Hoče, 1. 4. 2017 Udeležencev: 27
Rezultati odprtega prvenstva občine Hoče-Slivnica 2018
Član Ime člana Točke Razlika
1 1349 Jerič Bojana 11 1102
2 0305 Jelakovič Ivan 11 880
3 1075 Goršič Janez 10 1311
4 1191 Brcko Daniejel 10 882
5 1414 Sušec Igor 10 432
6 0205 Lotrič Stanko 10 56
7 0382 Pučko Rudolf 9 1213
8 0794 Šarfer Ivan 9 591
9 2511 Žamut Ivan 9 578
10 0353 Medved Vera 9 238
11 1393 Špacapan Alenka 9 69
12 2005 Kobalej Leopold 8 428
13 2050 Malek Karli 8 110
14 1395 Vrecl Gajšek Gizela 8 78
15 0795 Ajd Josip 8 12
16 0720 Lampret Franc 8 -453
17 2514 Bratušek Jožef 7 -30
18 1169 Voh Albin 7 -35
19 2015 Dedić Ljubo 7 -38
20 0792 Mirt Jože 7 -123
21 5022 Štraus Božidar 7 -370
22 0962 Kaučič Darko 7 -758
23 0248 Pintarič Niko 7 -1190
24 2515 Krajnc Marija Majda 6 -676
25 2020 Tratnik Doroteja 6 -1313
26 0849 Ertl Anton 5 -1731
27 2046 Stipetič Ana 3 -1063