Uradni začetni raiting za sezono 2017

Trojane, 30. 11. 2016

Pri izračunu raitinga so bila upoštevana vsa določila pravilnika o raitingu, upoštevan je bil povprečen raiting za vsa uradna tekmovanja za posameznike v DP, brez Masters. Objavljeni raiting je potrdil Škis odbor na  redni seji na Trojanah 30. 11. 2016.

Na korespondenčni seji 14. 12. 2016 je bil z večino ŠO sprejet sklep, da se umrli člani TARZS črtajo iz raiting liste, ostali pa ostanejo na raiting listi tako kot predvideva statut TARZS.

Član Ime člana Kategorija Klub Začetni raiting 2017
1 0307 Makovec Bojan ŠM TDK 328,50
2 0902 Hasemali Fredi M TDP 322,79
3 1182 Močnik Zdravko M TSK 313,06
4 0305 Jelakovič Ivan MM VAL 278,52
5 0825 Ažman Anton M TDK 274,22
6 1127 Vidmar Drago M TSK 272,91
7 0649 Dolenc Matjaž M TDK 268,83
8 1104 Karat Samo M KVC 268,79
9 0753 Drstvenšek Robert M TDK 266,78
10 1260 Mastnak Nikolaj KV1 VAL 266,04
11 0923 Godnjavec Franci M BKP 264,29
12 1389 Radolič Igor KV2 TSM 261,96
13 1173 Jakopič Miran MM TKM 259,66
14 1175 Šukljan Loris ŠM TKM 258,34
15 1248 Banko Dušan KV1 KVC 258,05
16 1267 Cobelj Samo TDP 257,59
17 1197 Toplak Mišo KV1 TIM 257,42
18 0669 Anderle Andrej M TDK 253,91
19 0918 Filipančič Igor ŠM TSK 253,51
20 1349 Jerič Bojana – TIM KV2 TIM 251,00
21 0027 Cilenšek Stane M PIK 249,52
22 0382 Pučko Rudolf M TSM 247,96
23 1164 Kovač Anton M KTK 247,85
24 0933 Čondič Valter M BKP 246,16
25 0504 Kodba Stanko MM TSM 245,18
26 1375 Majcen Zoran KV1 TKM 241,25
27 1048 Duler Toni TDP 240,45
28 0317 Medved Samo MM TKM 239,69
29 1419 Brglez Stanislav TSK 239,31
30 0509 Nemšak Leon ŠM ORM 239,24
31 0030 Štimac Cvetko MM KTK 237,13
32 0820 Markič  Alojz M EPI 236,39
33 1406 Rožman Danijel KV3 HKR 235,54
34 1075 Goršič Janez MM TIM 235,48
35 0916 Koranter Silvester M TKM 234,95
36 1340 Mrđen Peter KV1 TDP 232,99
37 0463 Munda Marjan M ORM 232,42
38 0247 Lakić Fikret M KTK 232,00
39 0801 Žolnir Bojan M KVC 229,30
40 0639 Peterman Rok M PIK 227,93
41 0205 Lotrič Stanko MM TSK 225,88
42 1198 Drev Iztok M TIM 223,73
43 1190 Bastašič Milan M TRR 222,45
44 1022 Rus Marjan M HKR 220,47
45 1013 Kokol Aleš KV2 TDP 219,83
46 0617 Mušič Gorazd KV2 ORM 218,21
47 0346 Ule Evald KV1 TDL 217,87
48 0572 Peternelj Henrik M TDK 216,69
49 1262 Pišek Igor KV1 TDL 215,93
50 1342 Bregar Jože KV2 TDP 214,95
51 1143 Pučko Simon KV1 PIK 213,63
