Štajersko-Koroška liga – rezultati 6. turnirja (31. 5. 2019)

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Ajd  Josip VAL 9 1147
2 Pučko Rudolf TRR 8 2182
3 Hasemali Fredi TDP 8 1021
4 Ošlovnik Peter TSK 8 786
5 Radolič Igor TMB 8 748
6 Kodba Stanko TMB 8 400
7 Krga Darko TSM 7 1708
8 Voh Albin PAH 7 1094
9 Golob Drago TSK 7 960
10 Korez Milan TMB 7 905
11 Bregar Jože TDP 7 480
12 Kokol Aleš TDP 7 390
13 Somer Štefan TSM 7 377
14 Bohak Branko TMB 7 203
15 Plavčak Leopold TRR 6 673
16 Plazar Nada VAL 6 302
17 Tušek Lidija TSM 6 268
18 Kodrič Jože TMB 6 113
19 Križanič Danilo TMB 6 94
20 Kukovec Peter TMB 6 69
21 Vrecl Gizela PAH 6 56
22 Tacer Marjan PAH 6 15
23 Salamon Tone TMB 6 -323
24 Krajnc Marija Majda PAH 6 -710
25 Plazar Branko VAL 6 -2126
26 Lampret Franc TSM 5 -111
27 Hajnšek Tanja TRR 5 -204
28 Ošlovnik Joža TSK 5 -429
29 Randjelović Boško VAL 5 -492
30 Purkhard Dušan 5 -511
31 Derbuc Darko TDP 5 -530
32 Kaučič Darko TSM 5 -720
33 Duler Toni TDP 5 -753
34 Šijanec Branko TMB 5 -856
35 Bratušek Jože PAH 4 -644
36 Lever Rolanda TMB 4 -900
37 Žamut Ivan PAH 4 -1081
38 Jelakovič Ivan VAL 3 -874
39 Cencič Miran TRR 3 -938
40 Špiljak Alojz TRR 3 -1789