Ljubljana , 31. 8. 2018
Udeležencev: 49
EMONSKI VEČERIkončni rezultati
Član Ime člana Kategorija Klub Točke Razlika
1 1349 Jerič Bojana – MEL KV1 MEL 25 2960
2 1466 Kuk Vojko TDL 25 2566
3 0201 Maksimovič Manja M DTŠ 23 1504
4 1449 Rihar Marko KV3 EMO 23 1497
5 1075 Goršič Janez MM MEL 21 1274
6 0247 Lakić Fikret M KTK 20 1428
7 1467 Vrbanec Jože TKM 20 1347
8 1424 Venta Emil KV3 DTŠ 20 778
9 1470 Petelin Tomislav TDK 19 828
10 1361 Gorenc Lado KV2 TKM 19 705
11 1446 Škedelj Franc DTŠ 19 33
12 1237 Veladžič Ibrahim EMO 19 -475
13 0944 Duračković Sead KV1 EMO 18 965
14 1379 Kovač Janez KV2 TDL 17 -481
15 0346 Ule Evald KV1 EMO 15 -104
16 1444 Černic Sergej KV3 DTŠ 14 779
17 1256 Vavpotič Milan EMO 14 -2024
18 1441 Papič Laura KV3 EMO 13 473
19 2003 Monika Fele 13 -19
20 0914 Vrtovec Dušan KV1 EMO 12 -58
21 1393 Špacapan Alenka EMO 12 -747
22 1409 Ali Bojana KV3 TDL 12 -2819
23 1438 Ferjan Vili DTŠ 12 308
24 0030 Štimac Cvetko MM KTK 11 417
25 0283 Čepon Dušan TDL 11 -516
26 1093 Smrdel Franc KV1 EMO 11 -672
27 2000 Polonca Gostinčar 10 -487
28 0928 Jamnik Marjan KV2 DTŠ 10 -584
29 0801 Žolnir Bojan M KVC 9 -1013
30 1450 Badovinac Bjelič Irena TDL 9 -1343
31 1250 Fekonja Milan KV1 KVC 7 1083
32 1442 Perpar Iztok TDL 7 190
33 2005 Bogdan Štih 7 111
34 1198 Drev Iztok M MEL 6 335
35 0230 Lavrič Jože M KTK 6 301
36 2002 Helena Banko 6 165
37 1483 Sredenšek Zora EMO 6 158
38 1404 Salobir Norbert KV3 KVC 6 -49
39 1185 Orož Marjan KV1 TSK 6 -303
40 2004 Tatjana Ciuha 6 -209
41 0434 Mežnar Petra KV1 PIK 5 -56
42 1081 Jenko Novka KV2 BKP 5 -82
43 1248 Banko Dušan KV1 TRR 5 -138
44 1445 Zupanec Ana EMO 5 -168
45 1000 Gaspari Marta DTŠ 4 -260
46 1062 Gaspari Drago DTŠ 4 -556
47 1448 Jakop Boris KV3 TSK 4 -782
48 0059 Štimac Marjan KV2 KTK 3 -786
49 2001 Jarič Klara 3 -2090