Šteje 8 najboljših uvrstitev od 10 turnirjev

1 Makovec Bojan 62 6.568 8
2 Papič Laura 58 5.331 8
3 Rus Marjan 57 6.105 8
4 Nabergoj Simon 57 4.397 8
5 Breceljnik Borut 56 1.942 8
6 Duračković Sead 56 1.050 8
7 Rihar Marko 55 4.553 8
8 Bojičić Milenko 55 4.418 8
9 Peternelj Henrik 55 3.305 8
10 Kovač Janez 53 2.276 8
11 Čepon Dušan 52 2.501 8
12 Anderle Andrej 52 1.803 8
13 Škofic Vinko 51 -1.293 8
14 Bizjak Franc 49 494 8
15 Urlep Andrej 48 -286 8
16 Bauk Mirsad 48 -1.051 8
17 Pestar Branko 47 -979 8
18 Ferjan Vili 45 -1.825 8
19 Peterman Rok 44 3.894 6
20 Milošević Milan 44 436 7
21 Kavčič Vasja 43 1.914 7
22 Petelin Tomislav 43 496 7
23 Veladžič Ibrahim 43 -353 8
24 Mohorič Peter 43 -2.658 8
25 Badovinac Bjelič Irena 43 -4.091 8
26 Trope Mrak Lidija 41 -4.269 8
27 Gaspari Drago 39 -1.518 7
28 Gostinčar Polonca 39 -3.090 8
29 Gaspari Marta 38 -1.689 7
30 Ule Evald 37 2.488 6
31 Butina Zvonimir 37 -2.796 7
32 Venta Emil 37 -3.183 7
33 Obleščak Ljubo 36 1.169 5
34 Veselič Renato 36 -5 6
35 Špacapan Alenka 30 -634 5
36 Piskernik Jakob 29 -1.159 5
37 Majcen Zoran 21 1.314 3
38 Dolžan Matjaž 21 -2.382 4
39 Gorenc Lado 20 -107 3
40 Trček Alojzij 20 -1.746 4
41 Žolnir Bojan 18 2.375 2
42 Vrbanec Jože 18 1.178 3
43 Macuh Janko 12 -207 2
44 Jeza Marjan 11 -635 2
45 Šušteršič Marko 10 -1.311 2
46 Kobilica Igor 10 -3.146 3
47 Brodnik Gorazd 8 676 1
48 Bregar Roman 8 671 1
49 Brezovnik Alenka 8 -3.618 2
50 Cilenšek Stane 7 1.334 1
51 Koranter Silvester 6 740 1
52 Šanjug Mate 5 -125 1
53 Golobinek Matjaž 5 -325 1
54 Pučko Simon 5 -358 1
55 Slapničar Brane 5 -522 1
56 Hladnik Boštjan 5 -524 1
57 Mohorič Jože 5 -534 1
58 Močilnikar Peter 4 -571 1
59 Tancek Jernej 4 -957 1
60 Vreča Mitja 4 -1.523 1
61 Vučko Mojca 4 -1.696 1