ 269,11
17 0820 Markič  Alojz M EPI 267,46
18 0086 Kimovec Rajko MM TDK 262,19
19 0011 Randjelovič Boško MM VAL 259,90
20 0801 Žolnir Bojan KV1 KVC 256,15
21 1073 Jerič Simon KV1 TDL 252,57
22 0346 Ule Evald KV1 TDL 252,46
23 0823 Žorž  Stojan M EPI 248,72
24 0307 Makovec Bojan ŠM TDK 247,34
25 1340 Mrđen Peter KV1 TDP 247,34
26 0306 Bizjak Franc M TDK 247,18
27 1096 Jerič Tina TDL 246,69
28 0337 Porenta Srečko KV1 PIK 246,54
29 0973 Planinc Marjan KV1 TDK 244,75
30 0247 Lakič Fikret M ŠED 242,74
31 1104 Karat Samo M KVC 241,73
32 0795 Ajd  Josip KV1 VAL 240,42
33 0639 Peterman Rok M PIK 239,27
34 1342 Bregar Jože KV3 TDP 238,92
35 0750 Macuh Janko M TDK 237,97
36 1106 Križanič Danilo KV1 TSM 237,67
37 0906 Mumlek Štefan KV1 ORM 236,74
38 0902 Hasemali Fredi KV1 TDP 236,14
39 0009 Kopač Aleš M TIM 235,68
40 1090 Humar Bojan KV1 EPI 234,55
41 0753 Drstvenšek Robert M TDK 230,63
42 1349 Jerič Bojana – TIM TIM 230,58
43 1392 Vrečar Željko TRR 230,57
44 0669 Anderle Andrej M TDK 229,81
45 0508 Kodrič Jože KV1 TSM 228,79
46 1261 Golob Drago KV2 TSK 227,35
47 1142 Beg Drago M TIM 226,58
48 0916 Koranter Silvester M TKM 224,28
49 0649 Dolenc Matjaž KV1 TDK 223,69
50 0509 Nemšak Leon ŠM ORM 222,16
51 1396 Zupan Rok DTŠ 221,29
52 1022 Rus Marjan M HKR 220,23
53 1231 Cebin Franc KV2 ŠED 219,02
54 0104 Stegnar Jure MM TSK 214,87
55 1127 Vidmar Drago M TSK 212,29
56 0230 Lavrič Jože M ŠED 212,19
57 0572 Peternelj Henrik M TDK 211,01
58 0463 Munda Marjan KV1 ORM 210,81
59 0050 Gradišnik Dušan KV1 VAL 210,28
60 0583 Kozjek Miloš M TKM 208,58
61 1164 Kovač Anton M ŠED 208,09
62 0305 Jelakovič Ivan MM VAL 206,56
63 1262 Pišek Igor KV2 TDL 206,32
64 0720 Lampret Franc KV1 TSM 205,87
65 1191 Brcko Danijel KV2 TRR 205,34
66 0484 Zadravec Zlatko KV1 ORM 204,74
67 0205 Lotrič Stanko MM TSK 203,49
68 0266 Plazar Branko KV1 VAL 202,00
69 1058 Šifrer Franc KV1 HKR 199,51
70 0376 Krajnc Leo KV1 PAH 197,25
71 0054 Bogadi Franjo M KVC 197,12
72 0504 Kodba Stanko M TSM 196,77
73 1210 Trauner Robert KV1 TSK 195,79
74 0056 Skubic Franc M PIK 195,75
75 0006 Perovšek Milan M PIK 194,52
76 1343 Plestenjak Franci TDK 193,68
77 0825 Ažman Anton KV1 TDK 193,47
78 0901 Lebar Tomaž KV1 ORM 193,00
79 1390 Pestar Branko TDK 189,93
80 0027 Cilenšek Stane M PIK 189,38
81 1162 Kahrič Edo KV2 TDL 188,41
