Štajersko-Koroška liga – rezultati 1. turnirja (26. 1. 2018)

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Radolič Igor TMB 9 1397
2 Jerič Bojana MEL 9 756
3 Randjelović Boško VAL 8 1450
4 Duler Toni TDP 8 1277
5 Plazar Nada VAL 8 1098
6 Križanič Danilo TMB 8 739
7 Šijanec Branko TMB 8 461
8 Jug Boris PAH 7 1025
9 Kodrič Jože TMB 7 904
10 Goršič Janez MEL 7 758
11 Vrecl Gizela PAH 7 611
12 Pilih Marijan PAH 7 538
13 Heferle Silvo MEL 7 240
14 Starkl Peter TDP 7 240
15 Brcko Danijel TRR 7 221
16 Somer Štefan TSM 7 206
17 Hajnšek Tanja TRR 7 205
18 Jakop Boris TSK 7 189
19 Skitek Zdenko TSK 7 -184
20 Mrkša Pavle TRR 6 3248
21 Zafošnik Vlado TRR 6 436
22 Kamenšek Ana TRR 6 212
23 Somer Grega TSM 6 104
24 Salamon Tone TMB 6 40
25 Pučko Rudolf TRR 6 12
26 Jelakovič Ivan VAL 6 10
27 Tušek Lidija TSM 6 -31
28 Damiš Jože TMB 6 -43
29 Lipnik Jožef st. TRR 6 -46
30 Plazar Branko VAL 6 -173
31 Bratušek Jože PAH 6 -387
32 Lotrič Stanko TSK 6 -744
33 Golob Drago TSK 5 3076
34 Krga Darko ORM 5 39
35 Mumlek Štefan ORM 5 15
36 Bregar Jože TDP 5 -70
37 Kodba Stanko TMB 5 -251
38 Mak Rajko PAH 5 -296
39 Kopač Aleš 5 -320
40 Lampret Franc TSM 5 -401
41 Kaučič Darko TSM 5 -640
42 Žamut Ivan PAH 5 -722
43 Klemenčič Gorazd TSK 5 -995
44 Mohorič Pepi TSM 4 -190
45 Krajnc Marija Majda PAH 4 -918
46 Voh Albin PAH 4 -929
47 Plavčak Leopold TRR 4 -948
48 Klojčnik Rudi TSM 4 -980
49 Dedič Ljubo PAH 4 -1317
50 Pintarič Niko KVC 4 -6934
51 Orož Marjan TSK 3 -1988