Štajersko-Koroška liga – končni rezultati

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Jerič Bojana MEL 63 8268
2 Pučko Rudolf TRR 62 6797
3 Duler Toni TDP 61 6505
4 Kodba Stanko TMB 59 7898
5 Križanič Danilo TMB 58 7343
6 Radolič Igor TMB 57 5864
7 Šijanec Branko TMB 56 3013
8 Goršič Janez MEL 53 3500
9 Skitek Zdenko TSK 53 2361
10 Ajd  Josip VAL 52 3744
11 Lotrič Stanko TSK 52 2457
12 Bregar Jože TDP 51 2879
13 Lampret Franc TSM 51 849
14 Plazar Branko VAL 50 2001
15 Vrecl Gizela PAH 50 1594
16 Merkuš Anton PAH 50 -269
17 Jelakovič Ivan VAL 49 668
18 Plavčak Leopold TRR 48 -335
19 Hajnšek Tanja TRR 47 657
20 Mumlek Štefan ORM 45 -1153
21 Randjelović Boško VAL 44 2763
22 Brcko Danijel TRR 43 -511
23 Drev Iztok MEL 40 1385
24 Banko Dušan TRR 39 -175
25 Voh Albin PAH 39 -1998
26 Somer Štefan TSM 38 -2205
27 Kaučič Darko TSM 38 -3816
28 Plazar Nada VAL 38 -3862
29 Korez Milan TMB 37 1599
30 Kodrič Jože TMB 36 46
31 Kamenšek Ana TRR 35 -3386
32 Hasemali Fredi TDP 34 -24
33 Salobir Norbert KVC 34 -1454
34 Krga Darko ORM 34 -1717
35 Salamon Tone TMB 32 -2284
36 Pintarič Niko KVC 32 -8524
37 Tušek Lidija TSM 31 -1701
38 Žamut Ivan PAH 27 -2995
39 Heferle Silvo MEL 25 427
40 Kopač Aleš 24 29
41 Ošlovnik Peter TSK 24 -3834
42 Lipnik Jožef st. TRR 23 -262
43 Starkl Peter TDP 23 -883
44 Vekić Pero TMB 22 -6869
45 Golob Drago TSK 20 3768
46 Dedič Ljubo PAH 20 -2444
47 Damiš Jože TMB 19 480
48 Lever Rolanda TMB 17 -228
49 Nemšak Leon ORM 16 -2345
50 Pilih Marijan PAH 14 1297
51 Mrkša Pavle TRR 12 3719
52 Somer Grega TSM 11 -292
53 Brglez Stanislav TSK 10 -203
54 Vidmar Drago TSK 10 -629
55 Ivekovič Slavko TRR 10 -1059
56 Plevnik Roman TRR 10 -1657
57 Bratušek Jože PAH 10 -2093
58 Fekonja Milan KVC 9 922
59 Mastnak Nikolaj VAL 8 1641
60 Krajnčič Ivan TRR 8 935
61 Filipančič Igor TSK 8 922
62 Jug Boris PAH 7 1025
63 Vrečar Željko TRR 7 693
64 Bohak Branko TMB 7 576
65 Anzelc Živko KVC 7 571
66 Jakop Boris TSK 7 189
67 Trauner Robert KVC 6 1056
68 Zafošnik Vlado TRR 6 436
69 Hedžet Drago TMB 6 140
70 Derbuc Darko TDP 6 57
71 Papič Laura EMO 6 -499
72 Karat Samo KVC 5 -209
73 Viher Tomo 5 -218
74 Mak Rajko PAH 5 -296
75 Cobelj Samo TDP 5 -415
75 Sušec Igor TRR 5 -415
77 Kokol Aleš TDP 5 -783
78 Žvegler Zvonko 5 -956
79 Klemenčič Gorazd TSK 5 -995
80 Paljak Vadimir TMB 4 -167
81 Mohorič Pepi TSM 4 -190
82 Selič Zvone VAL 4 -743
83 Gradišnik Dušan VAL 4 -782
84 Krajnc Marija Majda PAH 4 -918
85 Klojčnik Rudi TSM 4 -980
86 Popovšek Petersen Peter TMB 4 -1475
87 Orož Marjan TSK 3 -1988