82 0944 Duračković Sead KV1 TDL 188,37
83 0345 Ivanetič Zvone M PIK 186,35
84 0447 Hočevar Jože KV1 TDL 186,18
85 1074 Jerič Bojana KV1 TDL 183,61
86 1248 Banko Dušan KV3 TSK 183,37
87 0617 Mušič Gorazd ORM 182,60
88 1004 Verčič Milan M HKR 178,67
89 1282 Lipnik Jožef ml. KV1 TRR 178,33
90 1374 Kveder Božidar TKM 177,79
91 0900 Obran Stanislav KV1 ORM 177,78
92 1337 Krajnčič Ivan TRR 177,66
93 1379 Kovač Janez TDL 176,01
94 0018 Smodej Jože KV1 VAL 175,39
95 0434 Mežnar Petra KV2 PIK 173,47
96 1293 Ožbolt Miro KV2 ŠED 170,44
97 1288 Lanišek Cveto KV1 TKM 170,29
98 0013 Gregorin Dušan KV1 TIM 169,72
99 1388 Kolevski Vesna DTŠ 168,66
100 1320 Skitek Zdenko KV2 TSK 165,77
101 1359 Bauk Mirsad DTŠ 165,49
102 1290 Bevk Franc KV3 TKM 165,18
103 1394 Vreča Mitja TDL 164,68
104 0297 Ognjanovič Dragan KV1 TSK 164,48
105 1156 Pristovnik Jurij KV2 TIM 164,33
106 1254 Hajnšek Tanja KV3 TRR 163,27
107 0571 Bohak Branko KV3 PAH 162,50
108 1378 Praprotnik Srečko KVC 161,67
109 0514 Bizjak Ciril KV1 TDK 161,39
110 1373 Hribar Marjan TKM 161,39
111 1284 Kobilšek Jože KV3 TKM 161,23
112 0320 Tacer Marjan KV2 PAH 158,12
113 1014 Krajnc Irena KV2 PAH 157,13
114 0171 Podvršnik Marko MM TDK 156,30
115 0535 Bizjak Ciril ml. KV1 TDK 154,00
116 0190 Zakrajšek Matjaž – PIK PIK 153,87
117 1269 Korez Milan KV2 TDP 153,44
118 1339 Tušek Lidija TDP 150,92
119 0907 Somer Štefan KV1 TSM 150,80
120 1113 Debeljak Boris KV1 DUI 150,35
121 1160 Turk Anton KV2 ŠED 149,60
122 1323 Demšar Jurij KV3 TDK 148,65
123 1370 Milunič Milovan TDP 147,98
124 0847 Polše Franjo KV2 TDL 147,59
125 0486 Rebol Janez KV2 TDK 146,52
126 1324 Demšar Matevž TDK 144,53
127 0474 Volf Franc KV1 ŠED 143,96
128 0023 Kranjc Franc KV1 VAL 143,71
129 0928 Jamnik Marjan KV2 DTŠ 143,21
130 1291 Velkavrh Brane KV3 TKM 142,83
131 0038 Leko Zoran M PIK 142,48
132 0962 Kaučič Darko KV2 TSM 141,05
133 0954 Polenčič Franc M EPI 140,49
134 1118 Križ Rok KV1 ŠED 140,32
136 1066 Suhoveršnik Nastja TKM 139,04
137 1081 Jenko Novka KV2 DUI 138,63
138 0052 Tavzes Cvetko KV1 VAL 138,49
139 1206 Eberle Lado ŠED 138,41
140 0957 Salamon Tone KV1 TSM 138,07
141 0555 Piskernik Zdenka KV1 TDK 137,42
142 0064 Mesojedec Janko KV1 ŠED 136,94
143 1024 Štern Bojan KV1 PIK 136,28
144 0229 Bobič Mojca KV1 TDK 136,10
145 1393 Špacapan Alenka TDL 135,73
