Mengeš, 13. 9. 2019 Udeležencev: 94
Končni rezultati odprte osrednjeslovenske lige 2019
*V končnem rezultatu je upoštevanih 5 boljših uvrstitev!
Član Ime člana Kategorija Klub Točke Razlika
1 0030 Štimac Cvetko MM KTK 40 3365
2 1162 Kahrič Edo KV1 TDL 39 3028
3 1293 Ožbolt Miro KV1 KTK 38 4200
4 1375 Majcen Zoran M TKM 38 3915
5 1378 Praprotnik Srečko KV2 DTŠ 38 3690
6 0487 Veselič Renato M TDK 37 5051
7 0337 Porenta Srečko M ŠDS 36 3055
8 1239 Berce Vinko KV2 EPI 36 2634
9 0346 Ule Evald KV1 EMO 35 3208
10 1434 Bregar Roman KV2 KTK 35 1217
11 1472 Čelešnik Božidar DTŠ 33 1557
12 1409 Ali Bojana KV2 TDL 32 360
13 1444 Černic Sergej KV3 DTŠ 31 1280
14 0944 Duračković Sead KV1 EMO 31 1045
15 0027 Cilenšek Stane M ŠDS 31 924
16 1231 Cebin Franc KV1 KTK 31 301
17 0914 Vrtovec Dušan KV1 EMO 31 226
18 0071 Slapničar Brane KV1 ŠDS 30 -583
19 1438 Ferjan Vili KV3 DTŠ 29 478
20 1379 Kovač Janez KV2 TDL 29 -1076
21 0247 Lakić Fikret MM EMO 28 2864
22 1424 Venta Emil KV2 DTŠ 28 835
23 0283 Čepon Dušan KV2 TDL 28 -2584
24 1466 Kuk Vojko EMO 25 243
25 0230 Lavrič Jože M KTK 24 1500
26 1393 Špacapan Alenka KV3 EMO 24 -244
27 1494 Mohorič Peter TDK 24 -2470
28 0056 Skubic Franc M ŠDS 23 -977
29 1470 Petelin Tomislav EMO 21 1708
30 1238 Kraševec Matej KV2 EPI 21 114
31 0474 Volf Franc KV1 KTK 20 153
32 1446 Škedelj Franc DTŠ 18 224
33 1159 Ahac Franc KV1 KTK 18 -1358
34 1503 Gostinčar Polonca EMO 18 -2206
35 0928 Jamnik Marjan KV1 DTŠ 18 -3270
36 1441 Papič Laura KV2 EMO 17 726
37 1361 Gorenc Lado KV1 TKM 17 -71
38 1237 Veladžič Ibrahim KV3 EMO 17 -1023
39 1000 Gaspari Marta DTŠ 17 -2639
40 1062 Gaspari Drago DTŠ 15 -1193
41 1343 Plestenjak Franci TDK 14 645
42 1481 Babič Zdravko TDL 14 -2473
43 1468 Cebin Roman KTK 13 463
44 1500 Murko Jože DTŠ 12 -566
45 1082 Bajc Simona EPI 11 401
46 1236 Meglen Olga KV2 DTŠ 11 -85
47 1492 Grubišič Jadran DTŠ 11 -808
48 1450 Badovinac Bjelič Irena EMO 11 -2388
49 1453 Škofic Vinko KV3 TDK 10 -18
50 1390 Pestar Branko KV2 TDK 10 -1838
51 0734 Hribar Ignac KV1 PIK 9 1713
52 1256 Vavpotič Milan EMO 9 -1626
53 1485 Butina Zvonimir DTŠ 9 -1734
54 1164 Kovač Anton M KTK 8 1270
55 0295 Kasalovič Aleš KTK 8 666
56 1143 Pučko Simon KV1 ŠDS 7 466
57 1493 Jelovčan Ciril TDK 7 441
58 0842 Blatnik Ivan KV2 DTŠ 7 329
59 0557 Pohole Miloš EPI 7 250
60 1427 Nabergoj Simon KV2 TAG 7 217
61 1471 Čečelič Dušan DTŠ 7 21
62 1422 Tepeš Alenka DTŠ 7 -3189
63 1061 Majnik Borut KV2 BKP 6 527
64 0923 Godnjavec Franci MM BKP 6 391
65 0005 Lokar Maks KV1 PIK 6 318
66 0559 Debevc Jože KV3 EPI 6 291
67 0055 Ilovar Srečko KV1 6 212
68 1138 Đorđević Nenad KV1 DTŠ 6 195
69 1529 Breceljnik Borut EMO 6 -7
70 2002 Šilc Slavko 6 -187
71 1447 Semenič Henrik EPI 6 -249
72 1093 Smrdel Franc KV1 EMO 6 -562
73 0847 Polše Franjo KV2 TDL 5 9
74 1464 Bem Slavko EMO 5 -180
75 1233 Kavčič Majda EMO 5 -233
76 2001 Jakopin Andrej 5 -249
77 0916 Koranter Silvester M TKM 5 -341
78 0572 Peternelj Henrik M TDK 5 -438
79 1137 Đorđević Vera KV1 DTŠ 5 -471
80 1359 Bauk Mirsad KV2 DTŠ 5 -560
81 1442 Perpar Iztok KV3 TDL 5 -797
82 0639 Peterman Rok M PIK 5 -843
83 1499 Šanjug Mate DTŠ 5 -904
84 1489 Gričar Brane EMO 5 -965
85 1522 Jeza Marjan DTŠ 5 -1061
86 1467 Vrbanec Jože TKM 4 -380
87 0942 Flek Franc TDL 4 -526
88 1510 Potočnik Ivan TDL 4 -953
89 0614 Prijatelj Marjan TDL 4 -972
90 2225 Pavšič Mirko TDL 4 -1264
91 1098 Cvrle Branislav KV3 TDL 4 -1712
92 1290 Bevk Franc KV2 TKM 3 -1073
93 2000 Škedelj Joško 3 -1569
94 0583 Kozjek Miloš M TKM 3 -1705