52 0515 Klojčnik Ljuban KV1 HKR 212,57
53 0535 Bizjak Ciril ml. KV1 TDK 212,53
54 1106 Križanič Danilo M ORM 211,05
55 1441 Papič Laura TDL 210,88
56 0266 Plazar Branko KV1 VAL 210,67
57 1090 Humar Bojan M EPI 210,42
58 0514 Bizjak Ciril KV1 TDK 209,39
59 0230 Lavrič Jože M KTK 205,36
60 0006 Perovšek Milan M PIK 204,98
61 0306 Bizjak Franc M TDK 204,27
62 0337 Porenta Srečko KV1 PIK 203,75
63 1365 Ramšak Aljaž KTK 201,15
64 1379 Kovač Janez KV2 TDL 199,79
65 1282 Lipnik Jožef ml. KV1 TRR 199,71
66 1162 Kahrič Edo KV2 TDL 199,41
67 0508 Kodrič Jože KV1 ORM 199,41
68 0795 Ajd  Josip KV1 VAL 199,26
69 1356 Klemenčič Gorazd KV2 TSK 197,99
70 1414 Sušec Igor PAH 197,05
71 0011 Randjelovič Boško MM VAL 196,96
72 1250 Fekonja Milan KV1 KVC 195,71
73 0018 Smodej Jože M VAL 194,24
74 1339 Tušek Lidija KV2 TSM 193,89
75 0013 Gregorin Dušan KV1 TIM 193,66
76 1191 Brcko Danijel KV1 KVC 192,53
77 1320 Skitek Zdenko KV2 TSK 192,26
78 0487 Veselič Renato M TDK 192,11
79 1337 Krajnčič Ivan KV2 TRR 191,53
80 1261 Golob Drago KV1 TSK 191,52
81 1416 Batistič Andrej HKR 190,88
82 0050 Gradišnik Dušan KV1 VAL 187,46
83 1073 Jerič Simon KV1 TSK 186,78
84 0901 Lebar Tomaž KV1 ORM 186,58
85 1405 Ivekovič Slavko TRR 186,19
86 0906 Mumlek Štefan KV1 ORM 186,18
87 1290 Bevk Franc KV2 TKM 184,81
88 0376 Krajnc Leo KV1 PAH 184,62
89 1159 Ahac Franc KV1 KTK 184,58
90 1185 Orož Marjan KV1 TSK 183,74
91 0345 Ivanetič Zvone M PIK 183,35
92 0583 Kozjek Miloš M TKM 183,14
93 1254 Hajnšek Tanja KV1 TRR 181,04
94 1361 Gorenc Lado KV2 TKM 180,80
95 0056 Skubic Franc M PIK 180,26
96 0461 Ivanuša Jani KV1 ORM 179,82
97 1096 Jerič Tina KV2 TSK 178,67
98 1409 Ali Bojana TDL 176,51
99 0900 Obran Stanislav KV1 ORM 175,77
100 1269 Korez Milan KV2 TDP 175,71
101 0962 Kaučič Darko KV1 TSM 174,42
102 0973 Planinc Marjan KV1 TDK 170,71
103 1293 Ožbolt Miro KV2 KTK 170,71
104 1430 Nikolič Miloš TKM 170,01
105 1074 Jerič Bojana KV1 TSK 167,87
106 1390 Pestar Branko TDK 167,57
107 0507 Piskernik Jakob KV1 TDK 164,45
108 0750 Macuh Janko M TDK 164,40
109 0005 Lokar Maks KV1 PIK 163,91
110 1392 Vrečar Željko TRR 163,27
111 1398 Zafošnik Vladimir KV3 TRR 163,00
112 1236 Meglen Olga KV2 DTŠ 162,93
113 1004 Verčič Milan M HKR 162,72
114 0928 Jamnik Marjan KV2 DTŠ 162,13
115 1420 Derbuc Darko TDP 160,36
116 1378 Praprotnik Srečko KV3 KVC 160,24
