Ljubljana, 19. 12. 2019 Udeležencev: 36
Končni rezultati EMONSKI VESELI DECEMBER 2019
Ime člana Klub Točke Razlika
1 Milošević Milan EMO 25 2707
2 Majcen Zoran TKM 23 2451
3 Papič Laura EMO 22 1803
4 Kuk Vojko EMO 21 942
5 Veladžič Ibrahim EMO 20 1005
6 Borut Breceljnik EMO 20 311
7 Škofic Vinko TDK 20 40
8 Rihar Marko EMO 19 1240
9 Duračković Sead EMO 19 58
10 Smrdel Franc EMO 18 653
11 Petelin Tomislav EMO 18 -100
12 Ule Evald EMO 18 -641
13 Kozjek Miloš TKM 18 -700
14 Vrbanec Jože TKM 17 -53
15 Pestar Branko TDK 17 -649
16 Špacapan Alenka EMO 17 -1228
17 Trkaj Vido EMO 16 -323
18 Lakić Fikret EMO 15 155
19 Bem Slavko EMO 15 -915
20 Mohorič Peter TDK 15 -1732
21 Rojs Igor EMO 14 1226
22 Gorenc Lado TKM 13 -176
23 Plestenjak Franci TDK 12 373
24 Paradžik Marica EMO 12 -1609
25 Kudrič Saško 11 158
26 Badovinac Bjelič Irena EMO 11 -546
27 Bojčič Miki EMO 10 -873
28 Venta Emil DTŠ 9 -1720
29 Gomboc Jernej TDK 7 699
30 Černic Sergej DTŠ 6 825
31 Gostinčar Polonca EMO 6 -31
32 Veselič Renato TDK 6 -137
33 Čelešnik Božidar DTŠ 5 233
34 Ali Bojana EMO 5 -316
35 Ilijevec Avguštin EMO 5 -769
36 Peterman Rok PIK 5 -1461