Štajersko-Koroška liga – rezultati 7. turnirja (28. 9. 2018)

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Drev Iztok MEL 9 832
2 Hasemali Fredi TDP 8 1692
3 Mumlek Štefan ORM 8 628
4 Lampret Franc TSM 8 449
5 Duler Toni TDP 8 380
6 Pilih Marijan PAH 7 759
7 Kodba Stanko TMB 7 749
8 Kodrič Jože TMB 7 693
9 Jerič Bojana MEL 7 602
10 Plavčak Leopold TRR 7 492
11 Radolič Igor TMB 7 473
12 Lever Rolanda TMB 7 226
13 Pučko Rudolf TRR 7 10
14 Bregar Jože TDP 6 623
15 Randjelović Boško VAL 6 322
16 Korez Milan TMB 6 268
17 Brcko Danijel TRR 6 133
18 Šijanec Branko TMB 6 86
19 Vrecl Gizela PAH 6 -27
20 Merkuš Anton PAH 6 -53
21 Banko Dušan TRR 5 382
22 Hajnšek Tanja TRR 5 -113
23 Žamut Ivan PAH 5 -275
24 Sušec Igor TRR 5 -415
25 Ajd  Josip VAL 5 -746
26 Jelakovič Ivan VAL 5 -759
27 Krga Darko ORM 5 -1240
28 Somer Štefan TSM 4 201
29 Goršič Janez MEL 4 -417
30 Voh Albin PAH 4 -444
31 Lipnik Jožef st. TRR 4 -498
32 Kamenšek Ana TRR 4 -787
33 Križanič Danilo TMB 4 -2136
34 Tušek Lidija TSM 3 -1038
35 Kaučič Darko TSM 3 -1091