117 0783 Plavčak Leopold KV1 TRR 160,19
118 0474 Volf Franc KV1 KTK 158,34
119 0248 Pintarič Niko KVC 156,33
120 1424 Venta Emil DTŠ 152,85
121 1118 Križ Rok KV1 KTK 152,70
122 1434 Bregar Roman KTK 150,78
123 0038 Leko Zoran M PIK 150,23
124 1024 Štern Bojan KV1 PIK 149,55
125 1231 Cebin Franc KV1 KTK 149,34
126 1391 Boršič Srečko TRR 149,08
127 0447 Hočevar Jože KV1 TDL 147,96
128 0907 Somer Štefan KV1 TSM 145,13
129 1421 Antolinc Franc TRR 144,96
130 0720 Lampret Franc KV1 TSM 143,48
131 1402 Plazar Nada VAL 142,62
132 1266 Starkl Peter KV2 TDP 141,00
133 1336 Lipnik Jožef st. KV3 TRR 140,45
134 0297 Ognjanović Dragan KV1 TSK 139,15
135 0555 Piskernik Zdenka KV1 TDK 135,40
136 1180 Mlinar Vlasta KV2 TIM 134,83
137 1427 Nabergoj Simon EPI 130,93
138 0022 Heferle Silvo KV1 TIM 129,43
139 1359 Bauk Mirsad KV2 DTŠ 128,24
140 1000 Gaspari Marta DTŠ 117,79
141 1370 Milunič Milovan KV2 TDP 116,79
142 0761 Kadunc Stane M VAL 112,97
143 1448 Jakop Boris TSK 108,79
144 1444 Černic Sergej DTŠ 106,47
145 1210 Trauner Robert KV1 KVC 100,41
146 0917 Mrvar Lado KV1 PIK 91,88
147 1452 Trplan Andrej TDL 89,27
148 1206 Eberle Lado KV3 KTK 88,76
149 1156 Pristovnik Jurij KV1 TIM 88,37
150 1401 Heberle Tomaž TDK 87,56
151 0054 Bogadi Franjo M KVC 85,29
152 0264 Rugelj Mitja KV1 VAL 85,26
153 0348 Lalovič Zvone KV2 VAL 82,39
154 1057 Klojčnik Marko HKR 82,04
155 0957 Salamon Tone KV1 TSM 81,17
156 1141 Štante Sašo KV1 KVC 79,81
157 0506 Fabjan Eli KV1 TDK 79,00
158 1137 Černe Vera KV1 DTŠ 77,97
159 0734 Hribar Ignac KV1 PIK 77,94
160 1058 Šifrer Franc KV1 HKR 76,68
161 0484 Zadravec Zlatko KV1 ORM 73,10
162 0296 Mori Boris KV2 TSK 72,64
163 1324 Demšar Matevž TDK 72,18
164 1404 Salobir Norbert KV3 KVC 71,69
165 1347 Vekić Pero TSM 71,50
166 1388 Kolevski Vesna KV3 DTŠ 71,34
167 0071 Slapničar Brane KV1 PIK 71,02
168 1449 Rihar Marko TDL 70,00
169 1411 Franc Zvonko TSK 68,13
170 0914 Vrtovec Dušan KV1 TDL 66,19
171 1442 Perpar Iztok TDL 66,13
172 1211 Ferbar Janez KV3 TSK 65,21
173 0944 Duračković Sead KV1 TDL 65,00
174 1423 Laurenčič Sergej DTŠ 64,92
175 1396 Zupan Rok DTŠ 64,26
176 0094 Vengušt Marjan KV1 KVC 62,55
177 1408 Paradinovič Zlatko TKM 61,35
178 1238 Kraševec Matej KV2 EPI 60,82
179 1138 Đorđević Nenad KV1 DTŠ 60,08
180 0171 Podvršnik Marko MM TDK 59,92
181 0871 Slak Stane TDK 59,88
182 1325 Krajnik Stane TDK 59,62
