Hoče, 19. oktober 2013 Udeležencev: 100
Štajerska liga 2013 – KONČNI REZULTATI
Član Ime člana Kategorija Klub Rang Točke Razlika
1 1106 Križanič Danilo KV1 PAH 313 25,5 4089
2 0902 Hasemali Fredi KV2 TDP 295 25,5 4660
3 1075 Goršič Janez MM TIM 250 25 1683
4 0463 Munda Marjan KV1 ORM 244 24 1082
5 0509 Nemšak Leon ŠM ORM 243 22,5 2178
6 1198 Drev Iztok KV2 TIM 225 23,5 2008
7 0962 Kaučič Darko KV2 PAH 222 23,5 1997
8 0011 Randjelovič Boško MM VAL 220 18,5 2878
9 1248 Banko Dušan KV3 TSK 212 23 3495
10 0461 Ivanuša Jani KV1 ORM 198 22 2029
11 0376 Krajnc Leo KV1 PAH 198 22 1627
12 1269 Korez Milan KV3 TDP 195 22 2759
13 0795 Ajd  Josip KV1 PAH 193 21,5 2551
14 0305 Jelakovič Ivan MM PAH 184 22 1599
15 0504 Kodba Stanko M PAH 178 18,5 2212
16 1104 Karat Samo M KVC 163 16 1596
17 0783 Plavčak Leopold KV1 TRR 159 21 -808
18 0353 Medved Vera KV2 PAH 158 20 -1026
19 0009 Kopač Aleš M TIM 154 16 1963
20 0720 Lampret Franc KV1 PAH 149 19,5 495
21 0901 Lebar Tomaž KV1 ORM 143 19 -442
22 0906 Mumlek Štefan KV1 PAH 137 17 881
23 1197 Toplak Mišo KV2 TIM 129 10,5 2248
24 0205 Lotrič Stanko MM TSK 127 17 -211
25 1254 Hajnšek Tanja TRR 118 18 528
26 1169 Voh Albin KV3 PAH 115 17,5 319
27 1185 Orož Marjan KV1 TSK 113 8,5 1652
28 0018 Smodej Jože KV1 VAL 111 10 566
29 2015 Dedič Ljubo PAH 107 18 -1007
30 0900 Obran Stanislav KV1 ORM 106 16 881
31 0907 Somer Štefan KV2 PAH 104 14,5 -199
32 0052 Tavzes Cvetko KV1 VAL 101 15 -1237
33 1266 Starkl Peter KV3 TDP 101 9 1443
34 0858 Ovsenk Miroslav KV2 PAH 98 15 -260
35 1133 Merkuš Anton PAH 94 12 954
36 0508 Kodrič Jože KV1 PAH 92 16 265
37 2014 Petrič Maksimiljan PAH 75 15 -2905
38 0292 Brance Teodor KV3 TIM 75 10 271
39 1191 Brcko Danijel KV2 TRR 73 13,5 -570
40 1018 Jug Boris M PAH 73 10 -393
41 2086 Porenta Srečko PIK 71 5 1348
42 0050 Gradišnik Dušan KV1 VAL 67 9 -1144
43 1370 Milunič Milovan TDP 66 9,5 13
44 1316 Kamenšek Ana TRR 65 8,5 370
45 1339 Tušek Korošec Lidija TDP 64 12 -1415
46 1342 Bregar Jože TDP 63 14,5 -1471
47 0047 Zupanc Lojze KV1 VAL 62 13,5 -2849
48 2067 Antolinc Franc TRR 62 5 240
49 0013 Gregorin Dušan KV1 TIM 60 10 -311
50 0320 Tacer Marjan KV2 PAH 58 11,5 -1453
51 1268 Rižnar Miran TDP 58 10,5 -1845
52 1290 Bevk Franc OKM 58 4,5 473
53 2073 Ivekovič Slavko TTR 57 8,5 459
54 0484 Zadravec Zlatko KV1 ORM 56 7,5 -297
55 1260 Mastnak Nikolaj KV2 VAL 56 6,5 114
56 2011 Mrkša Samo TRR 56 4,5 288
57 2070 Drenski Milan TRR 52 4,5 -498
58 2087 Sever Vili VAL 47 5 384
59 1014 Krajnc Irena KV2 PAH 45 12,5 -2835
60 2028 Prevolšek Goran 45 4 134
61 2030 Sekirnik Željko 42 3,5 515
62 0982 Andrejašič Branko KV1 PAH 40 9 -1630
63 1194 Mrkša Pavle KV3 TRR 40 3,5 247
64 0493 Burulič Danilo PAH 39 7,5 -7
65 2071 Goručan Jože TRR 39 3,5 233
66 0571 Bohak Branko KV3 PAH 37 6 247
67 1336 Lipnik Jožef st. TRR 37 3,5 69
68 2069 Čoh Jože TRR 35 3,5 -81
69 1317 Plavčak Metka TRR 33 3,5 -198
70 1354 Završnik Boris TRR 32 3,5 -203
71 2068 Boršič Srečko TRR 29 3,5 -958
72 0317 Medved Samo MM ORM 27 3 123
73 0617 Mušič Gorazd ORM 25 3,5 -145
74 2052 Čučak Milan pah 24 5 -1217
75 0348 Lalovič Zvone KV2 VAL 23 3,5 -88
76 1251 Prevolšek Otmar TRR 22 3 -487
77 0723 Dirnbek  Anton TRR 21 3 -655
78 0794 Šarfer  Ivan KV3 PAH 19 4,5 153
79 2082 Turk Hubert TRR 19 3 -1157
80 0382 Pučko Rudolf M PAH 18 4,5 115
81 1180 Mlinar Vlasta KV3 KVC 18 3 228
82 1282 Lipnik Jožef ml. KV2 TRR 18 2,5 471
83 0023 Kranjc Franc KV1 VAL 17 3 164
84 1114 Hedžet Drago ORM 15 3,5 -233
85 2085 Ervin Stoeger ORM 14 3 -1108
86 1294 Viher Rok TRR 14 2,5 -449
87 1190 Bastašič Milan KV1 TRR 11 3 -1449
88 1284 Kobilšek Jože OKM 10 2,5 -1121
89 2088 Grivec Darinka ORM 7 2,5 -649
90 0022 Heferle Silvo KV1 TIM 7 2 -397
91 0370 Undorfer Štefan PAH 6 2,5 -764
92 2043 Gracej Jožica PAH 5 3 -753
93 0957 Salamon Tone KV1 PAH 5 2 -159
94 0956 Avguštin Štefka 4 2 -943
95 1196 Božak Viktor TRR 4 2 -1246
96 1156 Pristovnik Jurij KV2 TIM 3 2 -1081
97 1353 Završnik Miro TRR 2 1,5 -934
98 0341 Jelen Jože KV2 PAH 1 2,5 -1594
99 0024 Sluga Tone KV2 VAL 1 1,5 -1342
100 2066 Anderlič Janez TRR 1 1,5 -1642