Uradni začetni raiting za sezono 2016

Laško, 1. 12. 2015

Pri izračunu raitinga so bila upoštevana vsa določila pravilnika o raitingu, upoštevan je bil povprečen raiting za vsa uradna tekmovanja za posameznike v DP, brez Masters. Objavljeni raiting je potrdil Škis odbor na  redni seji v Laškem 1. 12. 2015

Član Ime člana Kategorija Klub začetni raiting 2016
1 1175 Šukljan Loris MM TKM 307,5
2 0923 Godnjavec Franci M BKP 287,36
3 0649 Dolenc Matjaž M TDK 272,22
4 0669 Anderle Andrej M TDK 270,61
5 1173 Jakopič Miran M TKM 259,13
6 0918 Filipančič Igor ŠM TSK 255,16
7 1104 Karat Samo M KVC 250,73
8 0504 Kodba Stanko M TSM 247,57
9 0305 Jelakovič Ivan MM VAL 242,25
10 0617 Mušič Gorazd ORM 240,37
11 1260 Mastnak Nikolaj KV1 VAL 239,99
12 0902 Hasemali Fredi KV1 TDP 239,29
13 0006 Perovšek Milan M PIK 236,75
14 1127 Vidmar Drago M TSK 235,56
15 1075 Goršič Janez MM TIM 235,38
16 1231 Cebin Franc KV1 ŠED 233,15
17 0753 Drstvenšek Robert M TDK 232,65
18 1356 Klemenčič Gorazd KV3 TSK 231,26
19 1164 Kovač Anton M ŠED 231
20 0820 Markič  Alojz M EPI 222,09
21 1022 Rus Marjan M HKR 221,51
22 0337 Porenta Srečko KV1 PIK 221,24
23 1197 Toplak Mišo KV1 TIM 220,21
24 1375 Majcen Zoran KV1 TKM 219,3
25 1190 Bastašič Milan KV1 TRR 216,87
26 0307 Makovec Bojan ŠM TDK 216,25
27 0346 Ule Evald KV1 TDL 212,67
28 0801 Žolnir Bojan M KVC 212,03
29 1182 Močnik Zdravko M TSK 211,89
30 0018 Smodej Jože KV1 VAL 208,13
31 1349 Jerič Bojana – TIM KV3 TIM 207,47
32 1340 Mrđen Peter KV1 TDP 206,59
33 0463 Munda Marjan KV1 ORM 205,64
34 0916 Koranter Silvester M TKM 202,79
35 0461 Ivanuša Jani KV1 ORM 201,28
36 0266 Plazar Branko KV1 VAL 200,44
37 1254 Hajnšek Tanja KV2 TRR 197,93
38 1248 Banko Dušan KV2 KVC 197,42
39 0317 Medved Samo MM TKM 197,35
40 1090 Humar Bojan M EPI 196,19
41 1262 Pišek Igor KV1 TDL 195,53
42 0030 Štimac Cvetko MM ŠED 195,31
43 0382 Pučko Rudolf M TSM 192,03
44 0973 Planinc Marjan KV1 TDK 190,45
45 0050 Gradišnik Dušan KV1 VAL 189,95
46 0508 Kodrič Jože KV1 ORM 189,72
47 0572 Peternelj Henrik M TDK 187,07
48 0901 Lebar Tomaž KV1 ORM 186,4
49 0027 Cilenšek Stane M PIK 185,05
50 0509 Nemšak Leon ŠM ORM 185,03
51 1106 Križanič Danilo KV1 ORM 184,59
52 1389 Radolič Igor TSM 184,36
53 1342 Bregar Jože KV2 TDP 184,19
54 0247 Lakič Fikret M ŠED 183,78
55 0917 Mrvar Lado KV1 PIK 183,75
56 0750 Macuh Janko M TDK 183,43
