Ljubljana, 23. 8. 2019 Udeležencev: 34
Rezultati 4. turnirja Emonskih večerov 2019
Ime člana Klub Točke Razlika
1 Ferjan Vili DTŠ 9 1298
2 Veselič Renato TDK 9 987
3 Žolnir Bojan KVC 8 1021
4 Ule Evald EMO 8 608
5 Duračković Sead EMO 8 200
6 Skitek Zdenko TSK 7 1069
7 Kozjek Miloš TKM 7 899
8 Kuk Vojko EMO 7 638
9 Petelin Tomislav EMO 7 614
10 Vrtovec Dušan EMO 7 269
11 Venta Emil DTŠ 7 261
12 Veladžič Ibrahim EMO 7 −75
13 Kavčič Majda EMO 7 −172
14 Smrdel Franc EMO 6 678
15 Škedelj Franc DTŠ 6 420
16 Golob Drago TSK 6 407
17 Gorenc Lado TKM 6 12
18 Majcen Zoran TKM 6 −101
19 Špacapan Alenka EMO 6 −208
20 Papič Laura EMO 6 −281
21 Vrbanec Jože TKM 6 −444
22 Miloševič Milan 5 −69
23 Kudrič Saško 5 −85
24 Čepon Dušan TDL 5 −94
25 Maksimovič Manja DTŠ 5 −116
26 Kovač Janez TDL 5 −147
27 Ali Bojana TDL 5 −426
28 Černic Sergej DTŠ 5 −471
29 Trauner Robert KVC 5 −1020
30 Voje Tine 5 −1048
31 Badovinac Bjelič Irena EMO 4 −628
32 Ilijevec Avguštin EMO 4 −1080
33 Gostinčar Polonca EMO 4 −1156
34 Bem Slavko EMO 4 −1460