Kranj, 5. 5. 2017 Udeležencev: 57
Kočni rezultati odprte gorenjske lige 2017
V skupnem seštevku je upoštevanih 5 najboljših uvrstitev na 6. turnirjih!
Član Ime člana Kategorija Klub Točke Razlika
1 1375 Majcen Zoran M TKM 41 6149
2 1022 Rus Marjan M HKR 41 5039
3 0346 Ule Evald KV1 TDL 37 2035
4 0669 Anderle Andrej M TDK 36 3662
5 0973 Planinc Marjan KV1 TDK 36 3652
6 0916 Koranter Silvester M TKM 36 3053
7 1379 Kovač Janez KV2 TDL 35,5 459
8 0306 Bizjak Franc M TDK 35 2514
9 6001 Petelin Tomo 35 1884
10 0307 Makovec Bojan ŠM TDK 35 607
11 0750 Macuh Janko M TDK 34 3278
12 0583 Kozjek Miloš M TKM 34 1131
13 0487 Veselič Renato M TDK 33 1390
14 0515 Klojčnik Ljuban KV1 HKR 32 -1455
15 1430 Nikolič Miloš KV3 TKM 31 1945
16 0572 Peternelj Henrik M TDK 31 1027
17 0506 Fabjan Eli KV1 TDK 31 105
18 6005 Prelovšek Maks TKM 30 -767
19 1453 Škofic Vinko TDK 30 -1079
20 1324 Demšar Matevž TDK 29 84
21 1325 Krajnik Stane TDK 28,5 -667
22 1343 Plestenjak Franci TDK 28 2286
23 0444 Marenče Anton KV1 TDK 28 -854
24 0514 Bizjak Ciril KV1 TDK 27 -427
25 0507 Piskernik Jakob KV1 TDK 25 362
26 1390 Pestar Branko KV3 TDK 23 -2749
27 1409 Ali Bojana TDL 23 -3663
28 6024 Pintar Maja 22 -554
29 1290 Bevk Franc KV2 TKM 22 -859
30 1361 Gorenc Lado KV2 TKM 21 1933
31 1162 Kahrič Edo KV1 TDL 20 17
32 1005 Kašman Cene KV2 HKR 20 -1547
33 1023 Čufer Marjan KV1 HKR 18 -350
34 0086 Kimovec Rajko MM TKM 18 -365
35 0555 Piskernik Zdenka KV1 TDK 18 -4053
36 0535 Bizjak Ciril ml. KV1 TDK 17 260
37 5001 Pintar Rado 17 -754
38 0639 Peterman Rok M PIK 16 -1008
39 1289 Mikula Ludvik KV2 TKM 16 -1245
40 1004 Verčič Milan M HKR 13 732
41 0283 Čepon Dušan TDL 13 -308
42 1457 Mihelčič Srečko HKR 11 213
43 1406 Rožman Danijel KV2 HKR 11 -233
44 1449 Rihar Marko TDL 10 -2495
45 1424 Venta Emil DTŠ 7 133
46 0056 Skubic Franc M ŠDS 7 87
47 4157 Mihelčič Srečko 7 31
48 0337 Porenta Srečko KV1 ŠDS 6 264
49 4100 Habjan Toni 6 -309
50 1266 Starkl Peter KV2 TDP 6 -386
51 0486 Rebol Janez KV1 TDK 6 -481
52 1393 Špacapan Alenka TKM 5 -33
53 0928 Jamnik Marjan KV2 DTŠ 5 -352
54 1024 Štern Bojan KV1 ŠDS 5 -496
55 6000 Ravnikar Janez 5 -1332
56 1008 Lampret Marjan KV2 HKR 3 -637
57 6002 Habat Tomo 3 -937