Tarok društvo Ljubljana
Zalipov’c, 12. julij 2013 Udeležencev: 48
Skupni rezultati po štirih turnirjih “Summer Night 2013”
Za končni rezultat štejejo 4 najboljši turnirji od petih.
Član Ime člana Kategorija Klub Rang Točke Razlika
1 1118 Križ Rok KV1 ŠED 194 25 3890
2 0030 Štimac Cvetko MM ŠED 190 27,5 2584
3 0932 Kamenšek Marko KV1 TDL 168 24 2607
4 0071 Slapničar Brane KV1 PIK 148 23,5 2177
5 0454 Gorjup Marjan KV2 TDL 147 21,5 2353
6 0006 Perovšek Milan M PIK 143 23,5 1716
7 0447 Hočevar Jože KV1 TDL 135 23 2751
8 0027 Cilenšek Stane M PIK 126 21 2342
9 0059 Štimac Marjan KV3 ŠED 121 20 -1033
10 0190 Zakrajšek Matjaž – PIK PIK 114 22 1621
11 1293 Ožbolt Miro KV3 ŠED 112 21 3232
12 0944 Duračković Sead KV1 TDL 112 20 973
13 0056 Skubic Franc M PIK 91 20 360
14 1239 Berce Vinko KV2 EPI 83 20 1572
15 1390 Kraljič Jože 78 19 -1471
16 0230 Lavrič Jože M ŠED 75 20 231
17 0317 Medved Samo MM ORM 65 11 909
18 0346 Ule Evald KV2 TDL 56 18 43
19 0474 Volf Franc KV2 ŠED 55 17,5 -270
20 0337 Porenta Srečko KV1 PIK 52 13 -970
21 0506 Fabjan Eli KV1 TDK 45 13 1072
22 0583 Kozjek Miloš M TKM 43 11 556
23 1391 Avsenik Peter 39 10 -240
24 1375 Majcen Zoran TKM 36 5,5 973
25 1367 Beširevič Irfan TDL 34 14 -2873
26 1140 Salkić Ibrahim KV3 TDL 34 12 -265
27 0842 Blatnik Ivan KV2 DTŠ 33 9 -55
28 0826 Miklič Nikolaj KV1 TDL 26 5,5 -258
29 1291 Velkavrh Brane TKM 23 8 -1046
30 1290 Bevk Franc TKM 22 7,5 -449
31 1231 Cebin Franc KV2 ŠED 21 7 264
32 0841 Lopičič Peter KV2 DTŠ 20 5 -376
33 1284 Kobilšek Jože TKM 19 7,5 -1976
34 1373 Hribar Marjan TKM 19 4,5 799
35 0461 Ivanuša Jani KV1 ORM 17 5 244
36 1335 Štrajhar Bojan TKM 17 4,5 367
37 0756 Šalamun Slavko KV2 PIK 16 7,5 -1132
38 1100 Lončar Nada KV3 TDL 16 5,5 -233
39 0444 Marenče Anton KV1 TDK 14 4,5 -321
40 1164 Kovač Anton KV1 ŠED 13 7 -1529
41 1093 Smrdel Franc KV1 TDL 13 7 -1936
42 1374 Kveder Božidar TKM 12 4 -258
43 0942 Flek Franc TDL 11 6,5 -909
44 1328 Jovanovič Ljubo TDL 11 4 -595
45 1263 Raišić Miloš TDL 10 6,5 -2806
46 0611 Bernašek Zlatko TDL 10 4 -514
47 1029 Štrubelj Franc KV3 TDL 7 3,5 -308
48 0895 Miklič Andrej KV3 TDL 3 5 -3639
49 2005 Kovač Janez 0 2 2,5 -418
50 0614 Prijatelj Marjan TDL 2 2,5 -577