57 0474 Volf Franc KV1 ŠED 183,3
58 0907 Somer Štefan KV1 TSM 182
59 1266 Starkl Peter KV3 TDP 181,82
60 0345 Ivanetič Zvone M PIK 181,71
61 1073 Jerič Simon KV1 TDL 181,53
62 0783 Plavčak Leopold KV1 TRR 177,8
63 1206 Eberle Lado ŠED 177,52
64 0306 Bizjak Franc M TDK 175,8
65 1156 Pristovnik Jurij KV2 TIM 175,77
66 0639 Peterman Rok M PIK 175,27
67 0011 Randjelovič Boško MM VAL 173,91
68 0038 Leko Zoran M PIK 172,87
69 0056 Skubic Franc M PIK 171,56
70 0230 Lavrič Jože M ŠED 171,14
71 1339 Tušek Lidija KV3 TDP 170,1
72 1250 Fekonja Milan KV2 KVC 169,42
73 0906 Mumlek Štefan KV1 ORM 168,51
74 0013 Gregorin Dušan KV1 TIM 168,48
75 1210 Trauner Robert KV1 KVC 168,02
76 1378 Praprotnik Srečko KVC 167,31
77 0515 Klojčnik Ljuban KV1 HKR 166,61
78 1370 Milunič Milovan KV3 TDP 164,42
79 0823 Žorž  Stojan MM EPI 163,4
80 0962 Kaučič Darko KV2 TSM 163,12
81 0720 Lampret Franc KV1 TSM 162,98
82 1320 Skitek Zdenko KV2 TSK 162,89
83 0900 Obran Stanislav KV1 ORM 162,81
84 1293 Ožbolt Miro KV2 ŠED 162,42
85 1143 Pučko Simon KV2 PIK 157,98
86 1191 Brcko Danijel KV1 TRR 157,67
87 1137 Černe Vera KV2 DTŠ 155,94
88 1004 Verčič Milan M HKR 154,17
89 1058 Šifrer Franc KV1 HKR 153,36
90 0297 Ognjanovič Dragan KV1 TSK 152,84
91 1162 Kahrič Edo KV2 TDL 152,56
92 0583 Kozjek Miloš M TKM 152,42
93 0205 Lotrič Stanko MM TSK 151,73
94 1185 Orož Marjan KV1 TSK 150,29
95 1398 Zafošnik Vladimir TRR 149,82
96 1261 Golob Drago KV1 TSK 148,48
97 1269 Korez Milan KV2 TDP 146,74
98 0484 Zadravec Zlatko KV1 ORM 146,2
99 1074 Jerič Bojana KV1 TDL 144,73
100 0795 Ajd  Josip KV1 VAL 144,61
101 0376 Krajnc Leo KV1 PAH 144,58
102 1282 Lipnik Jožef ml. KV1 TRR 144,57
103 1404 Salobir Norbert KVC 143,38
104 1347 Vekić Pero TSM 143
105 1388 Kolevski Vesna DTŠ 142,68
106 1096 Jerič Tina KV3 TDL 140,24
107 1379 Kovač Janez KV3 TDL 138,3
108 1402 Plazar Nada VAL 133,58
109 0914 Vrtovec Dušan KV1 TDL 132,16
110 1198 Drev Iztok M TIM 130,14
111 0944 Duračković Sead KV1 TDL 130
112 0825 Ažman Anton M TDK 128,53
113 1359 Bauk Mirsad KV3 DTŠ 127,77
114 1024 Štern Bojan KV1 PIK 125,69
115 0094 Vengušt Marjan KV1 KVC 125,09
116 1180 Mlinar Vlasta KV2 TIM 125,07
117 1401 Heberle Tomaž TDK 122,47
118 1238 Kraševec Matej KV3 EPI 121,64
119 1392 Vrečar Željko TRR 121,43
120 1405 Ivekovič Slavko TRR 120,56
121 0009 Kopač Aleš M TIM 117,84
