Štajersko-Koroška liga – rezultati 3. turnirja (11. 3. 2016)

Mesto Priimek in ime Društvo Točke Razlika
1 Mumlek Štefan ORM 6 1145
2 Cvetko Branko TDP 6 616
3 Pučko Rudolf TSM 5 1179
4 Mlinar Vlasta TIM 5 1122
5 Tavzes Cvetko VAL 5 1109
6 Ivekovič Slavko TRR 5 906
7 Jelakovič Ivan VAL 5 705
8 Oroš Marjan TSK 5 286
9 Voh Albin PAH 4,5 1374
10 Golob Drago TSK 4,5 1132
11 Vrečar Željko TRR 4,5 615
12 Kamenšek Ana TRR 4,5 583
13 Krga Darko 4,5 467
14 Bregar Jože TDP 4,5 74
15 Randjelovič Boško VAL 4,5 -329
16 Kokolj Aleš TDP 4 975
17 Sušec Igor PAH 4 824
18 Hasemali Fredi TDP 4 500
19 Jerič Bojana TIM 4 24
20 Zupanc Lojze VAL 4 -65
21 Dedič Ljubo PAH 4 -357
22 Kodba Stanko TSM 4 -402
23 Tušek Lidija TDP 3,5 743
24 Kodrič Jože TSM 3,5 261
25 Obran Stanko ORM 3,5 231
26 Mrđen Peter TDP 3,5 189
27 Korez Milan TDP 3,5 17
28 Ajd  Josip VAL 3,5 -21
29 Mastnak Nikolaj VAL 3,5 -106
30 Goršič Janez TIM 3,5 -212
31 Banko Dušan KVC 3,5 -234
32 Klemenčič Gorazd TSK 3,5 -284
33 Lipnik Jožef st. TRR 3,5 -286
34 Rošer Branko TSK 3,5 -437
35 Skitek Zdenko TSK 3 412
36 Hajnšek Tanja TRR 3 33
37 Zafošnik Vlado TRR 3 26
38 Gregorin Dušan TIM 3 -234
39 Somer Grega TSM 3 -375
40 Lotrič Stanko TSK 3 -493
41 Plazar Branko VAL 3 -685
42 Merkuš Anton PAH 3 -1082
43 Lampret Franc TSM 2,5 -298
44 Plazar Nada VAL 2,5 -303
45 Plavčak Leopold TRR 2,5 -386
46 Jelen Jože PAH 2,5 -424
47 Smodej Jože VAL 2,5 -546
48 Roškar Radko 2,5 -701
49 Stipetič Ana PAH 2 -415
50 Kaučič Darko TSM 2 -440
51 Križanič Danilo TSM 2 -533
52 Ognjanovič Dragan TSK 2 -607
53 Brcko Danijel KVC 2 -657
54 Vrecl Gizela PAH 2 -744
55 Medved Vera PAH 2 -1065
56 Salamon Tone TSM 1,5 -769
57 Tratnik Teja PAH 1,5 -817
58 Radolić Igor TSM 1,5 -1241