146 1336 Lipnik Jožef st. TRR 135,36
147 0461 Ivanuša Jani KV1 ORM 134,72
148 0071 Slapničar Brane KV1 PIK 134,38
149 0761 Kadunc Stane M VAL 132,73
150 0861 Gavranovič Vlado KV1 PIK 132,48
151 0224 Bobič Ljubo KV2 TDK 131,21
152 0506 Fabjan Eli KV1 TDK 130,98
153 1361 Gorenc Lado KV3 TKM 130,27
154 0031 Koštomaj Marjan M KVC 129,49
155 0783 Plavčak Leopold KV1 TRR 128,53
156 1137 Černe Vera KV3 DTŠ 128,23
157 0358 Babnik Igor KV1 PIK 128,07
158 1384 Hribar Vincenc TKM 127,31
159 1316 Kamenšek Ana KV3 TRR 126,87
0911 Bolje Marija KV2 DUI 126,39
160 0487 Veselič Renato M TDK 124,81
161 0348 Lalovič Zvone KV2 VAL 124,53
162 0022 Heferle Silvo KV1 TIM 124,12
163 1250 Fekonja Milan KV2 TSK 123,60
164 0507 Piskernik Jakob KV1 TDK 122,13
165 0047 Zupanc Lojze KV1 VAL 122,10
166 1236 Meglen Olga KV2 DTŠ 122,03
167 1159 Ahac Franc KV1 ŠED 121,85
168 0734 Hribar Ignac KV1 PIK 121,47
169 1245 Anzelc Živko TSK 120,20
170 0483 Rihtarič Jože KV1 ORM 118,99
171 0005 Lokar Maks KV1 PIK 117,92
172 1266 Starkl Peter KV3 TDP 117,89
173 1263 Raišić Miloš TDL 117,24
174 1385 Janžekovič Zvonko TDP 116,18
175 1194 Mrkša Pavle KV3 TRR 115,42
176 1380 Koradej Štefan TDL 114,57
177 1358 Kojc Miran TDP 114,39
178 1211 Ferbar Janez TDL 112,58
179 1133 Merkuš Anton PAH 111,08
180 0832 Milanovič Ilija KV2 DTŠ 109,34
181 0914 Vrtovec Dušan KV1 TDL 106,59
182 1356 Klemenčič Gorazd KV3 TSK 101,48
183 1366 Filipič Bruno TDL 101,42
184 0362 Frajzman Milko KV1 TSM 101,07
185 1239 Berce Vinko KV2 EPI 100,78
186 0213 Lapajne Marjan M PIK 99,32
187 0923 Godnjavec Franci M BKP 98,76
188 1185 Orož Marjan KV1 TSK 98,74
189 0490 Borčnik Dare KV3 TKM 97,91
190 1041 Hartman Robert KV2 ŠED 97,76
191 0799 Sodja Anže M TSK 97,31
192 1013 Kokol Aleš KV2 TDP 97,19
193 1289 Mikula Ludvik KV3 TKM 94,60
194 1193 Kokovnik Igor KV2 TRR 93,59
195 0756 Šalamun Slavko KV2 PIK 92,45
196 1023 Čufer Marjan KV1 HKR 90,42
197 0059 Štimac Marjan KV2 ŠED 90,15
198 1045 Bec Alojz KV1 TDK 88,53
199 0917 Mrvar Lado KV1 PIK 88,40
200 1381 Gavez Peter TSM 86,98
201 0024 Sluga Tone KV2 VAL 85,65
202 1369 Račnik Janez TSK 85,39
203 1317 Plavčak Metka TRR 81,15
204 1397 Cencen Boris VAL 80,35
205 1180 Mlinar Vlasta KV2 KVC 80,21
206 1141 Štante Sašo KV1 KVC 78,29
207 0933 Čondič Valter M BKP 77,66