122 0158 Ajdišek Milan KV1 TDL 116,21
123 1316 Kamenšek Ana KV3 TRR 115,63
124 1142 Beg Drago M TIM 113,29
125 0928 Jamnik Marjan KV2 DTŠ 112,05
126 1159 Ahac Franc KV1 ŠED 110,43
127 1393 Špacapan Alenka TDL 110,32
128 1066 Suhoveršnik Nastja TKM 108,85
129 0104 Stegnar Jure MM TSK 107,44
130 1236 Meglen Olga KV2 DTŠ 107,01
131 1093 Smrdel Franc KV1 TDL 106,66
132 0052 Tavzes Cvetko KV1 VAL 106,14
133 1287 Marolt Brane TKM 105,85
134 0507 Piskernik Jakob KV1 TDK 104,52
135 1406 Rožman Danijel HKR 102,09
136 1337 Krajnčič Ivan KV3 TRR 100,19
137 0047 Zupanc Lojze KV1 VAL 98,73
138 0054 Bogadi Franjo M KVC 98,56
139 1396 Zupan Rok DTŠ 98,05
140 1343 Plestenjak Franci TDK 96,84
141 1336 Lipnik Jožef st. TRR 92,67
142 0434 Mežnar Petra KV1 PIK 91,71
143 1291 Velkavrh Brane KV3 TKM 90,68
144 0555 Piskernik Zdenka KV1 TDK 90,6
145 0535 Bizjak Ciril ml. KV1 TDK 87,76
146 0514 Bizjak Ciril KV1 TDK 87,68
147 1390 Pestar Branko TDK 86,42
148 1288 Lanišek Cveto KV1 TKM 85,15
149 1211 Ferbar Janez TDL 83,75
150 1394 Vreča Mitja TDL 82,34
151 1284 Kobilšek Jože KV2 TKM 80,62
152 0320 Tacer Marjan KV2 PAH 79,06
153 1014 Krajnc Irena KV2 PAH 78,57
154 1361 Gorenc Lado KV2 TKM 76,06
155 1113 Debeljak Boris KV1 DUI 75,18
156 0171 Podvršnik Marko MM TDK 74,94
157 0761 Kadunc Stane M VAL 74,29
158 1138 Djordjević Nenad KV1 DTŠ 73,93
159 0486 Rebol Janez KV1 TDK 73,26
160 0826 Miklič Nikolaj KV1 TDL 71,72
161 1382 Somer Grega TSM 71,26
162 0847 Polše Franjo KV2 TDL 71,24
163 0954 Polenčič Franc M EPI 70,25
164 1118 Križ Rok KV1 ŠED 70,16
165 1081 Jenko Novka KV2 DUI 69,32
166 0229 Bobič Mojca KV1 TDK 68,05
167 0447 Hočevar Jože KV1 TDL 67,08
168 0861 Gavranovič Vlado KV1 PIK 66,24
169 1358 Kojc Miran TDP 65,63
170 0224 Bobič Ljubo KV2 TDK 65,61
171 0086 Kimovec Rajko MM TKM 65,45
172 0031 Koštomaj Marjan M KVC 64,75
173 1384 Hribar Vincenc TKM 63,66
174 0911 Bolje Marija KV2 DUI 63,2
175 0487 Veselič Renato M TDK 62,56
176 0022 Heferle Silvo KV1 TIM 62,06
177 1325 Krajnik Stane TDK 60,75
178 0483 Rihtarič Jože KV1 ORM 59,5
179 0064 Mesojedec Janko KV1 ŠED 58,54
180 1385 Janžekovič Zvonko TDP 58,09
181 1323 Demšar Jurij KV3 TDK 57,78
182 1194 Mrkša Pavle KV3 TRR 57,71
183 1380 Koradej Štefan KV3 TDL 57,29
184 1408 Paradinovič Zlatko TKM 57,15
185 0957 Salamon Tone KV1 TSM 57,14
186 1160 Turk Anton KV2 ŠED 56,75