183 1062 Gaspari Drago DTŠ 59,08
184 0009 Kopač Aleš M TIM 58,92
185 1393 Špacapan Alenka TKM 58,79
186 0158 Ajdišek Milan KV1 PIK 58,11
187 1316 Kamenšek Ana KV3 TRR 57,82
188 1142 Beg Drago M TIM 56,65
189 0283 Čepon Dušan TDL 56,33
190 0052 Tavzes Cvetko KV1 VAL 55,81
191 1066 Suhoveršnik Nastja TKM 54,43
192 0358 Babnik Igor KV1 PIK 54,16
193 0104 Stegnar Jure MM TSK 53,72
194 1093 Smrdel Franc KV1 TDL 53,33
195 1287 Marolt Brane TKM 52,93
196 1289 Mikula Ludvik KV2 TKM 51,66
197 1160 Turk Anton KV2 KTK 51,28
198 0047 Zupanc Lojze KV1 VAL 49,37
199 1358 Kojc Miran KV3 TDP 48,94
200 1343 Plestenjak Franci TDK 48,42
201 1440 Cvetko Branko TDP 48,25
202 1382 Somer Grega TSM 48,23
203 1445 Cigoj Ana TDL 47,81
204 1147 Kureš Branko VAL 47,33
205 1443 Zabavnik Gregor TDL 46,33
206 0434 Mežnar Petra KV1 PIK 45,86
207 1291 Velkavrh Brane KV2 TKM 45,34
208 0190 Zakrajšek Matjaž – PIK KV3 PIK 44,40
209 1446 Škedelj Franc DTŠ 43,01
210 1288 Lanišek Cveto KV1 TKM 42,58
211 1152 Franulič Jure KV3 KVC 42,31
212 0102 Zagoričnik Matjaž KV2 VAL 42,11
213 1432 Omerzel Anton PIK 42,09
214 1394 Vreča Mitja TKM 41,17
215 0756 Šalamun Slavko KV2 PIK 40,99
216 1451 Margeta Ante DTŠ 40,38
217 0086 Kimovec Rajko MM TKM 40,36
218 1284 Kobilšek Jože KV2 TKM 40,31
219 0213 Lapajne Marjan M PIK 39,68
220 0320 Tacer Marjan KV2 PAH 39,53
221 1014 Krajnc Irena KV2 PAH 39,29
222 1113 Debeljak Boris KV1 DUI 37,59
223 0059 Štimac Marjan KV2 KTK 36,94
224 0486 Rebol Janez KV1 TDK 36,63
225 0826 Miklič Nikolaj KV1 TDL 35,86
226 0847 Polše Franjo KV2 TDL 35,62
227 0954 Polenčič Franc M EPI 35,13
228 1081 Jenko Novka KV2 DUI 34,66
229 1450 Badovinac Bjelič Irena TDL 34,54
230 0229 Bobič Mojca KV1 TDK 34,03
231 1429 Horvat Dušan ORM 33,76
232 0861 Gavranovič Vlado KV1 PIK 33,12
233 0224 Bobič Ljubo KV2 TDK 32,81
234 0031 Koštomaj Marjan M KVC 32,38
235 0141 Jereb Jani KV1 VAL 32,14
236 1384 Hribar Vincenc TKM 31,83
237 0911 Bolje Marija KV2 DUI 31,60
238 1431 Jarc Mirko VAL 31,19
239 0483 Rihtarič Jože KV1 ORM 29,75
240 1426 Klemenčič Stane VAL 29,34
241 0064 Mesojedec Janko KV1 KTK 29,27
242 1385 Janžekovič Zvonko TDP 29,05
243 1323 Demšar Jurij KV3 TDK 28,89
244 1194 Mrkša Pavle KV3 TRR 28,86
245 1380 Koradej Štefan KV3 TDL 28,65
246 0002 Pleteršič Bojan M KVC 28,06
247 1133 Merkuš Anton PAH 27,77