208 1335 Štrajhar Bojan TKM 76,57
209 0444 Marenče Anton KV1 TDK 75,87
210 0446 Jež Ivo KV1 TKM 74,72
211 1325 Krajnik Stane TDK 73,42
212 0625 Bogataj Dimitrij M TSK 72,37
213 1265 Šoštarič Jolanda TDP 71,70
214 1029 Štrubelj Franc KV3 TDL 69,37
215 0925 Pavlija Marjan KV1 BKP 67,68
216 1287 Marolt Brane TKM 67,65
217 1167 Ramšak Bogomir KV2 KVC 67,27
218 0201 Maksimovič Manja M DTŠ 61,37
219 0017 Lovše Janez KV1 PIK 59,68
220 0353 Medved Vera KV2 PAH 57,08
221 0094 Vengušt Marjan KV1 KVC 56,43
222 1153 Grdič Ivica KV2 DUI 54,60
223 0141 Jereb Jani KV1 VAL 54,15
224 1251 Prevolšek Otmar TRR 53,12
225 0133 Jakop Vlado KV2 TIM 52,65
226 1227 Jurjevec Valentina KV2 TSK 51,34
227 1143 Pučko Simon KV2 PIK 50,99
228 1371 Srpčič Peter TDP 50,40
229 1338 Ficko Marjan ORM 48,24
230 1092 Rozman Karol KV1 TDL 47,77
231 0982 Andrejašič Branko KV1 PAH 47,54
232 0102 Zagoričnik Matjaž KV2 VAL 46,78
233 0932 Kamenšek Marko KV1 TDL 46,13
234 1389 Radolič Igor TSM 46,01
235 0532 Dagarin Marijan KV1 TDL 45,51
236 1091 Neral Jožef KV1 TDL 45,19
237 0001 Višček Stane M PIK 44,75
238 0398 Šutalo Domagoj M ORM 42,41
239 1220 Brunčič Iva KV2 PAH 41,26
240 0135 Mal Maks TKM 38,94
241 0826 Miklič Nikolaj KV1 TDL 38,58
242 1061 Majnik Borut KV2 BKP 38,06
243 1240 Kebe Ivan KV3 EPI 36,97
244 1139 Marsenič Irena KV2 EPI 36,76
245 1268 Rižnar Miran TDP 36,48
246 0068 Selič Zvone KV2 VAL 36,36
247 1009 Novak Simon HKR 35,74
248 1018 Jug Boris M PAH 35,56
249 0942 Flek Franc TDL 35,11
250 1332 Repnik Bojan DTŠ 35,11
251 1352 Stojanovič Milorad BKP 35,03
252 1217 Zakovšek Sabina KV2 ORM 34,43
253 1100 Lončar Nada KV3 TDL 33,24
254 1098 Cvrle Branislav KV3 TDL 32,98
255 1089 Jurca Niko KV1 EPI 32,66
256 0072 Sluga Andrej KV2 VAL 31,57
257 1348 Rek Anton PAH 31,57
258 1341 Kirbiš Jelko ORM 31,21
259 1277 Žerjav Miran KV3 TDL 31,05
260 0559 Debevc Jože KV3 EPI 30,83
261 0036 Lesjak Srečko KV1 TIM 30,53
262 1031 Česen Slavko KV2 HKR 28,75
263 1174 Hiršel Stojan KV3 TKM 28,48
264 1130 Tomšič Marjan BKP 28,21
265 1152 Franulič Jure KV3 KVC 27,18
266 1368 Maklin Jože TSK 26,55
267 1005 Kašman Cene KV2 HKR 26,44
268 1367 Beširevič Irfan TDL 26,05
269 1199 Jelen Boris KV3 PAH 25,94
270 1209 Hvasti Janko KV2 MER 25,90
271 1219 Petrič Zdravko-PIK PIK 25,76
272 1006 Lapajne Andrej KV2 HKR 25,64