187 0102 Zagoričnik Matjaž KV2 VAL 56,16
188 1133 Merkuš Anton PAH 55,54
189 1289 Mikula Ludvik KV3 TKM 54,02
190 1374 Kveder Božidar KV3 TKM 53,84
191 1167 Ramšak Bogomir KV2 KVC 52,9
192 1237 Veladžič Ibrahim TDL 52,36
193 0446 Jež Ivo KV1 TKM 52,11
194 0942 Flek Franc TDL 51,81
195 0358 Babnik Igor KV1 PIK 51,78
196 0190 Zakrajšek Matjaž – PIK KV3 PIK 51,57
197 1409 Ali Bojana TDL 51,5
198 1366 Filipič Bruno TDL 50,71
199 0348 Lalovič Zvone KV2 VAL 50,69
200 0362 Frajzman Milko KV1 TSM 50,54
201 1239 Berce Vinko KV2 EPI 50,39
202 0001 Višček Stane M PIK 49,16
203 1041 Hartman Robert KV2 ŠED 48,88
204 0799 Sodja Anže M TSK 48,66
205 1013 Kokol Aleš KV2 TDP 48,6
206 0071 Slapničar Brane KV1 PIK 48,34
207 1410 Dolžan Matjaž TDL 48,22
208 0734 Hribar Ignac KV1 PIK 47,65
209 0023 Kranjc Franc KV1 VAL 47,03
210 1193 Kokovnik Igor KV2 TRR 46,8
211 0059 Štimac Marjan KV2 ŠED 46,48
212 0756 Šalamun Slavko KV2 PIK 46,23
213 1023 Čufer Marjan KV1 HKR 45,21
214 1045 Bec Alojz KV1 TDK 44,27
215 1381 Gavez Peter TSM 43,49
216 0490 Borčnik Dare KV3 TKM 43,37
217 0024 Sluga Tone KV2 VAL 42,83
218 1369 Račnik Janez TSK 42,7
219 0571 Bohak Branko KV2 PAH 42,25
220 1317 Plavčak Metka TRR 40,58
221 1397 Cencen Boris VAL 40,18
222 1141 Štante Sašo KV1 KVC 39,15
223 0017 Lovše Janez KV1 PIK 39,08
224 0933 Čondič Valter M BKP 38,83
225 1335 Štrajhar Bojan TKM 38,29
226 1407 Rozman Jaka TDL 37,78
227 0444 Marenče Anton KV1 TDK 36,7
228 1373 Hribar Marjan KV3 TKM 36,31
229 1391 Boršič Srečko TRR 36,29
230 0625 Bogataj Dimitrij M TSK 36,19
231 1265 Šoštarič Jolanda TDP 35,85
232 1324 Demšar Matevž TDK 35,43
233 1245 Anzelc Živko KVC 35,4
234 1290 Bevk Franc KV2 TKM 34,89
235 0005 Lokar Maks KV1 PIK 34,86
236 1029 Štrubelj Franc KV2 TDL 34,69
237 0506 Fabjan Eli KV1 TDK 34,34
238 0925 Pavlija Marjan KV1 BKP 33,84
239 0899 Horvat Alen TDP 32,04
240 1263 Raišić Miloš KV3 TDL 31,49
241 0201 Maksimovič Manja M DTŠ 30,69
242 0353 Medved Vera KV2 PAH 28,54
243 1399 Drenški Milan TRR 27,99
244 0213 Lapajne Marjan M PIK 27,92
245 0832 Milanovič Ilija KV2 DTŠ 27,89
246 1153 Grdič Ivica KV2 DUI 27,3
247 1251 Prevolšek Otmar TRR 26,56
248 0133 Jakop Vlado KV2 TIM 26,33
249 1227 Jurjevec Valentina KV2 TSK 25,67
250 1371 Srpčič Peter TDP 25,2
251 0084 Sever Vili KV2 VAL 24,55
252 1338 Ficko Marjan ORM 24,12
253 1092 Rozman Karol KV1 TDL 23,89