248 1374 Kveder Božidar KV3 TKM 26,92
249 1167 Ramšak Bogomir KV2 KVC 26,45
250 1237 Veladžič Ibrahim TDL 26,18
251 0446 Jež Ivo KV1 TKM 26,06
252 0942 Flek Franc TDL 25,91
253 1366 Filipič Bruno TDL 25,36
254 1239 Berce Vinko KV2 EPI 25,20
255 1433 Šebenik Dušan DTŠ 25,10
256 0017 Lovše Janez KV1 PIK 24,78
257 1413 Marolt Darko TDK 24,75
258 0001 Višček Stane M PIK 24,58
259 1041 Hartman Robert KV2 ŠED 24,44
260 0799 Sodja Anže M TSK 24,33
261 0023 Kranjc Franc KV1 VAL 23,52
262 1193 Kokovnik Igor KV2 TRR 23,40
263 1023 Čufer Marjan KV1 HKR 22,61
264 1045 Bec Alojz KV1 TDK 22,14
265 1381 Gavez Peter TSM 21,75
266 0490 Borčnik Dare KV3 TKM 21,69
267 0024 Sluga Tone KV2 VAL 21,42
268 1369 Račnik Janez TSK 21,35
269 0571 Bohak Branko KV2 PAH 21,13
270 1317 Plavčak Metka TRR 20,29
271 1397 Cencen Boris VAL 20,09
272 1438 Ferjan Vili DTŠ 19,28
273 1335 Štrajhar Bojan TKM 19,15
274 0444 Marenče Anton KV1 TDK 18,35
275 1373 Hribar Marjan KV3 TKM 18,16
276 0625 Bogataj Dimitrij M TSK 18,10
277 1265 Šoštarič Jolanda TDP 17,93
278 1245 Anzelc Živko KVC 17,70
279 1029 Štrubelj Franc KV2 TDL 17,35
280 0925 Pavlija Marjan KV1 BKP 16,92
281 0899 Horvat Alen TDP 16,02
282 0201 Maksimovič Manja M DTŠ 15,35
283 0353 Medved Vera KV2 PAH 14,27
284 1399 Drenški Milan TRR 14,00
285 1153 Grdič Ivica KV2 DUI 13,65
286 1251 Prevolšek Otmar TRR 13,28
287 1227 Jurjevec Valentina KV2 TSK 12,84
288 1371 Srpčič Peter TDP 12,60
289 0084 Sever Vili KV2 VAL 12,28
290 1338 Ficko Marjan ORM 12,06
291 1092 Rozman Karol KV1 TDL 11,95
292 0982 Andrejašič Branko KV1 PAH 11,89
293 0932 Kamenšek Marko KV1 TDL 11,54
294 1091 Neral Jožef KV1 TDL 11,30
295 0398 Šutalo Domagoj M ORM 10,61
296 1220 Brunčič Iva KV2 PAH 10,32
297 0135 Mal Maks TKM 9,74
298 1061 Majnik Borut KV2 BKP 9,52
299 1240 Kebe Ivan KV3 EPI 9,25
300 1139 Marsenič Irena KV2 EPI 9,19
301 1268 Rižnar Miran TDP 9,12
302 0068 Selič Zvone KV2 VAL 9,09
303 1009 Novak Simon HKR 8,94
304 1018 Jug Boris M PAH 8,89
305 1332 Repnik Bojan DTŠ 8,78
306 1352 Stojanovič Milorad BKP 8,76
307 1217 Zakovšek Sabina KV2 ORM 8,61
308 1100 Lončar Nada KV3 TDL 8,31
309 1098 Cvrle Branislav KV3 TDL 8,25
310 1089 Jurca Niko KV1 EPI 8,17
311 0072 Sluga Andrej KV2 VAL 7,90
312 1348 Rek Anton PAH 7,90
313 1341 Kirbiš Jelko ORM 7,81
314 1277 Žerjav Miran KV3 TDL 7,77
315 0559 Debevc Jože KV3 EPI 7,71
