Ljubljana, 28. 12. 2018 Udeležencev: 50
Končni rezultati EMONSKI VESELI DECEMBER 2018
Ime in Priimek Točke Razlika
1 Jerič Bojana – MEL 25 3316
2 Kuk Vojko 24 890
3 Rihar Marko 22 1852
4 Majcen Zoran 21 3118
5 Ciril Jelovčan 21 1162
6 Smrdel Franc 21 1083
7 Špacapan Alenka 20 1478
8 Ule Evald 19 696
9 Kovač Janez 19 515
10 Škedelj Franc 19 -321
11 Goršič Janez 19 -477
12 Venta Emil 17 -812
13 Ali Bojana 16 -562
14 Polonca Gostinčar 16 -1267
15 Kavčič Majda 16 -1287
16 Trauner Robert 15 1782
17 Duračković Sead 15 -402
18 Vavpotič Milan 15 -1230
19 Lakić Fikret 14 989
20 Peternelj Henrik 14 560
21 Lavrič Jože 13 265
22 Černic Sergej 13 77
23 Gorenc Lado 12 945
24 Zupanec Ana 12 -77
25 Vrbanec Jože 12 -216
26 Murko Jože 12 -835
27 Badovinac Bjelič Irena 12 -1612
28 Mohoirič Peter 11 -715
29 Bem Slavko 11 -798
30 Štimac Cvetko 11 -806
31 Gričar Brane 10 -1087
32 Petelin Tomislav 10 -1125
33 Čepon Dušan 9 436
34 Veladžič Ibrahim 9 -768
35 Jamnik Marjan 9 -818
36 Bregar Roman 7 739
37 Perpar Iztok 7 481
38 Paulič Mirko 7 108
39 Kamenšek Marko 6 192
40 Papič Laura 6 65
41 Brglez Stanislav 6 62
42 Mori Boris 6 -51
52 Ferjan Vili 6 -134
43 Orož Marjan 6 -203
44 Matjaž Hočevar 6 -407
45 Monika Fele 5 -378
46 Ilijevec Avguštin 5 -669
47 Blaž Lazarevski 5 -809
48 Sredenšek Zora 4 -464
49 Šanjug Mate 4 -660
50 Čelešnik Božidar 3 -1489