Podeljeni nazivi 2018

Podelitev nazivov je potrdil ŠKIS odbor na decemberski dopisni seji.
Član Ime člana Klub Podeljeno 2018 Doseženo 2018 Kategorija 2017 Opombe
0753 Drstvenšek Robert TDK MM MM M Na enem DP dosegel 15% točk, 5 x dosegel naslov M
1127 Vidmar Drago TSK MM MM M Na treh DP dosegel 10% točk, 5 x dosegel M
0247 Lakić Fikret KTK MM MM M Na enem DP dosegel 7% točk, 5 x dosegel KV1, 5 x dosegel M
0923 Godnjavec Franci BKP MM MM M Na enem DP dosegel 7% točk, 5 x dosegel KV1, 5 x dosegel M
1022 Rus Marjan HKR MM MM M Na treh DP dosegel 5% točk, 5 x dosegel KV1, 5 x dosegel M
0050 Gradišnik Dušan VAL M M KV1 Na enem DP dosegel 3% točk, 2 x dosegel KV2, 5 x dosegel KV1
0296 Mori Boris TSK KV1 KV1 KV2 Na enem DP dosegel 7% točk
1096 Jerič Tina TSK KV1 KV1 KV2 Na enem DP dosegel 7% točk
1361 Gorenc Lado TKM KV1 KV1 KV2 Na enem DP dosegel 7% točk
1401 Heberle Tomaž TDK KV1 KV1 KV2 Na enem DP dosegel 7% točk
1209 Hvasti Janko MER KV1 KV1 KV2 Na enem DP dosegel 3% točk, 2 x dosegel KV1
1414 Sušec Igor TRR KV1 KV1 KV2 Na enem DP dosegel 3% točk, 2 x dosegel KV1
0928 Jamnik Marjan DTŠ KV1 KV1 KV2 Na treh DP dosegel 0,5% točk, 2 x dosegel KV3, 2 x dosegel KV2
0248 Pintarič Niko KVC KV1 KV1 KV2 Udeležba na 5 turnirjih dveh DP, 2 x dosegel KV3, 2 x dosegel KV2
0366 Lever Rolanda TMB KV1 KV1 KV2 Udeležba na 5 turnirjih dveh DP, 2 x dosegla KV3, 2 x dosegla KV2
1081 Jenko Novka BKP KV1 KV1 KV2 Udeležba na 5 turnirjih dveh DP, 2 x dosegla KV3, 2 x dosegla KV2
1398 Zafošnik Vladimir TRR KV1 KV1 KV2 Udeležba na 5 turnirjih dveh DP, 2 x dosegel KV3, 2 x dosegel KV2
0283 Čepon Dušan TDL KV2 KV1 Na enem DP dosegel 7% točk, ker še ni imel naziva se mu prizna eno stopnjo nižje
1434 Bregar Roman KTK KV2 KV1 KV3 Na enem DP dosegel 7% točk, ker je imel prej naziv KV3 se mu prizna eno stopnjo nižje
1441 Papič Laura EMO KV2 KV1 KV3 Na enem DP dosegla 7% točk, ker je imel prej naziv KV3 se ji prizna eno stopnjo nižje
1169 Voh Albin PAH KV2 KV2 KV3 Na enem DP dosegel 3% točk
1416 Batistič Andrej HKR KV2 KV2 KV3 Na enem DP dosegel 3% točk.
1427 Nabergoj Simon TAG KV2 KV2 KV3 Na enem DP dosegel 3% točk
1448 Jakop Boris TSK KV2 KV2 KV3 Na enem DP dosegel 3% točk
1402 Plazar Nada VAL KV2 KV2 KV3 Na enem DP dosegla 1% točk, 2 x dosegla KV3
1404 Salobir Norbert KVC KV2 KV2 KV3 Na enem DP dosegel 1% točk, 2 x dosegel KV3
1424 Venta Emil DTŠ KV2 KV2 KV3 Na enem DP dosegel 1% točk, 2 x dosegel KV3
1390 Pestar Branko TDK KV2 KV2 KV3 Udeležba na 5 turnirjih dveh DP, 2 x dosegel KV3
1409 Ali Bojana TDL KV2 KV2 KV3 Udeležba na 5 turnirjih dveh DP, 2 x dosegla KV3
1237 Veladžič Ibrahim EMO KV3 KV3 Na enem DP dosegel 1% točk
1299 Tonkli Miroslav ŠPO KV3 KV3 Na enem DP dosegel 1% točk
1442 Perpar Iztok TDL KV3 KV3 Na enem DP dosegel 1% točk
1347 Vekić Pero TMB KV3 KV3 Udeležba na 5 turnirjih dveh DP
1393 Špacapan Alenka EMO KV3 KV3 Udeležba na 5 turnirjih dveh DP
1438 Ferjan Vili DTŠ KV3 KV3 Udeležba na 5 turnirjih dveh DP
1453 Škofic Vinko TDK KV3 KV3 Udeležba na 5 turnirjih dveh DP
1457 Mihelčič Srečko HKR KV3 KV3 Udeležba na 5 turnirjih dveh DP
1462 Selan Rado Bojan DTŠ KV3 KV3 Udeležba na 5 turnirjih dveh DP
1463 Ošlovnik Peter TSK KV3 KV3 Udeležba na 5 turnirjih dveh DP