Kranj, 27. 4. 2018 Udeležencev: 76
Končni rezultati odprte gorenjske lige 2018
*** Upoštevano 5 najboljših uvrstitev od 6 turnirjev.
Član Ime člana Kategorijqa Klub Točke Razlika
1 1375 Majcen Zoran M TKM 40 4683
2 0572 Peternelj Henrik M TDK 40 2986
3 0487 Veselič Renato M TDK 38 5702
4 0346 Ule Evald KV1 EMO 37 4638
5 1441 Papič Laura KV3 EMO 37 3715
6 0669 Anderle Andrej M TDK 37 2509
7 1162 Kahrič Edo KV1 TDL 36 2965
8 1449 Rihar Marko KV3 EMO 36 1789
9 0916 Koranter Silvester M TKM 35 2765
10 1209 Hvasti Janko KV2 TDK 35 1616
11 0306 Bizjak Franc M TDK 34 2001
12 1470 Petelin Tomislav TDK 34 1638
13 1343 Plestenjak Franci TDK 34 861
14 0506 Fabjan Eli KV1 TDK 33 1843
15 1453 Škofic Vinko TDK 33 494
16 4002 Šubic Brane 33 202
17 0444 Marenče Anton KV1 TDK 33 -789
18 1466 Kuk Vojko TDL 32 2692
19 0750 Macuh Janko M TDK 32 2248
20 0307 Makovec Bojan ŠM TDK 32 1855
21 1393 Špacapan Alenka EMO 32 1295
22 0583 Kozjek Miloš M TKM 32 1152
23 1361 Gorenc Lado KV2 TKM 30 237
24 1324 Demšar Matevž TDK 30 107
25 1409 Ali Bojana KV3 TDL 30 -76
26 1323 Demšar Jurij KV3 TDK 30 -421
27 1325 Krajnik Stane TDK 29 -347
28 1390 Pestar Branko KV3 TDK 29 -993
29 1467 Vrbanec Jože TKM 28 940
30 1379 Kovač Janez KV2 TDL 28 589
31 1424 Venta Emil KV3 DTŠ 28 210
32 1022 Rus Marjan M HKR 25 631
33 0514 Bizjak Ciril KV1 TDK 24 23
34 4001 Mohorič Andreja 23 -3473
35 0555 Piskernik Zdenka KV1 TDK 22 -1827
36 0973 Planinc Marjan KV1 TDK 21 737
37 0507 Piskernik Jakob KV1 TDK 21 -1695
38 6005 Prelovšek Maksimilijan TKM 21 -4458
39 6029 Mohorič Peter 21 -5354
40 0283 Čepon Dušan TDL 20 798
41 4000 Peternelj Aleš TDK 20 -1288
42 1430 Nikolič Miloš KV2 TKM 19 -490
43 1256 Vavpotič Milan EMO 19 -3868
44 0928 Jamnik Marjan KV2 DTŠ 18 261
45 6024 Pintar Maja TKM 18 -1766
46 1472 Čelešnik Božidar DTŠ 17 -701
47 1237 Veladžič Ibrahim EMO 17 -1004
48 1384 Hribar Vincenc TKM 16 -181
49 1289 Mikula Ludvik KV2 TKM 16 -351
50 6028 Habat Tomo TKM 16 -926
51 6027 Koželj Brane TKM 16 -1064
52 1057 Klojčnik Marko HKR 16 -2214
53 1290 Bevk Franc KV2 TKM 14 561
54 0515 Klojčnik Ljuban KV1 HKR 13 1070
55 0086 Kimovec Rajko MM TKM 13 760
56 0535 Bizjak Ciril ml. KV1 TDK 13 688
57 1457 Mihelčič Srečko HKR 13 -1996
58 1005 Kašman Cene KV2 HKR 12 -274
59 6031 Habjan Toni 11 150
60 6034 Ciril Jelovčan 11 -543
61 6032 Gričar Branko 11 -1361
62 6030 Gostinčar Polonca 11 -3931
63 0753 Drstvenšek Robert M TDK 9 709
64 1450 Badovinac Bjelič Irena TDL 9 -1162
65 1406 Rožman Danijel KV2 HKR 8 853
66 1416 Batistič Andrej KV3 HKR 8 547
67 1438 Ferjan Vili DTŠ 8 -2030
68 6035 Pintar Rado 7 542
69 0171 Podvršnik Marko MM TDK 7 450
70 1423 Laurenčič Sergej DTŠ 6 342
71 1373 Hribar Marjan KV3 TKM 5 -174
72 6033 Ksenija Komočar TKM 5 -359
73 1004 Verčič Milan M HKR 4 -392
74 0326 Habat Tomo 4 -719
75 1000 Gaspari Marta DTŠ 4 -956
76 1464 Bem Slavko TDL 4 -1016