254 0982 Andrejašič Branko KV1 PAH 23,77
255 0932 Kamenšek Marko KV1 TDL 23,07
256 0532 Dagarin Marijan KV1 TDL 22,76
257 1091 Neral Jožef KV1 TDL 22,6
258 0141 Jereb Jani KV1 VAL 22,48
259 0283 Čepon Dušan 22,29
260 0398 Šutalo Domagoj M ORM 21,21
261 1220 Brunčič Iva KV2 PAH 20,63
262 0135 Mal Maks TKM 19,47
263 1061 Majnik Borut KV2 BKP 19,03
264 1240 Kebe Ivan KV3 EPI 18,49
265 1139 Marsenič Irena KV2 EPI 18,38
266 1268 Rižnar Miran TDP 18,24
267 0068 Selič Zvone KV2 VAL 18,18
268 1009 Novak Simon HKR 17,87
269 1018 Jug Boris M PAH 17,78
270 1332 Repnik Bojan DTŠ 17,56
271 1352 Stojanovič Milorad BKP 17,52
272 1217 Zakovšek Sabina KV2 ORM 17,22
273 1100 Lončar Nada KV3 TDL 16,62
274 1098 Cvrle Branislav KV3 TDL 16,49
275 1089 Jurca Niko KV1 EPI 16,33
276 0072 Sluga Andrej KV2 VAL 15,79
277 1348 Rek Anton PAH 15,79
278 1341 Kirbiš Jelko ORM 15,61
279 1277 Žerjav Miran KV3 TDL 15,53
280 0559 Debevc Jože KV3 EPI 15,42
281 0036 Lesjak Srečko KV1 TIM 15,27
282 1031 Česen Slavko KV2 HKR 14,38
283 1174 Hiršel Stojan KV3 TKM 14,24
284 1130 Tomšič Marjan BKP 14,11
285 1152 Franulič Jure KV3 KVC 13,59
286 1368 Maklin Jože TSK 13,28
287 1005 Kašman Cene KV2 HKR 13,22
288 1367 Beširevič Irfan TDL 13,03
289 1199 Jelen Boris KV3 PAH 12,97
290 1209 Hvasti Janko KV2 MER 12,95
291 1219 Petrič Zdravko-PIK PIK 12,88
292 1006 Lapajne Andrej KV2 HKR 12,82
293 0922 Kosič Anton KV1 DUI 12,8
294 1154 Majč Mirko KV3 ORM 12,73
295 1364 Urlep Andrej HKR 12,69
296 1294 Viher Rok TRR 11,97
297 0992 Vogrinčič Zvonko KV2 PAH 11,95
298 0269 Maksimovič Branko KV1 DTŠ 11,84
299 0608 Senekovič Franc ŠED 11,75
300 1328 Jovanovič Ljubo TDL 11,64
301 1267 Cobelj Samo TDP 11,55
302 1372 Potočnik Zvone DTŠ 11,55
303 1253 Založnik Anton TRR 11,53
304 0292 Brance Teodor KV3 TIM 11,11
305 1365 Ramšak Aljaž ŠED 11,02
306 0081 Klavžer Rajko KV1 TDK 10,66
307 1296 Valcl Ivan TSK 10,41
308 1257 Mohorič Adolf KVC 10,36
309 0769 Horvat Danijel KV1 TDP 10,28
310 1318 Kovačič Ana TDL 10,27
311 1149 Brajdot Danilo KV2 EPI 9,77
312 0858 Ovsenk Miroslav KV2 PAH 9,68
313 1140 Salkić Ibrahim KV3 TDL 9,52
314 0626 Hribernik Franc ŠDP 9,46
315 1330 Zajc Miran BKP 9,34
316 0934 Jeretič Marjan KV1 BKP 8,96
317 1333 Kralj Jože DTŠ 8,96
318 0859 Repič Marko M EPI 8,89
319 1299 Tonkli Miroslav ŠDT 8,85
320 1353 Završnik Miro TRR 8,66
321 1188 Kunstelj Marina KV3 HKR 8,61