273 1238 Kraševec Matej KV3 EPI 25,64
274 0922 Kosič Anton KV1 DUI 25,60
275 1154 Majč Mirko KV3 ORM 25,45
276 1364 Urlep Andrej HKR 25,37
277 1093 Smrdel Franc KV1 TDL 24,83
278 1294 Viher Rok TRR 23,94
279 0992 Vogrinčič Zvonko KV2 PAH 23,90
280 0269 Maksimovič Branko KV1 DTŠ 23,67
281 0608 Senekovič Franc ŠED 23,50
282 1328 Jovanovič Ljubo TDL 23,28
283 1267 Cobelj Samo TDP 23,10
284 1372 Potočnik Zvone DTŠ 23,10
285 1253 Založnik Anton TRR 23,05
286 0292 Brance Teodor KV3 TIM 22,22
287 1365 Ramšak Aljaž ŠED 22,03
288 0081 Klavžer Rajko KV1 TDK 21,31
289 1296 Valcl Ivan TSK 20,82
290 1257 Mohorič Adolf KVC 20,72
291 0769 Horvat Danijel KV1 TDP 20,56
292 1318 Kovačič Ana TDL 20,54
293 1149 Brajdot Danilo KV2 EPI 19,53
294 0858 Ovsenk Miroslav KV2 PAH 19,35
295 1140 Salkić Ibrahim KV3 TDL 19,04
296 0626 Hribernik Franc ŠDP 18,91
297 1330 Zajc Miran BKP 18,67
298 0934 Jeretič Marjan KV1 BKP 17,91
299 1333 Kralj Jože DTŠ 17,91
300 0859 Repič Marko M EPI 17,77
301 1299 Tonkli Miroslav ŠDT 17,70
302 1353 Završnik Miro TRR 17,31
303 1188 Kunstelj Marina KV3 HKR 17,22
304 1329 Mezgec Mirko BKP 16,79
305 0144 Sojč Anton KV1 TIM 16,71
306 0199 Horvat Marijan KV1 TDL 16,71
307 0256 Kržič Aleš M MER 16,01
308 1116 Sušnik Zoran PIK 15,76
309 1363 Resnik Gregor TKM 15,63
310 0046 Voljavec Sonja M VAL 15,55
311 1132 Jenčič Uroš KV1 TDL 15,52
312 0025 Voljavec Matjaž M VAL 15,43
313 0155 Zajc Božidar KV1 PIK 15,30
314 1120 Pajk Ivan KV2 TDL 15,18
315 1314 Šotanji Goran TPK 15,17
316 0236 Žefran Alojz KV3 PIK 14,44
317 0805 Progar  Edvard KV3 EPI 13,98
318 0015 Turščak Stane M VAL 13,85
319 1292 Juvanc Rozalija PIK 13,68
320 1165 Lovšin Anton 0 ŠED 13,53
321 0931 Žvab Ljubica KV2 DUI 12,97
322 1049 Kijevčanin Dragoslav KV1 TDL 12,86
323 0624 Štabuc Vinko KV3 ŠDP 12,68
324 1147 Kureš Branko VAL 12,64
325 0630 Pretnar Janez KV2 MER 12,52
326 1249 Pur Miran KVC 12,33
327 0816 Progar  Karmen EPI 12,12
328 1169 Voh Albin KV3 PAH 11,85
329 0919 Korošec Stane KV2 TDL 11,75
330 0972 Pečnik Borut KV2 TDL 11,55
331 0557 Pohole Miloš EPI 11,54
332 1311 Kukovič Matjaž TPK 11,49
333 0792 Mirt  Jože KV1 PAH 11,48
334 1312 Podrgajs Jure TPK 11,46
335 1067 Sušnik Dane PIK 11,17
336 0929 Paulič Mirko KV2 TDL 11,05
337 1208 Tkalec Martin ŠED 11,01
338 1303 Škoberne Renato ŠDT 10,97
339 1204 Jelenovič Lado ŠED 10,92
