PRVENSTVO TAROK DRUŠTVA ROGATEC- ROGAŠKA 2019
Mesto Priimek in ime Točke Razlika
1 Sušec Igor 77 8974
2 Pučko Rudolf 77 7183
3 Bastašić Milan 73 7990
4 Boršič Srečko 71 3801
5 Mrkša Pavle 69 4118
6 Banko Dušan 68 3766
7 Krajnčič Ivan 67 6433
8 Plavčak Leopold 67 3371
9 Sekirnik Željko 66 1362
10 Hajnšek tanja 65 1319
11 Kamenšek Ana 62 -810
12 Vrečar Željko 61 597
13 Prevolšek Otmar 61 462
14 Kuternik Marjan 60 -111
15 Založnik Anton 59 -2377
16 Hohkraut Jože 58 -30
17 Antolinc Franc 57 -1620
18 Brcko Danijel 56 1928
19 Lipnik Jožef 56 -1685
20 Zafošnik Vlado 54 -3184
21 Plevnik Roman 50 -3868
22 Salobir Norbert 48 -387
23 Špiljak Alojz 48 -6577
24 Prevolšek Goran 46 478
25 Ivekovič Slavko 46 -359
26 Ižanc Anton 32 -2810
27 Hostni Tomaž 31 80
28 Kokovnik Igor 31 -46
29 Stolcer Zlatko 27 -1721
30 Cencič Miran 23 -4677
31 Oset Vlado 21 -618
32 Dirnbek Anton 20 -1874
33 Plahuta Darko 18 -358
34 Drenški Milan 17 -3073
35 Kokovnik Jože 11 -598
36 Roškar Franjo 10 -1039