Ljubljana , 6. 9. 2019
Udeležencev: 49
EMONSKI VEČERI – končni rezultati
V končnem rezultatu je upoštevanih 5 najboljših uvrstitev na šestih turnirjih.
Ime člana Klub Točke Razlika
1 Duračković Sead EMO 40 4752
2 Ule Evald EMO 37 3099
3 Venta Emil DTŠ 36 3507
4 Majcen Zoran TKM 36 2209
5 Kozjek Miloš TKM 36 900
6 Černic Sergej DTŠ 33 1334
7 Ferjan Vili DTŠ 33 146
8 Gorenc Lado TKM 32 2504
9 Škedelj Franc DTŠ 31 1969
10 Smrdel Franc EMO 31 1465
11 Vrbanec Jože TKM 31 764
12 Špacapan Alenka EMO 31 672
13 Čepon Dušan TDL 31 8
14 Kovač Janez TDL 31 -936
15 Petelin Tomislav EMO 30 2358
16 Veladžič Ibrahim EMO 30 -876
17 Kuk Vojko EMO 29 -1168
18 Veselič Renato TDK 27 1860
19 Ilijevec Avguštin EMO 27 -682
20 Ali Bojana TDL 27 -1356
21 Golob Drago TSK 23 4065
22 Kudrič Saško 22 -1761
23 Badovinac Bjelič Irena EMO 21 -3279
24 Vrtovec Dušan EMO 19 1092
25 Mohorič Peter TDK 18 -456
26 Murko Jože DTŠ 18 -971
27 Kavčič Majda EMO 17 -1150
28 Skitek Zdenko TSK 15 2109
29 Gostinčar Polonca EMO 15 -1817
30 Lakić Fikret EMO 14 2069
31 Trauner Robert KVC 14 -153
32 Vavpotič Milan EMO 14 -3228
33 Papič Laura EMO 13 1487
34 Cvrle Branislav TDL 13 803
35 Miloševič Milan 12 609
36 Maksimovič Manja DTŠ 12 173
37 Čelešnik Božidar DTŠ 12 -736
38 Bem Slavko EMO 10 -678
39 Jamnik Marjan DTŠ 10 -1122
40 Monika Fele EMO 10 -1147
41 Paradžik Marica EMO 10 -1643
42 Lotrič Stanko TSK 8 1093
43 Žolnir Bojan KVC 8 1021
44 Mori Boris TSK 7 815
45 Plestenjak Franci TDK 7 192
46 Zupanec Ana EMO 5 -309
47 Voje Tine 5 -1048
48 Brcko Danijel TRR 4 -583
49 Boštjan Hladnik 3 -1086