OSTL  skupno po 6 turnirjih
V vodstvu je Bojan Makovec
  Ime Tocke Razlika Turnirjev
1 Makovec Bojan 45 5457 6
2 Papič Laura 45 3302 6
3 Breceljnik Borut 41 1488 6
4 Duračković Sead 41 594 6
5 Bojičić Milenko 39 2609 6
6 Rus Marjan 38 4937 5
7 Petelin Tomislav 38 628 6
8 Urlep Andrej 37 -334 6
9 Rihar Marko 36 2622 6
10 Škofic Vinko 36 -1925 6
11 Veladžič Ibrahim 35 108 6
12 Peternelj Henrik 34 1854 5
13 Kovač Janez 34 -271 5
14 Ule Evald 33 2697 5
15 Nabergoj Simon 32 1737 5
16 Čepon Dušan 32 1208 5
17 Badovinac Bjelič Irena 32 -4330 6
18 Anderle Andrej 31 266 5
19 Bauk Mirsad 31 -279 5
20 Peterman Rok 30 1805 4
21 Mohorič Peter 30 -85 5
22 Trope Mrak Lidija 30 -3942 6
23 Kavčič Vasja 29 1127 5
24 Venta Emil 26 -2096 5
25 Pestar Branko 26 -2442 5
26 Veselič Renato 24 593 4
27 Piskernik Jakob 24 -572 4
28 Milošević Milan 23 -1142 4
29 Ferjan Vili 22 -155 4
30 Gaspari Marta 22 -356 4
31 Bizjak Franc 22 -689 4
32 Gostinčar Polonca 21 -1100 4
33 Gaspari Drago 21 -1615 4
34 Obleščak Ljubo 20 633 3
35 Vrbanec Jože 18 1178 3
36 Butina Zvonimir 18 -3304 4
37 Macuh Janko 12 -207 2
38 Špacapan Alenka 12 -286 2
39 Jeza Marjan 11 -635 2
40 Šušteršič Marko 10 -1311 2
41 Kobilica Igor 10 -3146 3
42 Majcen Zoran 8 919 1
43 Bregar Roman 8 671 1
44 Cilenšek Stane 7 1334 1
45 Gorenc Lado 7 -109 1
46 Koranter Silvester 6 740 1
47 Šanjug Mate 5 -125 1
48 Pučko Simon 5 -358 1
49 Slapničar Brane 5 -522 1
50 Mohorič Jože 5 -534 1
51 Brezovnik Alenka 5 -1867 1
52 Tancek Jernej 4 -957 1
53 Vreča Mitja 4 -1523 1
54 Vučko Mojca 4 -1696 1