Štajersko-Koroška liga – rezultati 10. turnirja (15. 12. 2018)

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Ajd  Josip VAL 9 1163
2 Kodba Stanko TMB 8 1656
3 Jerič Bojana MEL 8 1234
4 Krajnčič Ivan TRR 8 935
5 Križanič Danilo TMB 8 400
6 Skitek Zdenko TSK 7 2375
7 Goršič Janez MEL 7 1158
8 Radolič Igor TMB 7 902
9 Voh Albin PAH 7 727
10 Duler Toni TDP 7 639
11 Lotrič Stanko TSK 7 628
12 Banko Dušan TRR 6 265
13 Lipnik Jožef st. TRR 6 39
14 Hajnšek Tanja TRR 6 -370
15 Vrecl Gizela PAH 6 -394
16 Kaučič Darko TSM 6 -488
17 Papič Laura EMO 6 -499
18 Plazar Branko VAL 6 -535
19 Bregar Jože TDP 6 -1426
20 Kamenšek Ana TRR 5 -343
21 Randjelović Boško VAL 5 -365
22 Pučko Rudolf TRR 5 -392
23 Tušek Lidija TSM 5 -448
24 Lever Rolanda TMB 5 -457
25 Brcko Danijel TRR 5 -1078
26 Merkuš Anton PAH 5 -2097
27 Lampret Franc TSM 4 -690
28 Plazar Nada VAL 4 -1072
29 Ošlovnik Peter TSK 3 -704
30 Plavčak Leopold TRR 3 -763