Štajersko-Koroška liga – rezultati 1. turnirja (15. 1. 2016)

Mesto Priimek in ime Društvo Točke Razlika
1 Goršič Janez TIM 6 1297
2 Korez Milan TDP 6 775
3 Merkuš Anton PAH 5 2962
4 Plazar Branko VAL 5 977
5 Oroš Marjan TSK 5 976
6 Randjelovič Boško VAL 5 808
7 Jug Boris PAH 5 632
8 Milunič Mile TDP 5 617
9 Tavzes Cvetko VAL 5 583
10 Kodrič Jože ORM 4,5 1038
11 Kodba Stanko TSM 4,5 865
12 Smodej Jože VAL 4,5 759
13 Skitek Zdenko TSK 4,5 741
14 Tušek Lidija TSM 4,5 535
15 Pristovnik Jurij TIM 4,5 424
16 Žvegler Zvone 4 1010
17 Brcko Danijel KVC 4 771
18 Gradiščnik Dušan VAL 4 167
19 Bregar Jože TDP 4 132
20 Hefrle Silvo TIM 4 87
21 Voljavec Matjaž VAL 4 -92
22 Krajnčič Ivan TRR 3,5 796
23 Krga Darko 3,5 459
24 Kokolj Aleš TDP 3,5 384
25 Mastnak Nikolaj VAL 3,5 202
26 Mlinar Vlasta TIM 3,5 103
27 Ivekovič Slavko TRR 3,5 -49
28 Kaučič Darko TSM 3,5 -115
29 Ajd  Josip VAL 3,5 -281
30 Medved Vera AH 3,5 -345
31 Križanič Danilo ORM 3,5 -379
32 Lotrič Stanko TSK 3,5 -584
33 Mumlek Štefan ORM 3,5 -593
34 Hasemali Fredi TDP 3,5 -3068
35 Zafošnik Vlado TRR 3 268
36 Voh Albin PAH 3 120
37 Lampret Franc TSM 3 -1
38 Gregorin Dušan TIM 3 -103
39 Tratnik Teja PAH 3 -247
40 Radolić Igor TSM 3 -467
41 Jelakovič Ivan VAL 3 -488
42 Jarc Mirko VAL 3 -639
43 Dedič Ljubo PAH 3 -787
44 Ognjanovič Dragan TSK 2,5 -140
45 Voljavec Sonja VAL 2,5 -248
46 Plavčak Leopold TRR 2,5 -416
47 Krajnc Franc VAL 2,5 -487
48 Kamenšek Ana TRR 2,5 -668
49 Jerič Bojana TIM 2,5 -714
50 Somer Štefan TSM 2 -490
51 Kadunc Stane VAL 2 -539
52 Plazar Nada VAL 2 -678
53 Hajnšek Tanja TRR 2 -727
54 Pučko Rudolf TSM 2 -1089
55 Širjanec Branko 2 -1382
56 Lipnik Jožef st. TRR 1,5 -1226
57 Zupanc Lojze VAL 1,5 -1446