Štajersko-Koroška liga – rezultati 7. turnirja (15. 9. 2017)

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Bregar Jože TDP 9 1385
2 Križanič Danilo TSM 9 1126
3 Hefrle Silvo TIM 8 1409
4 Filipančič Igor TSK 8 1238
5 Goršič Janez TIM 8 1127
6 Kodrič Jože TSM 8 454
7 Kamenšek Ana TRR 8 200
8 Radolić Igor TSM 7 875
9 Skitek Zdenko TSK 7 846
10 Kodba Stanko TSM 7 732
11 Jelakovič Ivan VAL 7 701
12 Pintarič Niko KVC 7 374
13 Kaučič Darko TSM 7 302
14 Jakop Boris TSK 7 188
15 Hajnšek Tanja TRR 7 -302
16 Ajd  Josip VAL 6 626
17 Voh Albin PAH 6 405
18 Banko Dušan KVC 6 209
19 Brcko Danijel KVC 6 128
20 Plazar Branko VAL 6 125
21 Trauner Robert KVC 6 89
22 Jerič Bojana TIM 6 65
23 Pučko Rudolf TRR 6 -5
24 Fekonja Milan KVC 6 -70
25 Korez Milan TDP 6 -271
26 Mumlek Štefan ORM 6 -274
27 Lampret Franc TSM 6 -334
28 Randjelovič Boško VAL 5 591
29 Ošlovnik Peter TSK 5 13
30 Anzeljc Živko KVC 5 -28
31 Salobir Norbert KVC 5 -28
32 Plevnik Roman TRR 5 -273
33 Lipnik Jožef st. TRR 5 -403
34 Jug Boris PAH 5 -673
35 Plazar Nada VAL 5 -929
36 Praprotnik Srečko KVC 4 -368
37 Kopač Aleš 4 -658
38 Krga Darko 4 -959
39 Žolnir Bojan KVC 4 -1366
40 Štante Sašo KVC 4 -2181
41 Karat Samo KVC 3 -2
42 Plavčak Leopold TRR 3 -1588
43 Drev Iztok TIM 3 -2296