Hoče, 15. 11. 2008 Udeležencev: 53
Končni rezultati odprte štajerske lige
** Za skupni rezultat se štejejo 4 najboljši turnirji!
clan Ime člana Kategorija Klub Rang Točke Razlika
1 1018 Jug Boris KV1 PAH 220 20 3635
2 0373 Dečman Adi M PAH 191 20 2255
3 0317 Medved Samo MM ORM 186 19,5 3055
4 0509 Nemšak Leon MM ORM 178 19 2298
5 0376 Krajnc Leo KV1 PAH 149 17 1046
6 0908 Urlep Leopold KV2 PAH 146 17 2188
7 0982 Andrejašič Branko KV2 PAH 134 17,5 1180
8 0463 Munda Marjan KV1 ORM 133 17 151
9 1014 Večernik Irena KV3 PAH 131 17 684
10 0795 Ajd  Josip KV2 PAH 123 15,5 1706
11 0467 Grivec Aleš KV3 ORM 117 16 574
12 0341 Jelen Jože KV2 PAH 107 16 -175
13 0382 Pučko Rudolf KV1 PAH 103 14,5 2258
14 0858 Ovsenk Miroslav KV3 PAH 98 15,5 505
15 0901 Lebar Tomaž KV2 ORM 93 12 1345
16 0571 Bohak Branko KV3 PAH 91 14 141
17 0792 Mirt  Jože KV2 PAH 90 15 -574
18 0461 Ivanuša Jani KV3 ORM 88 15 1889
19 0962 Kaučič Darko KV3 PAH 88 14,5 219
20 0900 Obran Stanislav KV2 ORM 88 14 1796
21 0320 Tacer Marjan KV2 PAH 88 13 196
22 0485 Grivec Milan KV2 ORM 86 11,5 1837
23 0992 Vogrinčič Zvonko KV2 PAH 84 14,5 -1525
24 0717 Fras Dušan KV1 PAH 83 8,5 3366
25 0887 Medved Bogomir KV1 PAH 75 11 1258
26 0720 Lampret Franc KV1 PAH 74 11 -241
27 0370 Undorfer Štefan PAH 71 12,5 -1048
28 1106 Križanič Danilo PAH 70 13 -198
29 0993 Bauman Slavko KV3 PAH 69 11,5 -2786
30 0902 Hasemali Fredi KV2 ORM 67 6 1005
31 0958 Rakar Milka KV2 PAH 64 13 -896
32 0957 Salamon Tone PAH 64 12 -1572
33 0465 Dajčbauer Danilo KV1 ORM 58 10,5 -1025
34 0353 Medved Vera KV2 PAH 56 12,5 -1237
35 0205 Lotrič Stanko KV1 PAH 56 10,5 151
36 0484 Zadravec Zlatko KV1 ORM 48 11,5 -456
37 0483 Rihtarič Jože KV1 ORM 48 8 -963
38 0794 Šarfer  Ivan PAH 43 6,5 425
39 0907 Somer Štefan KV3 PAH 42 4,5 461
40 0305 Jelakovič Ivan MM VAL 40 7 -2860
41 2031  Merkuš Anton PAH 40 6,5 -859
42 1114 Hedžet Drago ORM 39 8 -197
43 0508 Kodrič Jože KV1 PAH 37 7,5 -657
44 0493 Burulič Danilo PAH 33 9 -1370
45 0782 Sušanj Gregor KV3 ORM 32 4 752
46 2032 Kocjan Natalija ORM 24 5,5 -1435
47 0374 Dolinšek Gerhard PAH 14 3,5 -106
48 0906 Mumlek Štefan KV2 PAH 10 4,5 -2846
49 0572 Peternelj Henrik KV1 MER 10 3 -630
50 0569 Tomič Ivan PAH 9 2,5 -109
51 0495 Geiser Bojan KV3 PAH 7 4 -1413
52 0769 Horvat Danijel KV1 ORM 6 2,5 -265
53 2003 Kramberger Rudi PAH 4 2 -567