Štajersko-Koroška liga – rezultati 9. turnirja (10. 12. 2016)

Mesto Priimek in ime Društvo Točke Razlika
1 Duler Toni TDP 6 1495
2 Bastašić Milan TRR 6 760
3 Kokolj Aleš TDP 5 1499
4 Goršič Janez TIM 5 1468
5 Jakop Boris TSK 5 586
6 Banko Dušan KVC 4,5 1605
7 Kaučič Darko TSM 4,5 709
8 Jerič Bojana TIM 4,5 513
9 Bregar Jože TDP 4,5 284
10 Oroš Marjan TSK 4,5 66
11 Kodrič Jože TSM 4 955
12 Praprotnik Srečko KVC 4 786
13 Lipnik Jožef ml. TRR 4 545
14 Plazar Nada VAL 4 352
15 Korez Milan TDP 4 280
16 Plavčak Leopold TRR 4 -111
17 Kuternik Marjan TRR 3,5 855
18 Hajnšek Tanja TRR 3,5 801
19 Lotrič Stanko TSK 3,5 515
20 Lipnik Jožef st. TRR 3,5 183
21 Prevolšek Goran TRR 3,5 95
22 Zafošnik Vlado TRR 3,5 -149
23 Ajd  Josip VAL 3,5 -199
24 Lampret Franc TSM 3,5 -348
25 Gregorin Dušan TIM 3,5 -617
26 Kamenšek Ana TRR 3,5 -632
27 Mumlek Štefan ORM 3 145
28 Krajnčič Ivan TRR 3 32
29 Pučko Rudolf TSM 3 -303
30 Mrđen Peter TDP 3 -402
31 Jelakovič Ivan VAL 3 -581
32 Tušek Lidija TDP 2,5 -179
33 Brcko Danijel KVC 2,5 -443
34 Križanič Danilo TSM 2,5 -575
35 Radolić Igor TSM 2,5 -759
36 Plazar Branko VAL 2,5 -1332
37 Kodba Stanko TSM 2 -509
38 Hasemali Fredi TDP 2 -623
39 Randjelovič Boško VAL 2 -720
40 Ivekovič Slavko TRR 2 -1954
41 Mlinar Vlasta TIM 1,5 -722
42 Voh Albin PAH 1,5 -1392
43 Derbuc Darko TDP 1,5 -1979