316 0036 Lesjak Srečko KV1 TIM 7,64
317 1031 Česen Slavko KV2 HKR 7,19
318 1174 Hiršel Stojan KV3 TKM 7,12
319 1130 Tomšič Marjan BKP 7,06
320 1368 Maklin Jože TSK 6,64
321 1005 Kašman Cene KV2 HKR 6,61
322 1367 Beširevič Irfan TDL 6,52
323 1199 Jelen Boris KV3 PAH 6,49
324 1209 Hvasti Janko KV2 MER 6,48
325 1219 Petrič Zdravko-PIK PIK 6,44
326 1006 Lapajne Andrej KV2 HKR 6,41
327 0922 Kosič Anton KV1 DUI 6,40
328 1154 Majč Mirko KV3 ORM 6,37
329 1364 Urlep Andrej HKR 6,35
330 1294 Viher Rok TRR 5,99
331 0992 Vogrinčič Zvonko KV2 PAH 5,98
332 0269 Maksimovič Branko KV1 DTŠ 5,92
333 0608 Senekovič Franc ŠED 5,88
334 1328 Jovanovič Ljubo TDL 5,82
335 1372 Potočnik Zvone DTŠ 5,78
336 1253 Založnik Anton TRR 5,77
337 0292 Brance Teodor KV3 TIM 5,56
338 0081 Klavžer Rajko KV1 TDK 5,33
339 1296 Valcl Ivan TSK 5,21
340 1257 Mohorič Adolf KVC 5,18
341 1318 Kovačič Ana TDL 5,14
342 1149 Brajdot Danilo KV2 EPI 4,89
343 0858 Ovsenk Miroslav KV2 PAH 4,84
344 1140 Salkić Ibrahim KV3 TDL 4,76
345 0626 Hribernik Franc ŠDP 4,73
346 1330 Zajc Miran BKP 4,67
347 0934 Jeretič Marjan KV1 BKP 4,48
348 1333 Kralj Jože DTŠ 4,48
349 0859 Repič Marko M EPI 4,45
350 1299 Tonkli Miroslav ŠPO 4,43
351 1353 Završnik Miro TRR 4,33
352 1188 Kunstelj Marina KV3 HKR 4,31
353 1329 Mezgec Mirko BKP 4,20
354 0144 Sojč Anton KV1 TIM 4,18
355 0199 Horvat Marijan KV1 TDL 4,18
356 0256 Kržič Aleš M MER 4,01
357 1116 Sušnik Zoran PIK 3,94
358 1363 Resnik Gregor TKM 3,91
359 0046 Voljavec Sonja M VAL 3,89
360 1132 Jenčič Uroš KV1 TDL 3,88
361 0025 Voljavec Matjaž M VAL 3,86
362 0155 Zajc Božidar KV1 PIK 3,83
363 1120 Pajk Ivan KV2 TDL 3,80
364 1314 Šotanji Goran TPK 3,80
365 0236 Žefran Alojz KV3 PIK 3,61
366 0805 Progar  Edvard KV3 EPI 3,50
367 0015 Turščak Stane M VAL 3,47
368 1292 Juvanc Rozalija PIK 3,42
369 1165 Lovšin Anton ŠED 3,39
370 0931 Žvab Ljubica KV2 DUI 3,25
371 1049 Kijevčanin Dragoslav KV1 TDL 3,22
372 0624 Štabuc Vinko KV3 ŠDP 3,17
373 0630 Pretnar Janez KV2 MER 3,13
374 1249 Pur Miran KVC 3,09
375 0816 Progar  Karmen EPI 3,03
376 1169 Voh Albin KV3 PAH 2,97
377 0919 Korošec Stane KV2 TDL 2,94
378 0557 Pohole Miloš EPI 2,89
379 1311 Kukovič Matjaž TPK 2,88
380 0792 Mirt  Jože KV1 PAH 2,87
381 1312 Podrgajs Jure TPK 2,87
382 1067 Sušnik Dane PIK 2,80
383 0929 Paulič Mirko KV2 TDL 2,77
384 1208 Tkalec Martin ŠED 2,76
385 1303 Škoberne Renato ŠPO 2,75
