Štajersko-Koroška liga – rezultati 4. turnirja (26. 4. 2019)

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Kukovec Peter TMB 9 724
2 Kodba Stanko TMB 8 1189
3 Brglez Stanislav TSK 8 1137
4 Plazar Branko VAL 8 468
5 Golob Drago TSK 8 466
6 Brcko Danijel TRR 7 974
7 Križanič Danilo TMB 7 956
8 Jelakovič Ivan VAL 7 493
9 Radolič Igor TMB 7 448
10 Kodrič Jože TMB 7 329
11 Bregar Jože TDP 7 301
12 Duler Toni TDP 7 273
13 Ošlovnik Peter TSK 7 58
14 Pučko Rudolf TRR 7 -188
15 Salobir Norbert KVC 6 526
16 Korez Milan TMB 6 434
17 Tušek Lidija TSM 6 279
18 Hajnšek Tanja TRR 6 231
19 Selič Zvone VAL 6 51
20 Fekonja Milan KVC 6 -106
21 Plavčak Leopold TRR 6 -185
22 Lever Rolanda TMB 6 -280
23 Skitek Zdenko TSK 6 -548
24 Lipnik Jožef st. TRR 5 50
25 Banko Dušan TRR 5 -3
26 Vekić Pero TMB 5 -52
27 Merkuš Anton PAH 5 -265
28 Voh Albin PAH 5 -495
29 Kaučič Darko TSM 5 -507
30 Randjelović Boško VAL 5 -687
31 Lampret Franc TSM 4 109
32 Damiš Jože TMB 4 -623
33 Vrecl Gizela PAH 4 -805
34 Pintarič Niko KVC 4 -994
35 Bohak Branko PAH 4 -1593
36 Kamenšek Ana TRR 3 -1078
37 Plazar Nada VAL 3 -1087