340 0302 Mamič Sabina TDL 10,85
341 1326 Zupan Franc TKM 10,63
342 1278 Trontelj Janez KV3 TDL 10,61
343 1223 Hribljan Davorin TDL 10,03
344 1280 Tkalec Aleš TSM 9,86
345 1246 Radišek Jože KVC 9,65
346 1279 Jamar Martin TDL 9,57
347 1309 Ravnjak Ervin TPK 9,54
348 0158 Ajdišek Milan KV1 TDL 9,31
349 0807 Stegel  Albin KV3 EPI 9,30
350 1310 Sims Oliver George TPK 9,14
351 1166 Taseski Dejan KVC 9,08
352 1178 Kokot Marjan TDP 9,07
353 0896 Hrovat Lojze KV1 TDL 9,01
354 0735 Drnovšek Tone KV2 PIK 8,88
355 1362 Premk Christian TKM 8,83
356 0004 Klemenčič Frane MM PIK 8,79
357 1222 Poznič Biserka PAH 8,67
358 0371 Pinter Franc KV1 PAH 8,66
359 0438 Jeranko Robert KVC 8,49
360 1344 Kukovič Drago VAL 8,34
361 0882 Slivnik Klemen KV2 TDK 8,16
362 1053 Marinič Alojz TDL 8,16
363 0363 Luthar Bojan KV1 PAH 8,10
364 1319 Zorko Robert TDL 8,01
365 0657 Pečnik Karel KV2 MER 7,86
366 0855 Strohsack Bogomir DUI 7,83
367 0809 Lavrič  Milka EPI 7,77
368 1233 Kavčič Majda TDL 7,75
369 0854 Bolje Jože KV2 DUI 7,70
370 1281 Dobnik Zvone TSK 7,67
371 1256 Vavpotič Milan TDL 7,62
372 1146 Maister Mladen PIK 7,51
373 1148 Mislej Iztok EPI 7,44
374 1082 Bajc Simona EPI 7,19
375 1213 Žagar Boštjan TDL 7,09
376 1226 Vede Vojko TSK 6,95
377 0593 Beznik  Franci KV2 MER 6,91
378 1179 Mušič Boris TDL 6,85
379 1258 Vehabovič Janja ŠED 6,72
380 1055 Kijevčanin Drago ml. KV2 TDL 6,63
381 0872 Ćosić Ante KV2 KVB 6,51
382 0257 Ljubišič Drago KV2 VAL 6,50
383 0700 Kastelic Jože KV2 PIK 6,13
384 0960 Brajkovič Vlasta KV3 TDL 6,07
385 1187 Srabočan Milena HKR 5,80
386 0002 Pleteršič Bojan M KVC 5,78
387 0467 Grivec Aleš KV2 ORM 5,78
388 1161 Alidič Iztok KV3 TDL 5,69
389 0813 Košnik  Srečko EPI 5,67
390 1040 Novina Vojko TDL 5,61
391 1270 Fijačko Andrej TDP 5,55
392 1297 Lačen Marijan TSK 5,41
393 1237 Veladžič Ibrahim TDL 5,10
394 0937 Žitnik Aleš KV3 TDL 5,03
395 0798 Kozjek Cene KV1 TDL 5,01
396 1129 Hace Robert TDL 4,92
397 0468 Černe Marjan KV3 MER 4,83
398 1235 Tavčar Vinko HKR 4,70
399 0067 Kelih Zdravko KV1 KVB 4,69
400 0757 Bertoncelj Marta KV3 MER 4,62
401 0969 Grubar Aleš KV3 PIK 4,62
402 0751 Macuh Darko KV1 MER 4,50
403 0908 Urlep Leopold KV1 PAH 4,49
404 1264 Berkovič Bojan TDL 4,38
405 0401 Žičkar Robert TPK 4,36
406 1102 Kammrath Igor KV3 TDL 4,33