386 1204 Jelenovič Lado ŠED 2,73
387 0302 Mamič Sabina TDL 2,72
388 1326 Zupan Franc TKM 2,66
389 1278 Trontelj Janez KV3 TDL 2,66
390 1223 Hribljan Davorin TDL 2,51
391 1280 Tkalec Aleš TSM 2,47
392 1246 Radišek Jože KVC 2,42
393 1279 Jamar Martin TDL 2,40
394 1309 Ravnjak Ervin TPK 2,39
395 0807 Stegel  Albin KV3 EPI 2,33
396 1310 Sims Oliver George TPK 2,29
397 1166 Taseski Dejan KVC 2,27
398 1178 Kokot Marjan TDP 2,27
399 0735 Drnovšek Tone KV2 PIK 2,22
400 1362 Premk Christian TKM 2,21
401 0004 Klemenčič Frane MM PIK 2,20
402 1222 Poznič Biserka PAH 2,17
403 0371 Pinter Franc KV1 PAH 2,17
404 0438 Jeranko Robert KVC 2,13
405 1344 Kukovič Drago VAL 2,09
406 0882 Slivnik Klemen KV2 TDK 2,04
407 1053 Marinič Alojz TDL 2,04
408 0363 Luthar Bojan KV1 PAH 2,03
409 1319 Zorko Robert TDL 2,01
410 0657 Pečnik Karel KV2 MER 1,97
411 0855 Strohsack Bogomir DUI 1,96
412 0809 Lavrič  Milka EPI 1,95
413 1233 Kavčič Majda TDL 1,94
414 0854 Bolje Jože KV2 DUI 1,93
415 1281 Dobnik Zvone TSK 1,92
416 1256 Vavpotič Milan TDL 1,91
417 1146 Maister Mladen PIK 1,88
418 1148 Mislej Iztok EPI 1,86
419 1082 Bajc Simona EPI 1,80
420 1213 Žagar Boštjan TDL 1,78
421 1226 Vede Vojko TSK 1,74
422 0593 Beznik  Franci KV2 MER 1,73
423 1179 Mušič Boris TDL 1,72
424 1258 Vehabovič Janja ŠED 1,68
425 1055 Kijevčanin Drago ml. KV2 TDL 1,66
426 0872 Ćosić Ante KV2 KVB 1,63
427 0257 Ljubišič Drago KV2 VAL 1,63
428 0700 Kastelic Jože KV2 PIK 1,54
429 0960 Brajkovič Vlasta KV3 TDL 1,52
430 1187 Srabočan Milena HKR 1,45
431 0467 Grivec Aleš KV2 ORM 1,45
432 1161 Alidič Iztok KV3 TDL 1,43
433 0813 Košnik  Srečko EPI 1,42
434 1040 Novina Vojko TDL 1,41
435 1270 Fijačko Andrej TDP 1,39
436 1297 Lačen Marijan TSK 1,36
437 0937 Žitnik Aleš KV3 TDL 1,26
438 1129 Hace Robert TDL 1,23
439 0468 Černe Marjan KV3 MER 1,21
440 0067 Kelih Zdravko KV1 KVB 1,18
441 1235 Tavčar Vinko HKR 1,18
442 0757 Bertoncelj Marta KV3 MER 1,16
443 0969 Grubar Aleš KV3 PIK 1,16
444 0751 Macuh Darko KV1 MER 1,13
445 0908 Urlep Leopold KV1 PAH 1,13
446 1264 Berkovič Bojan TDL 1,10
447 0401 Žičkar Robert TPK 1,09
448 1102 Kammrath Igor KV3 TDL 1,09
449 0887 Medved Bogomir KV1 PAH 1,06
450 0485 Grivec Milan KV2 ORM 1,06
451 1203 Debeljak Stojan KTK 1,05
452 1144 Kodorovič Marjan MER 1,03
453 1050 Lipovac Franc KV3 TDL 1,01
454 1111 Mohorič Jože MER 1,00