322 1329 Mezgec Mirko BKP 8,4
323 0144 Sojč Anton KV1 TIM 8,36
324 0199 Horvat Marijan KV1 TDL 8,36
325 0256 Kržič Aleš M MER 8,01
326 1116 Sušnik Zoran PIK 7,88
327 1363 Resnik Gregor TKM 7,82
328 0046 Voljavec Sonja M VAL 7,78
329 1132 Jenčič Uroš KV1 TDL 7,76
330 0025 Voljavec Matjaž M VAL 7,72
331 0155 Zajc Božidar KV1 PIK 7,65
332 1120 Pajk Ivan KV2 TDL 7,59
333 1314 Šotanji Goran TPK 7,59
334 0236 Žefran Alojz KV3 PIK 7,22
335 0805 Progar  Edvard KV3 EPI 6,99
336 0015 Turščak Stane M VAL 6,93
337 1292 Juvanc Rozalija PIK 6,84
338 1165 Lovšin Anton ŠED 6,77
339 0931 Žvab Ljubica KV2 DUI 6,49
340 1049 Kijevčanin Dragoslav KV1 TDL 6,43
341 0624 Štabuc Vinko KV3 ŠDP 6,34
342 1147 Kureš Branko VAL 6,32
343 0630 Pretnar Janez KV2 MER 6,26
344 1249 Pur Miran KVC 6,17
345 0816 Progar  Karmen EPI 6,06
346 1169 Voh Albin KV3 PAH 5,93
347 0919 Korošec Stane KV2 TDL 5,88
348 0972 Pečnik Borut KV2 TDL 5,78
349 0557 Pohole Miloš EPI 5,77
350 1311 Kukovič Matjaž TPK 5,75
351 0792 Mirt  Jože KV1 PAH 5,74
352 1312 Podrgajs Jure TPK 5,73
353 1067 Sušnik Dane PIK 5,59
354 0929 Paulič Mirko KV2 TDL 5,53
355 1208 Tkalec Martin ŠED 5,51
356 1303 Škoberne Renato ŠDT 5,49
357 1204 Jelenovič Lado ŠED 5,46
358 0302 Mamič Sabina TDL 5,43
359 1326 Zupan Franc TKM 5,32
360 1278 Trontelj Janez KV3 TDL 5,31
361 1223 Hribljan Davorin TDL 5,02
362 1280 Tkalec Aleš TSM 4,93
363 1246 Radišek Jože KVC 4,83
364 1279 Jamar Martin TDL 4,79
365 1309 Ravnjak Ervin TPK 4,77
366 0807 Stegel  Albin KV3 EPI 4,65
367 1310 Sims Oliver George TPK 4,57
368 1166 Taseski Dejan KVC 4,54
369 1178 Kokot Marjan TDP 4,54
370 0896 Hrovat Lojze KV1 TDL 4,51
371 0735 Drnovšek Tone KV2 PIK 4,44
372 1362 Premk Christian TKM 4,42
373 0004 Klemenčič Frane MM PIK 4,4
374 1222 Poznič Biserka PAH 4,34
375 0371 Pinter Franc KV1 PAH 4,33
376 0438 Jeranko Robert KVC 4,25
377 1344 Kukovič Drago VAL 4,17
378 0882 Slivnik Klemen KV2 TDK 4,08
379 1053 Marinič Alojz TDL 4,08
380 0363 Luthar Bojan KV1 PAH 4,05
381 1319 Zorko Robert TDL 4,01
382 0657 Pečnik Karel KV2 MER 3,93
383 0855 Strohsack Bogomir DUI 3,92
384 0809 Lavrič  Milka EPI 3,89
385 1233 Kavčič Majda TDL 3,88
386 0854 Bolje Jože KV2 DUI 3,85
387 1281 Dobnik Zvone TSK 3,84
388 1256 Vavpotič Milan TDL 3,81
389 1146 Maister Mladen PIK 3,76
390 1148 Mislej Iztok EPI 3,72
391 1082 Bajc Simona EPI 3,6