407 0887 Medved Bogomir KV1 PAH 4,23
408 0485 Grivec Milan KV2 ORM 4,22
409 1203 Debeljak Stojan ŠED 4,17
410 1144 Kodorovič Marjan mer 4,09
411 1050 Lipovac Franc KV3 TDL 4,02
412 1111 Mohorič Jože MER 4,00
413 0454 Gorjup Marjan KV2 TDL 3,85
414 1184 Smole Primož PIK 3,82
415 0842 Blatnik Ivan KV2 DTŠ 3,81
416 1232 Jagodič Janko PAH 3,80
417 1181 Roglič Marko TDL 3,79
418 1244 Kramberger Rudi PAH 3,75
419 0993 Bauman Slavko KV3 PAH 3,74
420 0938 Slivnik Sebastjan KV3 TDK 3,71
421 1186 Paradžik Marica TDL 3,38
422 0223 Kelih Miloš KV3 KVB 3,28
423 1038 Sila Asta EPI 3,25
424 0856 Perc Rudolf DUI 3,04
425 0895 Miklič Andrej KV3 TDL 2,95
426 1230 Černe Heidi MER 2,93
427 0080 Koporec Bojan KV3 PIK 2,90
428 1218 Cokan Tomaž ŠED 2,81
429 1065 Šterk Tomaž KV3 KVB 2,75
430 0084 Sever Vili KV2 VAL 2,66
431 0947 Kregar Matjaž TDL 2,64
432 0496 Gorenc Jože KV1 TDL 2,57
433 1114 Hedžet Drago ORM 2,56
434 0517 Cvetek Jože KV2 TDL 2,48
435 1037 Pelan Stane KV3 EPI 2,48
436 0871 Slak Stane 0 MER 2,45
437 0958 Rakar Milka KV1 PAH 2,45
438 1057 Klojčnik Marko HKR 2,39
439 0845 Indihar Tomaž KV3 KTS 2,32
440 0806 Dekanj  Adam KV3 EPI 2,31
441 1131 Jakša Gregor TDL 2,29
442 1145 Skala Riči TDK 2,25
443 0091 Vencelj Joze KV2 PIK 2,11
444 1105 Ferenc Aleksander KVC 2,10
445 0950 Mikič Aleksandar KV3 BKP 2,04
446 1243 Jelerčič Mateja EPI 1,96
447 1136 Koren Valdi BKP 1,95
448 0897 Borondič Zdravko KV3 TDL 1,92
449 1123 Porenta Franc MER 1,90
450 1044 Viličič Ante 0 TDL 1,83
451 0819 Fiegl  Italo M EPI 1,82
452 1224 Milhar Franci ŠDP 1,80
453 0841 Lopičič Peter KV2 DTŠ 1,78
454 0782 Sušanj Gregor KV3 ORM 1,77
455 0453 Petrič Zdravko TDL 1,76
456 0278 Zupan Franc VAL 1,73
457 1094 Horn Franc TDL 1,71
458 1150 Stare Vojko KVB 1,65
459 0445 Marenče Silvestra KV2 MER 1,64
460 0264 Rugelj Mitja KV1 VAL 1,62
461 1036 Bergoč Darjo EPI 1,59
462 0008 Jeraj Jože M PIK 1,53
463 1046 Lavrič Miran KVB 1,51
464 0758 Bertoncelj Janez MER 1,49
465 1003 Zakrajšek Matjaž BKP 1,45
466 0676 Kožar Marko KTS 1,44
467 1151 Brajer Nace PIK 1,43
468 0012 Erjavec Nikolaj MM FIG 1,31
469 1000 Gaspari Marta DTŠ 1,22
470 1056 Stropnik Feliks ORM 1,14
471 0073 Plahuta Darko KV2 TRR 1,12
472 1229 Jankovič Robert TDL 1,08
473 0083 Zorko Bogdan KV3 TIM 1,03
474 0717 Fras Dušan KV1 PAH 1,01
475 0723 Dirnbek  Anton TRR 1,00