Štajersko-Koroška liga – končni rezultati

Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Jerič Bojana TIM 55 4702
2 Karat Samo KVC 53 4403
3 Križanič Danilo ORM 51 4574
4 Goršič Janez TIM 51 4213
5 Brcko Danijel TRR 49 3967
6 Krga Darko ORM 49 2431
7 Bregar Jože TDP 48 2982
8 Pučko Rudolf TSM 48 2634
9 Kamenšek Ana TRR 48 2611
10 Jelakovič Ivan VAL 48 2032
11 Banko Dušan TRR 47 3843
12 Korez Milan TDP 47 3334
13 Radolić Igor TSM 46 2060
14 Plazar Branko KVC 46 1050
15 Kodba Stanko TSM 45 3075
16 Hasemali Fredi TDP 45 294
17 Lampret Franc TSM 44 710
18 Hajnšek Tanja TRR 43 636
19 Jug Boris PAH 42 564
20 Kodrič Jože ORM 41 3220
21 Praprotnik Srečko KVC 41 661
22 Mumlek Štefan ORM 41 -1012
23 Drev Iztok TIM 41 -2656
24 Plavčak Leopold TRR 40 140
25 Voh Albin PAH 39 1393
26 Randjelovič Boško VAL 38 1462
27 Skitek Zdenko TSK 38 -493
28 Ajd  Josip VAL 38 -646
29 Kaučič Darko TSM 37 -2141
30 Zafošnik Vlado TRR 37 -3146
31 Duler Toni TDP 36 903
32 Sušec Igor PAH 34 427
33 Plazar Nada VAL 34 -4779
34 Kokol Aleš TDP 33 2432
35 Somer Štefan TSM 32 626
36 Pintarič Niko KVC 32 -340
37 Tušek Lidija TSM 26 26
38 Bastašić Milan TRR 24 2208
39 Golob Drago TSK 24 -65
40 Ošlovnik Peter TSK 23 -3397
41 Filipančič Igor TSK 21 1822
42 Lotrič Stanko TSK 20 -2156
43 Štante Sašo KVC 19 -289
44 Jakop Boris TSK 18 624
45 Trauner Robert KVC 18 436
46 Fekonja Milan KVC 18 120
47 Brglez Stanislav TSK 18 -274
48 Ivekovič Slavko TRR 18 -694
49 Nemšak Leon ORM 16 1161
50 Hefrle Silvo TIM 14 1524
51 Salobir Norbert KVC 14 -2194
52 Obran Stanko ORM 13 222
53 Bohak Branko PAH 12 291
54 Oroš Marjan TSK 12 -676
55 Salamon Tone TSM 11 1065
56 Lebar Tomaž ORM 11 217
57 Vrečar Željko TRR 11 -291
58 Kopač Aleš 11 -1229
59 Lipnik Jožef st. TRR 11 -2714
60 Mastnak Nikolaj VAL 10 -36
61 Munda Marjan ORM 9 -957
62 Malek Karl PAH 8 1121
63 Derbuc Darko TDP 8 1022
64 Gradišnik Dušan VAL 8 771
65 Klemenčič Gorazd TSK 8 -1345
66 Somer Grega TSM 8 -2150
67 Mrđen Peter TDP 7 1082
68 Vrecl Gizela PAH 7 853
69 Tratnik Teja PAH 7 607
70 Pleteršič Bojan KVC 7 543
71 Nabergoj Simon EPI 7 208
72 Kadunc Stane VAL 7 133
73 Stipetič Ana PAH 7 -1566
74 Lalovič  Zvonko VAL 6 487
75 Vidovič Franc VAL 6 313
76 Krajnčič Ivan TRR 6 146
77 Mlinar Vlasta TIM 6 -20
78 Merkuš Anton PAH 6 -38
79 Vidmar Drago TSK 6 -78
80 Žamut Ivan PAH 6 -259
81 Zupanc Lojze VAL 5 -165
82 Plevnik Roman TRR 5 -273
83 Krajnc Franc VAL 5 -729
84 Jelen Jože PAH 5 -1153
85 Kuternik Marjan TRR 5 -1350
86 Polanec Branko 4 -715
87 Žvegler Zvone 4 -1011
88 Dedič Ljubo PAH 4 -1120
89 Žolnir Bojan KVC 4 -1366
90 Račnik Janez TSK 4 -1606