Štajersko-Koroška liga – končni rezultati

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Radolič Igor TMB 61 6048
2 Bregar Jože TDP 60 6338
3 Kodba Stanko TMB 59 6561
4 Korez Milan TMB 58 5739
5 Plazar Branko VAL 55 2294
6 Šijanec Branko TMB 54 5276
7 Križanič Danilo TMB 54 4062
8 Pučko Rudolf TRR 53 3028
9 Golob Drago TSK 53 2797
10 Randjelović Boško VAL 51 -123
11 Kodrič Jože TMB 49 413
12 Plavčak Leopold TRR 47 1136
13 Kukovec Peter TMB 47 666
14 Lampret Franc TSM 47 197
15 Brcko Danijel TRR 45 1471
16 Plazar Nada VAL 45 -1412
17 Kaučič Darko TSM 45 -2658
18 Hajnšek Tanja TRR 43 238
19 Skitek Zdenko TSK 42 565
20 Somer Štefan TSM 41 -110
21 Ošlovnik Peter TSK 41 -746
22 Duler Toni TDP 40 770
23 Voh Albin PAH 39 -105
24 Jelakovič Ivan VAL 38 2129
25 Hasemali Fredi TDP 38 1606
26 Salamon Tone TMB 37 -616
27 Salobir Norbert KVC 37 -994
28 Banko Dušan TRR 34 -945
29 Vrecl Gizela PAH 33 -2176
30 Tušek Lidija TSM 30 -9
31 Derbuc Darko TDP 30 -899
32 Krga Darko TSM 30 -1618
33 Lipnik Jožef st. TRR 30 -3138
34 Ajd  Josip VAL 29 2467
35 Kokol Aleš TDP 29 1636
36 Mumlek Štefan ORM 29 -2305
37 Vekić Pero TMB 28 -1332
38 Lotrič Stanko TSK 28 -5767
39 Lever Rolanda TMB 26 -546
40 Starkl Peter TDP 24 -7
41 Merkuš Anton PAH 22 -548
42 Potočnik Bojan TMB 21 1791
43 Brglez Stanislav TSK 21 1632
44 Kamenšek Ana TRR 21 -1106
45 Damiš Jože TMB 15 -1271
46 Popovšek Petersen Peter TMB 14 40
47 Žamut Ivan PAH 14 -1079
48 Jug Boris PAH 13 1550
49 Vrečar Željko TRR 13 410
50 Pintarič Niko KVC 12 74
51 Heferle Silvo MEL 12 -365
52 Selič Zvone VAL 11 -436
53 Bohak Branko TMB 11 -1390
54 Kukolj Dani TMB 11 -1608
55 Kopač Aleš 10 -132
56 Ošlovnik Joža TSK 10 -844
57 Krajnc Marija Majda PAH 10 -2127
58 Cencič Miran TRR 10 -4608
59 Roškar Radko TMB 9 1740
60 Sušec Igor TRR 8 1101
61 Filipančič Igor TSK 8 859
62 Vekić Teodora TMB 8 -2529
63 Mohorič Pepi TSM 7 565
64 Nabergoj Simon TAG 7 557
65 Pristovnik Jurij MEL 7 543
66 Kobalej Leopold PAH 7 100
67 Pahernik Milan TMB 6 659
68 Gradišnik Dušan VAL 6 453
69 Tacer Marjan PAH 6 15
70 Fekonja Milan KVC 6 -106
71 Plevnik Roman TRR 5 -49
72 Somer Grega TSM 5 -402
73 Malek Karli PAH 5 -403
74 Purkhard Dušan 5 -511
75 Bratušek Jože PAH 4 -644
76 Sluga Andrej VAL 4 -928
77 Paljak Vadimir TMB 4 -1627
78 Špiljak Alojz TRR 3 -1789