Hoče, 1. 4. 2017 Udeležencev: 30
Rezultati odprtega prvenstva Štajerske 2017
Član Ime člana Kategorija  Točke Razlika
1 1198 Drev Iztok M    12,00 886
2 0305 Jelakovič Ivan MM    11,00 1.005
3 1075 Goršič Janez MM    10,00 2.171
4 1349 Jerič Bojana – TIM KV1    10,00 737
5 1463 Ošlovnik Peter    10,00 466
6 0509 Nemšak Leon ŠM    10,00 411
7 0504 Kodba Stanko MM       9,00 853
8 1133 Merkuš Anton       9,00 748
9 0794 Šarfer Ivan KV3       9,00 434
10  501  Abšner Ivan       9,00 100
11 0720 Lampret Franc KV1       8,00 1.143
12 2512 Pilih Marijan       8,00 523
13 0353 Medved Vera KV2       8,00 512
14 2020 Tratnik Doroteja       8,00 270
15 0382 Pučko Rudolf MM       8,00 168
16 1320 Skitek Zdenko KV2       8,00 94
17 5015 Serec Miran       8,00 -307
18 1448 Jakop Boris       8,00 -354
19 5014 Lazar Rajko KV1       8,00 -363
20 0341 Jelen Jože KV2       7,00 137
21 1336 Lipnik Jožef st. KV3       7,00 -256
22 5014 Lazar Rajko       7,00 -291
23 1169 Voh Albin KV3       7,00 -446
24 2014 Petrič Maksimiljan       7,00 -787
25 1395 Vrecl Gizela       7,00 -1.048
26 0795 Ajd Josip KV1       6,00 119
27 2015 Dedić Ljubo       6,00 -546
28 1185 Orož Marjan KV1       6,00 -778
29 2511 Žamut Ivan       5,00 -3.378
30 2046 Štipetić Ana       4,00 -2.223