392 1213 Žagar Boštjan TDL 3,55
393 1226 Vede Vojko TSK 3,48
394 0593 Beznik  Franci KV2 MER 3,46
395 1179 Mušič Boris TDL 3,43
396 1258 Vehabovič Janja ŠED 3,36
397 1055 Kijevčanin Drago ml. KV2 TDL 3,32
398 0872 Ćosić Ante KV2 KVB 3,26
399 0257 Ljubišič Drago KV2 VAL 3,25
400 0700 Kastelic Jože KV2 PIK 3,07
401 0960 Brajkovič Vlasta KV3 TDL 3,04
402 1187 Srabočan Milena HKR 2,9
403 0002 Pleteršič Bojan M KVC 2,89
404 0467 Grivec Aleš KV2 ORM 2,89
405 1161 Alidič Iztok KV3 TDL 2,85
406 0813 Košnik  Srečko EPI 2,84
407 1040 Novina Vojko TDL 2,81
408 1270 Fijačko Andrej TDP 2,78
409 1297 Lačen Marijan TSK 2,71
410 0937 Žitnik Aleš KV3 TDL 2,52
411 0798 Kozjek Cene KV1 TDL 2,51
412 1129 Hace Robert TDL 2,46
413 0468 Černe Marjan KV3 MER 2,42
414 0067 Kelih Zdravko KV1 KVB 2,35
415 1235 Tavčar Vinko HKR 2,35
416 0757 Bertoncelj Marta KV3 MER 2,31
417 0969 Grubar Aleš KV3 PIK 2,31
418 0751 Macuh Darko KV1 MER 2,25
419 0908 Urlep Leopold KV1 PAH 2,25
420 1264 Berkovič Bojan TDL 2,19
421 0401 Žičkar Robert TPK 2,18
422 1102 Kammrath Igor KV3 TDL 2,17
423 0887 Medved Bogomir KV1 PAH 2,12
424 0485 Grivec Milan KV2 ORM 2,11
425 1203 Debeljak Stojan ŠED 2,09
426 1144 Kodorovič Marjan mer 2,05
427 1050 Lipovac Franc KV3 TDL 2,01
428 1111 Mohorič Jože MER 2
429 0454 Gorjup Marjan KV2 TDL 1,93
430 0842 Blatnik Ivan KV2 DTŠ 1,91
431 1184 Smole Primož PIK 1,91
432 1181 Roglič Marko TDL 1,9
433 1232 Jagodič Janko PAH 1,9
434 1244 Kramberger Rudi PAH 1,88
435 0993 Bauman Slavko KV3 PAH 1,87
436 0938 Slivnik Sebastjan KV3 TDK 1,86
437 1186 Paradžik Marica TDL 1,69
438 0223 Kelih Miloš KV3 KVB 1,64
439 1038 Sila Asta EPI 1,63
440 0856 Perc Rudolf DUI 1,52
441 0895 Miklič Andrej KV3 TDL 1,48
442 1230 Černe Heidi MER 1,47
443 0080 Koporec Bojan KV3 PIK 1,45
444 1218 Cokan Tomaž ŠED 1,41
445 1065 Šterk Tomaž KV3 KVB 1,38
446 0947 Kregar Matjaž TDL 1,32
447 0496 Gorenc Jože KV1 TDL 1,29
448 1114 Hedžet Drago ORM 1,28
449 0517 Cvetek Jože KV2 TDL 1,24
450 1037 Pelan Stane KV3 EPI 1,24
451 0871 Slak Stane 0 MER 1,23
452 0958 Rakar Milka KV1 PAH 1,23
453 1057 Klojčnik Marko HKR 1,2
454 0806 Dekanj  Adam KV3 EPI 1,16
455 0845 Indihar Tomaž KV3 KTS 1,16
456 1131 Jakša Gregor TDL 1,15
457 1145 Skala Riči TKM 1,13
458 0091 Vencelj Joze KV2 PIK 1,06
459 1105 Ferenc Aleksander KVC 1,05
460 0950 Mikič Aleksandar KV3 BKP 1,02