Škofljica, 11. 10. 2018 Udeležencev: 48
Rezultati 5. turnirja odprte osrednjeslovenske lige 2018
Član Ime člana Kategorija Klub Točke Razlika
1 1470 Petelin Tomislav TDK 9 1170
2 1159 Ahac Franc KV1 KTK 9 697
3 1444 Černic Sergej KV3 DTŠ 8 1780
4 1467 Vrbanec Jože TKM 8 1160
5 1237 Veladžič Ibrahim EMO 8 862
6 1409 Ali Bojana KV3 TDL 8 659
7 1472 Čelešnik Božidar DTŠ 8 578
8 0346 Ule Evald KV1 EMO 8 481
9 1378 Praprotnik Srečko KV2 DTŠ 7 1084
10 0474 Volf Franc KV1 KTK 7 678
11 1379 Kovač Janez KV2 TDL 7 594
12 0944 Duračković Sead KV1 EMO 7 540
13 1238 Kraševec Matej KV2 EPI 7 510
14 1236 Meglen Olga KV2 DTŠ 7 495
15 1062 Gaspari Drago DTŠ 7 293
16 0337 Porenta Srečko M ŠDS 7 278
17 0247 Lakić Fikret M KTK 7 273
18 1143 Pučko Simon KV1 ŠDS 7 210
19 0230 Lavrič Jože M KTK 7 168
20 1450 Badovinac Bjelič Irena TDL 7 -147
21 1449 Rihar Marko KV3 EMO 6 561
22 1393 Špacapan Alenka EMO 6 446
23 0283 Čepon Dušan TDL 6 271
24 1239 Berce Vinko KV2 EPI 6 131
25 1424 Venta Emil KV3 DTŠ 6 89
26 1446 Škedelj Franc DTŠ 6 -273
27 1349 Jerič Bojana – MEL KV1 MEL 6 -279
28 1000 Gaspari Marta DTŠ 6 -317
29 1466 Kuk Vojko TDL 6 -923
30 0928 Jamnik Marjan KV2 DTŠ 6 -988
31 2011 Fele Monika 5 -41
32 1293 Ožbolt Miro KV1 KTK 5 -77
33 1075 Goršič Janez MM MEL 5 -284
34 1256 Vavpotič Milan EMO 5 -299
35 1434 Bregar Roman KV3 KTK 5 -393
36 0071 Slapničar Brane KV1 ŠDS 5 -404
37 2012 Šanjig Matej 5 -450
38 1162 Kahrič Edo KV1 TDL 5 -621
39 2001 Gostinčar Polonca 5 -929
40 1231 Cebin Franc KV1 KTK 4 -293
41 1442 Perpar Iztok TDL 4 -571
42 2009 Gričar Brane 4 -572
43 0027 Cilenšek Stane M ŠDS 4 -819
44 2010 Lenič Jože 4 -899
45 2003 Grubišič Jadran 4 -1071
46 1468 Cebin Roman KTK 4 -2066
47 0914 Vrtovec Dušan KV1 EMO 3 -431
48 2000 Eržen Rajko 3 -1149